Prima Vista kunstiprogrammis saab näha Pallase õppejõudude ja üliõpilaste näituseid

Prima Vista 2023 kunstiprogrammis avatakse käesoleval nädalal Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõudude ja üliõpilaste näitused. Tartu Ülikooli raamatukogus eksponeeritavatel näitustel saab näha nii graafikat, fotosid, nahadisaini kui ka skulptuure, mida ühendab Prima Vista 2023. aasta teema „Soovida võimatut“.

Kunstiprogrammi koordinaatori Edith Hermanni sõnul on selleaastane näituste programm möödunud aastatest veelgi tihedam: „Prima Vistal on olnud kunstiprogrammi projekt ligi viis aastat. Varasemalt on olnud tegemist pigem üksikute näitustega, kuid tänavuses kunstiprogrammis on kokku 14 näitust. Sel aastal on fookus rohkem joonistustel, graafikal ja fotograafial, kuid oluline osa on ka gobeläänil, skulptuuril ja nahakunstil. Alati on professionaalsete kunstnike ja õppejõudude kõrval esinenud ka kunstiüliõpilased Pallasest.“

Kolmapäeval, 3. mail kl 12.00 avatakse Pallase tekstiiliosakonna tudengite gobeläänide näitus. Loe näituse kohta siit.

Näituste avamised neljapäeval, 4. mail kl 16.30

Pallase meediadisaini osakonna õppejõu Ardo Sägi näitus „Sõnumitoojad“ ja meediadisaini tudengite graafikanäitus „Sõlm“.

Graafik, Pallase meediadisaini osakonna õppejõud Ardo Sägi kirjutab näituse tutvustuseks järgmiselt: „Ootame võimalikku sõnumit inimlikkusest, aususest ja kestma jäämisest. Kas nende sõnumite toojad jõuavad kohale, millise sõnumiga ja kas need sõnumid ka vastu võetakse…“.

 

Pallase Meediadisaini-osakonna näitus Sõlm

Pallase meediadisaini osakonna tudengite graafikanäitus „Sõlm“: Kõik on sõlmes! Seda näib olevat võimatu lahti harutada. See „sõlm“ lahti harutada võib tunduda võimatu soovina, kuid tahe seda enda sees teha peaks igaühes olema… Iseenesega tegelemine pole kerge, aga käeline tegevus koostöös mõttetegevusega aitab leida vastuseid paljudele küsimustele.

Näitused on avatud TÜ raamatukogu II korrusel.

Facebooki üritus Ardo Sägi „Sõnumitoojad“ ja Pallase meediadisaini tudengite graafikanäitus „Sõlm“

Loe lisaks

Fotograafia osakonna õppejõud Andrus Kannel avab näituse „PAIGAHÄÄLI – Maastikufotod koos heliga“.

Igal paigal on oma väga iseloomulik heli. Paigad võib jagada terve ja katkise heliga paikadeks. Terve heliga paiga näiteks sobib linnadest kaugel asuv mets. Metsas on erinevad helisagedused erinevate liikide vahel suuresti jaotatud. 

Näiteks hüüp kostub madalal sagedusel, kägu temast tunduvalt kõrgemal ja lehelinnud omakorda veel kõrgemal. Nahkhiir on juba aga nii kõrgel, et inimkõrv enam hästi ei kuulegi. Näitena toodud liikide tekitatud häälitsused sagedusalas peaaegu ei kattu. Seetõttu toimub suhtlemine takistusteta. Huvitaval moel on sellise struktuuri järgi toimuv loodusheli inimesele meeldiv ja inimest rahustav.

Katkise heliga paiga näiteks on linn, just kesklinn, kus enamasti erinevate mootorite tekitatud helid on hõivanud kogu kuuldava sagedusala. Sellepärast on siin vähe suhtlemisruumi teistele liikidele. Ühine loodusvara – vaikus – on raisatud, sest enamasti ka inimene ise ei kasuta enda poolt tekitatud heli inimese jaoks mõistlikul moel. Vastupidi, kirjeldatud inimtekkeline – inimkultuuri harjumuste viljelemise tulemusel tekkinud heli – võib muuta inimese füüsilise keha haigeks.

Inimene kujundab füüsilist keskkonda pidevalt ümber. Ta teeb seda nii teadlikult kui ka ebateadlikult. Ja teeb ta seda kultuuris valitsevate arusaamade järgi. Minu sooviks on, et keskkonna ümberkujundamise protsessis leiaks teadlikumat tähelepanu iga paiga juurde kuuluv heli.

Ilmvõimatut soovides soovin, et ühel hetkel tulevikus toimiksid inimeste tekitatud helid inimkooslustes sama tervendavalt, nagu on seda loodushelid.

Facebooki üritus Andrus Kannel – näitus „PAIGAHÄÄLI – Maastikufotod koos heliga“

Andrus Kannel Paigahääl

Loe lisaks

Fotograafia osakonna õppejõud Toomas Kalve avab näituse „KALVETAARIUM – plaatkaamerafotod Eesti kultuuri hoidjatest“.

Kalvetaariumis saab näkku vaadata Eesti kultuuri hoidjatele.

Kalvetaariumis ei ole edetabeleid, paremusjärjestusi ega „kes ees, see mees“ võistlust. Nii nagu kogu elu on pidevas muutumises, on muutuva näoga ka Kalvetaarium – siia lisandub uusi nägusid, muutub piltide järjekord. 

Kultuuri hoidjate portreed on kinni püütud vana plaatkaameraga, mille sünniajaks on umbes aasta 1900. Ja nagu 100 aastat tagasi, nii ka nüüd poeb fotograaf koos kolmjalal seisva kaamerakastiga suure musta kanga alla, kogub pildi kaadrisse ja siis eemaldab mõneks üürikeseks hetkeks kaameralt katiku, et hetk jäädvustada. Selle kaamera negatiivid on suured – 24x 30 cm ja neisse jäädvustatud kujutis viiakse paberile kontaktkoopiana.

Et kultuurihoidjaid ümbritsenud keskkond ja ilmavalgus paremini välja tuleks, on Toomas Kalve pildid käsitsi tooninud ja koloreerinud. Iga meeter raamiliistu on kuntsniku käe alt mitu korda läbi käinud, et omandada väärikas toon ja silepehme faktuur- seegi kätkeb endas kultuuri hoidmist. Need peatunud hetked on jäädvustus tulevikku.

Facebooki üritus Toomas Kalve – „KALVETAARIUM – plaatkaamerafotod Eesti kultuuri hoidjatest

Toomas Kalve. Kalvetaarium

Loe lisaks

Näituste avamised reedel, 5. mail kl 16.30

Pallase skulptuuriosakonna I ja II kursuse tudengite tööde näitus „Kujundid ja kujutlused“, mille kuraator on Pallase õppejõud Rauno Thomas Moss.

Kuraator, Pallase õppejõud Rauno Thomas Moss tutvustab näitust järgmiselt: „Tööde loomine ja näitusele valimine seonduvad otsingutega, kus küsitakse niisamuti kujutlusvõime rolli, teostamise ja kujutamise oskuste kohta, et leida kujundisse kätketud kummastus, mis värskendaks ja rikastaks nii looja kui vaataja vaimu ja hinge. See kätkeb endas dialooge materjalide ja ideede vahel, kus kohtuvad võimatu kujutlemine ja selle otsingud vormistuses, et võiks sündida uus väärtus tuttavlikkuse ja kirjeldamatu piirialadel e horisondil.

Näitus on avatud TÜ raamatukogu II korrusel, trepi fuajees.

Facebooki üritus Pallase skulptuuriosakonna üliõpilaste näitus „Kujundid ja kujutlused“

Loe lisaks

Samuti avatakse nahadisaini osakonna näitus „Aeg“, mille kuraator on nahadisaini osakonna õppejõud Maila Käos.
Näitusel saab näha Pallase nahadisaini osakonna fondi aardeid ja esimese kursuse nahakunsti tehnikate loengus valminud töid.

Näituse kuraator, Pallase nahadisaini osakonna õppejõud Maila Käos kirjeldab näituse ideed järgmiselt:
Näitusel “Aeg” saab külastaja vaadelda nahakunsti tehnikaid, mille teostamiseks kuluv aeg saab osaks valminud tööst. Ajas liiguvad sündmused ühelt etapilt teisele, millest igaüks vajab enda aega. Mõni tööprotsess on aeganõudvam kui teine. Näitusele esitatud teosed kätkevad endas mitmeid tööprotsesse, kus edasiminekuks tuleb oodata – oodata seda õiget aega. Aega, millal liim on kuivanud, aega kui nahkmaterjal saavutab soovitud elastsuse… Aeg on kui soovunelm, midagi, mille kontrollimiseks meil võimalused puuduvad. Soovides rohkem aega, ihaldame me midagi võimatut, sest mitte kellelgi meist ei ole päevas kasutada rohkem kui 24 tundi. Seda, kuidas me endale kuuluva aja sisustame, valime me ise. Näitusel esinevad autorid on teinud oma valiku, luues läbi aeganõudvate tehnikate isikupärased teosed, mida nähes tuleb uskuda, et aeg on väärtus, mis annab võimaluse luua ja olla loominguline.

Eksponeeritavate esemete tegemisel kasutatud tehnikad: nahavool, joontehnika ja koloreerimine.

Näitusetööde autorid on: Kädi Rist, Tea Šumanov, Marily Otter, Tõnis Aaliste, Mari Nukki, Ene Valdre, Liisa Lääne, Evelin Kõur, Maret Kaur, Aita Ambos, Regita Lepla, Liis Tisler, Lisete Jõepera, Kaari Sibrits, Helen Vetik, Diane Püss, Tuuli Silber, Jana Jaanson, Tiina Andron.
Tööde juhendajad: Rutt Maantoa, Maila Käos, Tõnu Ojaperv.

Näitus on avatud TÜ raamatukogu II korrusel, lugemissaalis klaasseina ees.

Facebooki üritus Pallase nahadisaini osakonna näitus „Aeg“

Pallase nahadisaini osakonna tudengite. näitus Aeg. Tööde autorid Merilin Kask, Janika Autor, Juhendajad. Maila Käos, Tõnu Ojaperv

Loe lisaks

Näitused on Tartu Ülikooli raamatukogus avatud 4. juunini.

Lisainfo Prima Vista 2023 kunstiprogrammi näituste kohta: https://kirjandusfestival.tartu.ee/projektid/kunstiprogramm/

Kaanefoto Andrus Kannel

03.05.2023