Praktikate arendamine Pallases

 

Kahe viimase aasta jooksul (09.11.2020 – 31.12.2022) sai Kõrgem Kunstikool Pallas palju tuge projektist “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (2014-2020.1.5.2)“. Projekti eesmärk oli kunsti, disaini ja restaureerimise suuna praktikate arendamine Pallases ning projekti abil kaasati õppetöösse mitmeid oma ala tuntud ja tunnustatud eksperte ning koolitati praktikajuhendajaid.

Projekti raames toimus väga põnev ja sisuline Eesti loomekõrgkoolide seminar LOOMERUUM. Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia (TÜVKA), Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ja Kõrgem Kunstikool Pallas otsisid üheskoos vastuseid järgmistele küsimustele: Millist kohta, ala või pinda on vaja loomiseks, milline ruum on piisav, et loomeisik ja loome sinna mahuks? Seminarile järgnesid mitmed vastastikused külaskäigud ja parimate praktikate jagamine. Traditsioon jätkub ning järgmine loomekõrgkoolide seminar toimub käesoleva aasta 18. aprillil TÜVKA eestvedamisel Viljandis.

Väga kasulik oli Merike Rehepapi poolt 2022. aasta maikuus läbi viidud koolitus “Õppekavade ja õppeainete planeerimise meetodid ja tööriistad. Praktikaprotsessi juhtimine”, mille tulemusena 16 Pallase õppejõudu oskavad nüüd praktikaprotsessi kui õppekava olulisimat osa teadlikumalt planeerida, professionaalselt juhtida ja paindlikult hallata. Koolitus keskendus professionaalsele koosõppimisele rakendades disainmõtlemist läbi koosloome, kogemuste jagamise ja refleksiooni.

2022. aasta novembris ja detsembris tutvusid 15 Pallase õppejõudu Marju Piiri juhendamisel koolituse “Praktika digiajastul. Moodle alustajale” käigus väga palju võimalusi pakkuva Moodle keskkonnaga. Koolituse eesmärgiks oli digiõppe tehnoloogiate, keskkondade ja meetodite efektiivne lõimimine praktikate ja praktiliste õppeainete juhendamisesse ja koordineerimisse.

Nii tekstiili- kui maaliosakonna tudengid said õpetust valdkonnas tegutsevate meistrite käe all. Õpetamas käisid kunstnik ja Tammiku TAKK kunstikeskuse asutaja Alide Zvorovski, kes juhendas maalitehnikate kursust, ikoonikunstnik Maaria Treima juhendas koopiamaali valmistamise kursust, disainer ja kunstnik Anu Samarüütel-Long juhendas telgedel kootud autorikanga disainimise kursust, tekstiilikunstnik Lylian Lainoja juhendas tikandite autorikursust ning konservaator Kaisa Milsaar juhendas seinaviimistlusuuringute kursust.

Põneva nädala veetsid üliõpilased koos TYPA iirlannast residentuurikunstniku Oona Hyland’iga sügavtrüki tehnikaid tundma õppides ning panid kursuse lõpuks kokku ka graafikanäituse, mida huvilised kuu aja jooksul näha said.

Projekti abil saime õppetöö raames sündiva Mood-Performance-Tants (MPT) meeskonda juhtima kutsuda Marta Tuulbergi ning 9. juunil Kammivabrikus toimunud etendus on osalejatel meeles kindlasti praeguseni.
Paljudesse headesse plaanidesse sekkus paraku koroona ning aega jäi napiks ka institutsionaalse akrediteerimise suure töömahu tõttu, kuid rakenduskõrgkoolina saime meie jaoks olulisse praktikate arendusse tublisti panustada.

 

Projektid on ellu viidud meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine” (2014-2020.1.5.2) raames.

 

Kaanefotol Kristel Sergo joonistus Pallasest.

02.02.2023