Pallase rektori veebruarikuu ülevaade

Veebruar on küll teistest lühem kuu, kuid Pallase jaoks olulisi sündmusi jätkus ka siia.

1. veebruaril osalesin Eesti Rahva Muuseumis toimunud XI Lõuna-Eesti palvushommikusöögil, kuhu olid kutsutud Lõuna-Eesti maakondade ja linnade poliitika-, majandus-, haridus-, kultuuri-, meditsiini- ja usuelu esindajad. Tartu rahu aastapäeva eel oli tähelepanu keskmes rahu. Sattusin ühte lauda TÜ Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juhti Ilona Pastarusega, kes kiitis väga koostööd Pallasega. Minupoolsed tänud kõigile koostööprojektis osalejatele.

2. veebruaril toimus esimene TÜ õppejõu Maria Jürimäe poolt läbiviidavatest hindamiskoolitustest. Järgmine koolitus toimub juba 6. aprillil ja loodan, et paljud Pallase õppejõud on kohal. Maria on oma ala tõeline professionaal, kes oskab uusima teooria asetada just Pallase jaoks vajalikku konteksti.

6. veebruaril toimus RKRN kohtumine Parempoolsete erakonna esimehe Lavly Perlingu ja Tauno Õunapuuga. Toimus sisukas arutelu kõrghariduse tuleviku teemadel, kus vahetati mõtteid kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse rahastamise osas, mis aitaks tagada kvaliteetse ja jätkusuutliku õppe. Arutleti nii kõrgharidusele ligipääsu, eraraha kaasamise kui ka kõrgkoolide ja ettevõtjate teaduskoostöö teemadel. (https://www.facebook.com/rakenduskorgharidus)

8. veebruaril jõudis meieni lõpuks kauaoodatud institutsionaalse akrediteerimise otsus.

Eesti Kõrghariduse Hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Kõrgem Kunstikool Pallas kolmeks aastaks. Akrediteering kehtib kuni 1.02.2026. Järgmise institutsionaalse akrediteerimise toimumise aja kooskõlastab HAKA büroo Kõrgema Kunstikooliga Pallas hiljemalt 1.02.2025. Hindamisnõukogu protokoll on kõigile huvilistele kättesaadav Webdesktopi vahendusel.

14. veebruaril toimus RKRN istung Eesti Lennuakadeemias. Külas olid Tallinna Ülikooli professor Marek Tamm ja RKRNi koostööpartnerid, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Einike Pilli ja EMK Teoloogilise Seminari rektori Külli Tõniste.

Arutleti tulevase kõrgharidussüsteemi korraldamise ja rahastamismudeli üle, mis tagaks kõrghariduse kestlikkuse ja kvaliteedi. Samuti vahetati koostöökohtumisel mõtteid kõrghariduse kvaliteedi hindamise teemadel. (https://www.facebook.com/rakenduskorgharidus)

RKRN Eesti Lennuakadeemias

Meile tutvustati ka Eesti Lennuakadeemia õppehoonet. Küll oli palju ruumi ja valgust ja vaateid…

22. veebruari lõunatunnil tähistasime Pallase raamatukogu Eesti Vabariigi 105. aastapäeva.

Aitäh Edith ja Janika, Kristjan Bachman ja Assar Jõgar, armsad Krista ja Annika kiluvõileibade ja teiste suupistete eest!

22. veebruari õhtul osalesin ERM-s Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel, mille salvestust on võimalik vaadata siit:

Kõnelesid peaminister Kaja Kallas, linnapea Urmas Klaas ja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk. Kõnedes oli palju mõtlemapanevat, kontsert oli väga meeleolukas ning järgnenud pidu andis võimaluse kohtuda paljude heade tuttavate ja kolleegidega. 

Toon siinkohal välja väga tähenduslikud kohad Kaja Kallase kõnest:

Ma tahangi lõpetuseks tänada kõiki eestimaalasi – te olete olnud lihtsalt vapustavalt tublid. Tänan kõiki arste ja meditsiinitöötajaid, kes kandsid pandeemia ajal tohutut koormat. Tänan kõiki õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid, kes nendes keerulistes oludes andsid oma parima, et laste haridustee ei kannataks. Tänan kõiki politseinikke, piirivalvureid ja kaitseväelasi, kes on seisnud nii meie sise- kui välise julgeoleku kaitsel. Tänan kõiki-kõiki, kes on aidanud sõjapõgenikke ja teinud oma südameasjaks Ukraina toetamise tema võitluses meie kõigi vabaduse eest.

Ma olen tänulik, uhke ja väga õnnelik, et olen saanud olla sellise riigi ja rahva peaminister. Koos saame me üle ka kõige suurematest muredest, me ei alistu, me ei anna alla. Mitte kunagi.

28. veebruaril toimus EKA ja BFM-i korraldatud kunstihariduse konverents KUHI “Heureka! Kunstiga teadmisteni”

Konverentsi kodulehel on kirjas nii: Konverents võttis fookusesse loovuurimuse ja laiemalt loovtegevuse käigus tekivad teadmised, kogemused, üldoskuste arengu, deklaratiivsete teadmiste kõrval vaiketeadmiste ja käeliste teadmiste tähtsustamise. 

Konverentsi avas Elen Lotman, filmioperaator ja BFMi õppejõud, kes küsis, kas me saame selleks, kelleks me saame, tänu koolile või vaatamata koolile. Oma ettekandes peegeldas Elen Lotman BFMis filmikunsti õppekava kogemusi sellest, kuidas ehitada üles struktuuri, mis loova mõtlemise väljakujunemist toetaks.

Kunstnik ja EKA lektor Urmas Lüüs tutvustas enda loomepraktikat.

Tekstiilikunstnik ja pärandtekstiilide uurija Ave Matsin Viljandi Kultuuriakadeemiast avas pärandoskuste rolli tänapäeval.

Kunstnik ja BFMi lektor Jane Remm rääkis teadmusloomest kunsti abil – milliseid teadmisi loodusest saab kunst luua, kuidas need erinevad loodusteaduslikest teadmistest ning kuidas kunst saab seeläbi looduse uurimisse ja loodushoidu panustada.

Ettekandeid modereeris kunstiteadlane ja EKA teadusprorektor Anu Allas.

Oli väga põnev, mõtlemapanev ja sisukas konverents ja arutelud. Ave Matsiniga rääkisime loovuurimusest ja loomekõrgkoolides toimuva teadustööst. Ave on Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö ja pärandtehnoloogia alal väga palju väga head tööd teinud. Nende Studia Vernacula avaldab käsitööd ja pärandtehnoloogiat käsitlevaid teadustöid, et pakkuda pärandtehnoloogilisele mõttele akadeemilist foorumit. Siin on meile palju mõtteainet….

Kevad on varsti käes, aga seniks – hoidkem üksteist, sööme vitamiine ja oleme positiivsed!

Uudise kaanefoto ERMis toimunud palvushommikusöögilt autor on Jassu Hertsmann.