Pallase rektori Vallo Nuusti infokiri: eriolukorra 1. nädal 13.03-20.03. 2020 

Tere kõigile ja ühtlasi suur tänu kokkuhoidmise, loovate lahenduste ja positiivsuse eest.

Esimene nädal on selja taga ja tundub, et oleme pealesunnitud olukorraga suutnud üsna hästi kohaneda. See ON vajalik, sest taoline töövorm jääb meie pärisosaks veel mõneks ajaks.

Kõik erialaosakondade juhatajad on esitanud pika ja põhjaliku kokkuvõtte nädala tegevustest, toimunud õppetööst õppeainete kaupa ja esile kerkinud probleemidest. Selle alusel planeerime oma järgmiste nädalate tööd.

Olen kindel, et saame kõigi ebamugavuste ja väljakutsetega hakkama. Üks lähedane inimene on mulle kunagi öelnud: “Kevad tuleb alati!” Tuleb kindlasti ja segased ajad saavad ükskord mööda.
Välissuhted

Pallases olevad neli Erasmus+ välisüliõpilast jäävad kõik Eestisse ja erialaosakonnad aitavad neil korraldada distantsõpet.

5 Pallase tudengit oli Erasmus+ raames kevadsemestril välismaal, neist 1 tuli Eestisse tagasi, ülejäänud 4 jäid asukohariiki distantsõppele. Kõigi nendega on oldud ühenduses ja arutatud reisimise ning kohale jäämise riske.

Tühistatud on kevadesse planeeritud 11 töötaja lähetust Erasmus+ raames.

Õppeosakond

Õppeosakond nõustas ja toetas väsimatult erialaosakondi ja õppejõude õppetöö ümberkorraldamisel ja digitaalsete keskkondade kasutamise osas. Üldainete õppejõud hakkasid distantsõppeks valmistuma juba reedel, külalisõppejõud on aktiivselt kaasa mõelnud ja ka algavad kursused on leidnud e-lahendused.

Meediadisaini osakond

Meediadisaini osakonna juhataja Jaanus Eensalu: „Õppetöö toimus tunniplaani alusel, hetkel probleeme ei näe, olukord tahab pisut harjumist.“

Meediadisaini osakonna õppemeetodi, seminari või mõne muu veebipõhise lahenduse valik jääb õppejõu otsustada.

Lõputöödele lubamine toimus 18. märtsil, komisjon töötas videokonverentsi teel. Tudengid näitasid oma esitlusi ning kõik lubati lõputööd teostama. Kõiki tudengeid teavitati, et kaitsmine võib toimuda ka veebikeskkonnas ning anti soovitusi kuidas oma lõputööd arhiveerida, filmida, salvestada ning luua vastav keskkond.

Maaliosakond

Osakonnajuhataja Kaspar Tamsalu: „Esimene nädal kujunes omamoodi üleminekunädalaks, mil tegime algust sisuliselt kodus töötamisega. Kui välja jätta tehnilised nõudmised mõne õppeaine puhul – nt vitraaž – siis tegelikult saab õppetöö jätkuda peaaegu valutult.“

Nädala suursündmus oli lõputööle lubamine ning kõik 9 tudengit said õhtuks selle kinnituse. Enamus lõpetajaid on alustanud isegi kirjaliku tööga. Praktiliste töödega on algust teinud juba kõik tudengid ja teoreetilise materjali kõrvale on ka reaalseid visandeid ja kavandeid tehtud. Restauraatorid töötavad enda valitud objektidega. Väljakutsena näeme seda, et kodudes pole neil tingimusi, kus restaureeritavate objektidega turvaliselt ringi käia, proovime leida lahendusi.

Tekstiiliosakond

Tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar: “Tööpäevad esimesel nädalal olid palju pikemad ja intensiivsemad kui tavaliselt, arvuti kasutamise vajadus suurenes mitmekordselt. Kõige rohkem puudust õpetamises tunnen otsesuhtlusest, mida pean ülioluliseks.”

Nädala jooksul toimus lõputööle lubamine, diplomandidega suhtlemine, saime paika esialgsed ideed lõputööde tegemise võimalikkusest uues olukorras.

Nahadisaini osakond

Nahadisaini osakonna juhataja Rene Haljasmäe: “Nädala alguses panin üles tunniplaani, kuhu kõigil nahadisaini töötajatel oli kutse ja juurdepääs oma aine juurde lisada kommentaarid kuidas distantsõpe on edenenud. Kõik osakonna inimesed on osavõtlikud ja soovivad parimaid võimalikke lahendusi.”

Lõputöödele lubamine toimus põhimõtteliselt juba eelmisel korral, kui komisjon reaalselt kogunes. Järgmine etapp on reaalsem töö käik.

Mööbliosakond

Osakonnajuhataja Jaak Roosi: “Osakonna õppejõudude ja lõpetajatega on toimunud tihe suhtlus. neile on saadetud palve edastada kokkuvõte oma tegemistest. Kuna suur osa koolitööd oli juba lõpurindel, siis vaatame erinevaid loenguid individuaalselt.”

Suhtlus lõpetajatega jätkub järgmisel nädalal aga praegune prognoositav lõpetajate arv on mööbliosakonnas 9.

Skulptuuriosakond

Osakonnajuhataja Anne Rudanovski: “Kokkuvõtteks võib öelda, et tööd ja suhtlemist on olnud rohkem kui tavaliselt. Püsime terved!”

Kõik 4. kursuse tudengid on lõputöö tegemisele lubatud. Osadel seis keerulisem tehnoloogiliste protsesside tõttu. Kohaneme olukorraga ja lahendatame probleemid jooksvalt ja loovalt.

Fotograafia osakond

Fotograafia osakonna juhataja Peeter Linnap: Videokonverents oli osalejate meelest värskendav suhtlusvorm, kus pidi end kokku võtma, ja pisut muul viisil väljendama kui tavaliselt. See ilmselt stimuleerib hiljem (“viiruse-järgsel” perioodil) ka aega paremini ära kasutama. Vähemasti nii võib oletada.

Kõik suhtlevad erinevate keskkondade vahendusel (videokonverentsid, nt diplomitööle lubamine 20.märtsil ca 1.5 h kestusega). Osakonnajuhi abidega hindasime ka diplomandide valmisolekut reaalselt diplomitööd teha.

Fotograafia osakonna meistrid on pidevas valmiduses tehnilisi küsimusi konsulteerima (tööde teostus, tehniline kommunikatsioon eeskätt jmt).

 

Uuenenud situatsioonis Pallase töö seisma pole jäänud ja oleme suutnud viia tudengid distantsõppele ning töötajad kaugtööle. Oleme väga tänulikud kõigile meie õppejõududele loova lähenemise eest oma töösse ja lubame, et toetame ja abistame teid igati. Tudengite tubliduse üle saab ainult uhkust tunda ja õigeaegselt kaasa tehtud videoloengud ning esitatud tööd annavad alust uskuda, et kunstiharidus ei kannata ka sel keerulisel perioodil.

Püsige ikka terved ja läheneme tekkivatele murekohtadele loovalt!