Pallase rektori septembrikuu ülevaade

Pallase rektor Piret Viirpalu:

Armsad pallaslased!

2022/2023. akadeemiline aasta on hooga käima läinud ja heameel on näha, kui palju toredat ja inspireerivat ainuüksi septembrikuu pallaslaste poolt on korda saadetud.

Kuu jooksul juhtunust on juba siin ja seal kirjutatud, aga siinkohal lühike kokkuvõte enda tegemistest:

5. septembril osalesin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori Ivari Ilja pidulikul inauguratsioonil.

Piret Viirpalu foto

Hea teadustava kokkuleppega liitumine leidis aset 7. septembril toimunud rakenduskõrgkoolide ja Eesti Teadusagentuuri ühisel seminaril Tallinna Tehnikakõrgkoolis:

8. septembril toimus riigikoolide juhtide õppeaasta avaaktus uhiuues Tallinnas Muusika- ja balletikoolis MUBA. Toreda üllatusena kinkis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tervituskingi ka uutele koolijuhtidele, sealhulgas mulle.

(Uudise kaanefotoks on Triin Kaaveri jäädvustus riigikoolide juhtide õppeaasta avaaktuselt.)

20. septembril toimus Pallases RKRN istung, kus arutati rakenduskõrgkoolide visioonipäevade kava, Tallinna Tehnikakõrgkooli arendusjuht Merle Varendi tegi kokkuvõtte rakenduskõgkoolide kõrghariduse kvaliteedikriteeriumite võrdlusuuringust.

Siinkohal üleskutse kõigile pallaslastele – 18. oktoobril Tallinnas Sisekaitse Akadeemias toimuvat rakenduskõrgkoolide visioonipäeva on võimalik jälgida ka veebis, link saadetakse registreerunutele (tähtaeg registreerumiseks 13. oktoober). Selleaastase, RKRN 30. sünnipäevale pühendatud visioonipäeva teemaks on „Julge olla“. Pallast esindavad tekstiiliosakonna professor Kadi Pajupuu ja maaliosakonna vilistlane ja tänane Viljandi Kunstikooli direktor Laineli Parrest.

Täpsem info on leitav SIIN.

22. septembril avati Pallase galeriis kolm ägedat näitust – maaliosakonna vilistlase Renate Ermeli maalinäitus, Liina Kinksi ja Viktor Kissi kureeritud skulptuuritudengite näitus ning muidugi Triinu Pungitsa ja Annika Kiidroni fantastiline väljapanek. Loodan, et kõik pallaslased leiavad aega meie oma galeriis olevaid näitusi külastada.

27. septembril toimus Kõrgema Kunstikooli Pallas nõunike kogu istung. Kohapeal olid lisaks mulle, prorektoritele ja Maire Luuale HTM kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe. Veebi teel osalesid nõunike kogu liikmed – Tallinna Ülikooli prorektor Katrin Saks, OÜ Tsunftijänes omanik, restauraator Mati Raal ja Eesti Kunstnike Liidu asepresident Vano Allsalu. Nõunike kogu tutvus Pallase uue juhtkonna ja tegevusplaanidega, anti ülevaade Pallase hetkeseisust, üliõpilaste arvust, vastuvõtustatistikast ja arendusplaanidest ning muidugi eesseisvast institutsionaalsest akrediteerimisest.

29. septembril toimus Tartu Tervishoiukõrgkoolis RKRN kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidaku, kõrghariduse valdkonna juhi Kristi Raudmäe ja teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja Katrin Pihoriga. Ministeeriumi poolt anti infot kõrghariduse rahastamise kohta. Hea uudis on see, et veel 2022. aastal eraldatakse kõrgharidusele täiendavad 10 miljonit eurot. Selle täpne jagunemine veel selgub ning vahendid peaksid kõrgkoolide kasutusse jõudma hiljemalt novembrikuuks. Loodetavasti saab teoks ka 15%-ne kõrghariduse rahastuse kasv järgnevatel aastatel.

Lisaks käsitleti rakenduskõrgkoolide võimalusi oma TAL tegevuse arendamiseks ja selleks planeeritavaid riigipoolseid vahendeid. Veel sel aastal oodatakse kõrgkoolidelt täpsustatud ja täiendatud teadus-, arendus- ja loometöö tegevuskava, mille eesmärkide elluviimiseks siis ehk ka loodetud toetus tuleb. Oluline on, et rakenduskõrgkoolid teeksid seejuures koostööd nii omavahel kui avalik-õiguslike ülikoolide ja ettevõtetega.

30. septembril avati Eesti Rahva Muuseumis Peeter Mudisti 80. sünniaastapäevale pühendatud suurepärane näitus. Soe soovitus kõigile pallaslastele – külastage seda näitust kindlasti, seda lihtsalt peab nägema: https://www.erm.ee/et/polev-mees-peeter-mudist

Aitäh, kuraator Reet Mark ja näituse kujundaja (Pallase vilistlane) Emma Eensalu!

19., 20. ja 21. oktoobril seisab Pallasel ees institutsionaalse akrediteerimise hindamiskomisjoni külastus. Põgusalt oleme akrediteerimisega seotut puudutanud nii eelmise aasta infokirjades kui septembrikuisel üldkoosolekul. Järgneva kahe nädala jooksul on plaanis veel mitmeid kohtumisi nii päriselt kui veebis, et kõigile pallaslastele eesseisvat tutvustada. Anname endast parima ja loodame ka parimat võimalikku tulemust.

Eesseisvatel paaril nädalal on taas palju toimumas. Hoidke meie kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalitel silm peal.

04.10.2022