Pallase rektori Piret Viirpalu infokiri 7.02-20.03.2022

Viimasest infokirjast on nii palju aega mööda läinud, et keeruline on isegi kõike meenutada, mis vahepeal toimunud on. Ja toimunud on palju. Viimase infokirja ilmumise ajal ei olnud veel alanud sõda. Sõda, mis mõjutab meid kõiki ja mille tõttu ei ole maailm enam kunagi endine. Ka pallaslased on Ukraina toetamiseks oma panuse andnud ja see toetus kindlasti jätkub. Pallase üliõpilasesindus algatas humanitaarabi kogumise , osales Ukraina toetuseks läbiviidud kunstioksjoni organiseerimisel. Meie eksrektor Vallo Nuust käis Pallase bussiga Ukraina piiri ääres, viis kohale Tartu inimestelt kogutud humanitaarabi ja tõi Eestisse kuus sõjapõgenikku. Juba on meieni jõudnud sõja tõttu oma õpingud katkestama pidanud neiu, aitame ja toetame, teda siis igati.
Üliõpilasesindusega kohtumiselt jäi meelde noorte tingimusteta toetus ja abivalmidus, usun, et iga Ukrainast meile kas korraks või päriseks õppima tulnud noor saab kogeda toetavat ja turvalist keskkonda. Sellistel keerulistel aegadel tuleb rohkem kui kunagi varem ka üksteist toetada ja kokku hoida. Head pallaslased – teeme siis seda.
Ka Pallases on murrangulised ajad – 17 aastat kooli juhtinud Vallo Nuust otsustas rektoriameti maha panna. Rektori viimane tööpäev ja tema tänuüritus olid väga südantsoojendavad. Tartu Postimehe fotosid tänuürituselt saab vaadata siin.

Foto Kristjan Teedema/Tartu Postimees

15. veebruaril kogunes Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Kõrgema Kunstikooli Pallas rektori valimiseks moodustatud valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping minuga. Tegemist on väga suure vastutuse ja põnevate väljakutsetega. Olen valmis kõik need vastu võtma ja enda poolt kõik andma, et Pallas oleks parim võimalik õpi- ja töökeskkond meie üliõpilastele ja kõigile töötajatele. Selleks, et ühiseid plaane teha ja arenguid suunata, toimuvad märtsikuu lõpus kohtumised kõigi osakonnajuhatajatega. Neile kohtumistele järgneb veel kindlasti mitmeid nii väiksemas kui suuremas ringis toimuvaid. Üliõpilasesindusega oleme juba koos istunud ja plaane teinud. Üks on küll kindel – soovin olla rektor, kellele uksest võib alati sisse astuda, kelle poole võib pöörduda nii mure kui rõõmuga.

2022. aasta oktoobris seisab ees rahvusvaheline institutsionaalne akrediteerimine. Selleks valmistumine on andnud väga hea võimaluse sisse vaadata Pallase viimase viie aasta tegemistesse, plaanidesse ja nende realiseerumisse. Selle akrediteerimise edukas läbimine on kooli edasise arengu seisukohalt ülioluline ning selle edukuse võti peitub igas pallaslases. Just sel eesmärgil on plaan üle kahe nädala ilmuvates infokirjades koostatud aruande mõnd peatükki kogu kooliperele tutvustada.

8. märtsil osalesin Tallinna Tervishoiukõrgkoolis toimunud Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu istungil, kus mind kui vastset Pallase rektorit võeti RKRN täieõiguslikuks liikmeks. Rektorite seltskond on väga toetav ja inspireeriv, suur au on selliste kolleegidega koostööd teha. Kohtusime HTM asekantsleri Renno Veinthaliga , et arutada rakenduskõrghariduse rahastamise temaatikat, ukraina tudengite toetamise võimalusi ning teadus-, arendus- ja loometöö toetamise võimalusi rakenduskõrghariduses.

14. märtsil toimus Pallase raamatukogus emakeelepäeva tähistav ja meie kauaaegsele ja suurepärasele eesti keele õpetajale Karin Rummole pühendatud luulepärastlõuna. Väga tore oli näha oma kolleege ja üliõpilasi nii oma kui teiste eesti autorite loomingut esitades hoopis uuest küljest.

15. märtsil toimus teine kunstihariduse ümarlaud, kus arutati kunstnike võimalusi panustada kunstihariduse kvaliteedi tõstmisse. Osalesid Eesti Kunstnike Liidu, Pallase, EKA, Tartu Kunstikooli ja EKL alaliitude esindajad. Ümarlauad jätkuvad.

Oluline uudis – alates 21. märtsist on Pallases ametis uus õppeprorektor Lennart Mänd.

Piret Viirpalu

Üliõpilasesindus
Koostöös EKAga korraldasime 11. – 13. märtsini oksjoni, mille tulu läks täies ulatuses Ukraina toetuseks. Siiras hea meel kogutud 12,915 € üle ning loodame ka tulevikus taaskord ühiseid projekte ette võtta.
Otsime Ukrainast tulevatele ja ka juba Eestis olevatele kunstitudengitele tuutoreid. 
Kutsume endiselt üles kõiki tudengeid aktiivselt kogumiskastidesse vajaminevat Ukraina heaks annetama. Infot, kuidas on veel võimalik aidata on hästi koondanud Müürileht: https://www.muurileht.ee/aitame-ukrainat/

Ärme unusta rasketel aegadel ka enda heaolu. Tuletame meelde, et Pallasega teeb koostööd psühholoog. Lisaks leiab kooli lehelt erinevaid lehekülgi, kuhu abi saamiseks on veel võimalik pöörduda.
Kirja teel saab kogenud nõustajatelt nõu küsida olukorras, kus on tekkinud vaimse tervisega seotud küsimus või mure. Noortel vanuses 16-26 a on võimalus saada tasuta vaimse tervise alast personaalset nõustamist.
https://kriis.ee/vaktsiinid-toendid-ja-tervis/koroonaviirus-ja-selle-valtimine/vaimne-tervis#koolipshholoogide-n ja Palunabi.ee
Tulemas on suvemängud! Mängud toimuvad Käärikul 01.-03.07.2022. Kõikide aladega saad tutvuda siin: https://ylisport.ee/svm-programm.

TULE DOONORIKS! 05.04 toimub taaskord DOONORIPÄEV PALLASES.
Viktoriinihuvilistel tasub hoida 27.04 pilk valvas!

Õppeprorektor
Lennart Mänd: Tere, mina olen see uus patsiga poiss teiselt korruselt! Minu nimi on Lennart Mänd. Oma hariduse olen omandanud Eesti Kunstiakadeemias, mille lõpetasin 1998 aastal pärast kunstimagistri kraadi kaitsmist Cum Laude. Aastatel 1991-1992 õppisin Saksamaal Kunstikõrgkoolis “Burg Giebichenstein” Halle an der Saale.
Minu senine töökarjäär on olnud tihedalt seotud EKAga, kus minu ametikohtade loetelu algab ühiselamu valvuri ametikohaga ja lõppeb Aksessuaari ja köitedisaini professori ametiga, sinna vahele mahub nii meistri, dotsendi kui disainiteaduskonna dekaani ametikohad.
Viimased kolm aastat olen seotud ettevõtlusega https://ikigi.ee/
Asudes tööle Pallase õppeprorektorina tunnen, et minu missiooniks on aidata koolil, säilitades parimaid traditsioone, olla kaasaegne ja tulevikkuvaatav õppijakeskne õppeasutus, mis omaks suurepärast renomeed nii kodu kui ka välismaal. Kunstikõrgkooli Pallast näen kui kodust ja sõbralikku kooli, millel on suur potentsiaal pakkuda omanäolist kõrgharidust kunsti- ja disainivaldkonnas.

Prorektor
Ivi Lillepuu: Minu viimase kuu aruanne võiks olla üsna lühike: kirjutasin aruandeid. Tegevusaruanne, majandusaasta aruanne, IA raport. Vähemalt selline tunne on, et ega muud elu ju ei ole. Kui aga oma kalendrit tagasi lappama hakkasin, siis selgus, et on ikka üht-teist muud ka juhtunud.

Ehk kõige olulisem majast väljas kohtumine toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kuhu kogunes rakenduskõrgkoolide arendustöörühm. RKRN-i esimees, Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel käis meid isiklikult tänamas, sest oleme lühikese aja jooksul rektoritele kokku pannud mitu olulist dokumenti, mille toetusel haridus- ja teadusministeeriumis pidada läbirääkimisi TA-tegevuste rahastuse suurendamiseks. Vähem kui aastaga on sündinud „Rakenduskõrgkoolide ettepanekud teadus-arendustegevuse rahastusmudeli koostamiseks“, „Teadus-arendustegevuse sihtfinantseerimise mudel rakenduskõrgkoolidele“ ja „Rakenduskõrgkoolide teadus-arendustegevuse strateegiline kava“. Ehk õnnestub lähiajal see jää murda ning rakenduskõrgkoolid ei pea enam teadus- ja arendustegevusi läbi viima õhinapõhiselt.
Ja üllatus-üllatus, kui palju mahub ühe kuu sisse, mis tagasi vaadates tundub kui silmapilk. Koos Annega käisime Viljandi vallaga suhteid soojendamas, toimus TAL-nõukogu, vabariigi aastapäev, rektori vahetus, lahtiste uste päev, emakeelepäev, näituse avamine, KULKA taotluste tähtaeg (5 taotlust), kohtumine Eesti Maaülikooliga, vestlusring haridusteenuste ekspordist, ajaajamine Rakvere linnaga, kunstiasutuste liidu asutamiskoosolek, mitusada lehekülge toimetiste lugemist, annetused ukrainlastele, sõjateadete jälgimine, lootuskiire otsimine. Igal hommikul soov ärgata vanasse maailma.
Lubasin endale vahepeal ühe tööst ja muremõtetest täiesti vaba nädalavahetuse. Käisime Otepääl vaatamas laskesuusatamise MK etappi. Imeilus ilm, toetav publik, andunud fännid, suured sportlased käeulatuses mööda vihisemas, põnevad võistlused, üllatavad tulemused, kähedaks karjutud hääl, valusaks plaksutatud peopesad. Ainult positiivsed emotsioonid 48 tundi. Kui nüüd järgmise kuu jooksul saaks Ukraina võidu puhul käed valusaks plaksutada ja hääle kähedaks huilata…

Loe lisaks

Täienduskoolitus
Salme Kulmar: Märtsis toimus mitu põnevat koolitust – nimelt sõideti üle Eesti Tartusse kahel järjestikusel nädalavahetusel, et läbi teha Romaani köite kursus. Ühtlasi toimub hetkel kaasava muuseumihariduse veebikursus, mida veavad külalisjuhendajad Tallinnast, kõik 20 osalejat on aga taaskord Teamsi kogunenud üle kogu Eesti, Hiiumaast Valgamaani. Kursus lõpeb aprillis kahtlemata meeldejääva õpipäevaga Tartus Laulupeomuuseumis, kus saab ohjad enda kätte Kalamaja Muuseumi juhataja Kristi Paatsi.

Pildil Romaani köitekursuse lõpetajad koos juhendaja Rene Haljasmäega.

Täienduskoolituste kevadisel maastikul on fookuses ettevalmistuskursused kunstiõpingutega alustajatele. Pakutavate kursuste hulgas on joonistamise ja kompositsiooni alaseid koolitusi, mis sobivad erinevatesse osakondadesse sisseastujatele, aga ka maalikursuseid, mis peaksid hõlbustama just maaliosakonna sisseastumiseksami sujuvat sooritust.
Kõrvale pole jäetud ka inimesed, kellel pole sugugi plaanis kunstiõpingutega algust teha, vaid kellel on soov mõnel muul eesmärgil ennast erinevatel aladel täiendada. Kevadel on tulemas hulk põnevaid koolitusi – näiteks saab kätt proovida endale oma sandaalide valmistamisel, teha tutvust drooni lennutamise ja drooninduse seadusandliku poolega ning õppida puidust skulptuuride tegemist. Ootamas on ka mitu suvist vabaõhumaali kursust ning ehk midagi maalialast veelgi.

Loe lisaks

Välissuhete juht
Riina Gendrikson: Oleme valmis pakkuma õppimisvõimalusi Ukraina kunstiüliõpilastele, kelle õpingud on sõja tõttu katkenud. Iga Ukraina tudengiga tegeleme individuaalselt. Eestikeelne info on leitav SIIN, ingliskeelne SIIN.

Läheme Pallase Erasmuse programmiga edasi tavapäraselt. 11.03 olid tähtajad Erasmuse õppimise- ja praktikatoetustele, stipendiumisaajad kinnitame lähiajal.
Julgustan kõiki huvilisi jooksvalt veel oma plaanidest märku andma – pakkuda on veel nii õppimise- kui praktikatoetusi välismaale. Miks mitte minna sellel suvel välispraktikale koos kursakaaslas(te)ga. Sügisel korraldan lisakonkursi kevadel 2023 partnerkooli õppima minekuks. Võite igal hetkel kandideerimisest loobuda, kui tundub, et minek poleks turvaline.
Sellel semestril õpivad 5 Pallase üliõpilast kõrgkoolides Portugalis (Escola Superior Artistica do Porto, Universidade do Porto), Hispaanias (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya) ja Soomes (Metropolia University of Applied Sciences). Praktikat soovitakse teha vähemalt seitsmes erinevas Euroopa riigis.
Viimased nädalad on olnud tekstiiliosakonna rahvusvahelistumise osas toimekad. Lisaks rahvusvahelisele koostööprojektile „Kasvatatud / Grown” ning selle raames saabunud väliskülaliste võõrustamisele osaleti 14-18.03 sümpoosionil Viljandis koos Soome, Rootsi ja Norra üliõpilaste ja õppejõududega.
17.04 võõrustasime sümpoosionil osalenud õppejõudude gruppi Pallases. Tänasest viib tekstiiliosakonnas õppetööd läbi Norra tekstiilidisainer Jon Pettersen. Põhjalikumalt kirjutab kindlasti tekstiiliosakond oma ülevaates.
Aprillis on Erasmuse raames oodata Hispaania ning Gruusia õppejõudude visiite Pallasesse ning planeeritud on mitmete Pallase töötajate Erasmuse lähetused partnerkoolidesse.
Perioodi sisse on jäänud veel Pallase ja partnerkoolide üliõpilaste ja töötajate nõustamine, abi dokumentide koostamisel, läbirääkimised partnerkoolidega koostöö jätkamise osas, 2021 tegevusaruande esitamine, akrediteerimiseks rahvusvahelistumise osa koostamine, ettevalmistused kodulehe täiendamiseks (nt rahvusvaheliste koostööprojektide osa), Pallase uue ingliskeelse esitluse materjalide kogumine jm.

Loe lisaks

Raamatukogu
Edith Hermann: Seekord on kokkuvõte kuue nädala kohta, kaks korda pikem kui eelmisel korral. Aeg on olnud ajalooliselt märgiline nii ühiskondlikus kui ka organisatsiooni elus. Ukraina karm sõda juba 26 päeva, uus rektor alles 29 päeva, uus õppeprorektor 1 päev ja eriliselt lumerohke kevad 2 päeva. Sõjast ei kirjuta, kuigi mõtlen sellele ja ei tohi sellega harjuda. Enese tasakaalu leidmiseks tuleb kõigil pingutada. Meie käisime kevade alguse puhul lumistel põldudel suusatamas ja vähemalt hetkeks olid kõik kurvad mõtted ära puhutud ja soe päike tekitas eriliselt hea tunde.

Raamatukogus hakkab olukord tavapärasemaks muutuma, käib rohkem külastajaid, on erinevaid üritusi ja näitusi. Veebruari algupoolel oli põhirõhk tegevusaruande koostamisel ja uute plaanide tegemisel, raamatukogu tavapärastel tegevustel ja jätkuvalt kiitestimistel. Aktiveerus Prima Vista kunstiprogrammi ettevalmistus. Jätkusid tegevused seoses raamatukogu teema-aastaga.

Foto Edith Hermann

16. veebruaril osalesin virtuaalsel infoseminaril „Üleriigilise mõjuga arendusprojektid“. Välja võiks tuua ühtse raamatukogu-süsteemi ja e-raamatute ühtse laenutusplatvormi poole liikumise projektid.
23. veebruaril tähistasime Pallase raamatukogus uue rektori kutsel Eesti Vabariigi aastapäeva, maitsesime eesti toite ja jooke ning rääkisime elust Eestis ja Pallases ning vaevalt, et keegi meist uskus, kuigi võis aimata, mis järgmisel päeval juhtuma hakkab. Kahjuks ei ole sellest üritusest ühtki fotot, kuigi külalisteraamatus on kutse ja nimed kirjas.
28.02. – 1.03 olin Tallinnas lähetusel uut ajakirjandust ja raamatuid toomas ning erialastel koosolekutel. 7. märtsil osalesin mäluasutuste XXIV talveseminaril TÜRs „Kodanikuteadus mäluasutustes – võimalused ja takistused”. Vajalik teema ja oluline teada, mida tehakse, aga hetkel on aktuaalsemaid valdkondi. https://utlib.ut.ee/maluasutuste-talveseminar-keskendub-sel-korral-kodanikuteaduse-temaatikale
8. märtsil tähistasime raamatukogus Uuno Kasemetsa eestvedamisel naistepäeva, maiustati, loeti luulet ja Voldemar Panso teksti. 9. märtsil kl 9.30 jagas Vallo Nuust raamatukogus muljeid päästeoperatsioonilt Ukraina piirile. Ta viis sinna humanitaarabi ja tõi Eestisse 6 inimest. Pallas aitas bussi ja kütusega. 10. märtsil toimus 17. aasta ja pühendunud töö eest tänuüritus rektor Vallo Nuustile „17×365“ Aparaaditehases, mille korraldamisele kaasa aitasime.
11. märtsil toimus ERÜ iga-aastane üldkoosolek, seekord taas virtuaalselt, aruannete kinnitamise ja parimate tunnustamisega.
14. märtsil tähistasime koos Tartu Kunstikooliga ühiselt emakeelepäeva ja meenutasime Karin Rummot, legendaarset eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Loeti oma- ja teiste Eesti autorite loomingut ning klaveril mängis Anna Elisabeth Viise. https://pallasart.ee/emakeelepaev-pallase-raamatukogus/


Fotod Helen Punder

15. märtsil pidasin taas esimesele kursusele pooleteisetunnise loengu „Infokirjaoskuse ABC“, seekord taas virtuaalselt. Oleks soovinud vahetut loengut, aga koroona ei ole kuskile kadunud ja koolis on päris palju haigestunuid. Mulle tundus, et seekord oli huvi teema vastu suurem kui varasemalt, sest käib ka infosõda, mitte ainult relvadega ega kübersõda. Tõin loengus elulisi näiteid hetke olukorrast ja mõtestasin neid infokirjaoskuse kontekstis.
28.02.2022 – 18.03.2022 oli raamatukogus näitus „Uudiskirjandus 150“, peamiselt annetused 2020. aastast. https://pallasart.ee/raamatukogu/perioodika-ja-uudiskirjandus/
16.03. – 28.03.2022 on raamatukogus näitus „Isiklikud pärlid. Margus Meinarti raamatukogu“.
17.03 osalesin näitusel „Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist“ ERMs Reet Margi kuraatorituuril. Soovitan soojalt vaatama minna, head meistrid! https://www.erm.ee/et/varvide-ilu-eesti-kuldaja-kunst-enn-kunila-kollektsioonist
Mis on raamatukogus tulemas ja mida soovitan:
21.03.2022 – 08.04.2022 on raamatukogus näitus „Uudiskirjandus 151“.

Perioodika ja uudiskirjandus


22.03.2022 kl 16.30 – 17.30 tuleb raamatukogus Margus Meinarti näitusel vestlusring kunstnikuks kujunemisest.
29.03. – 31.03.2022 „Pallase raamatukogu pärlid“.
5.04.2022 kl 11 -14 on raamatukogus doonoripäev. Palun registreerige end aegsasti raamatukogu uksel oleval lehel sobivale kellajale. Verekeskusel on verd on väga vaja!
Kes saavad, tehke heategu!


Fotod Edith Hermann

Soovitan veel etendust „Fundamentalist“ Von Krahlis, millest sain sügava ja mõtlemapaneva teatrielamuse. Tasub ettevõtmist! https://www.vonkrahl.ee/lavastus/fundamentalist

Loe lisaks

Maaliosakond
Margus Meinart: Tempus fugit, ütlesid vanad ladinlased. Tuleb nõustuda. Möödunu kinni püüdmine on raske. Võtan appi tehtud fotod ja kirjutatud/saadetud mailid. Ühesõnaga välismälud.

1. Rektor vahetub. Eerik Haameri auhinnatseremoonial kohtan Erika Pedakut, kes räägib mulle loo Vallo saabumisest. Vallo kinnitab loo tõesust.

Kes hakkab rääkima Vallo äraminekulugusid…
Maaliosakond soovib Vallole parimat. Kinnituseks visuaalid.

2. Tagantjärgi „Hääd naistepäeva“

3. Koolitöö tsüklinädalal ja selle resultaadid. Vitraaž ja fresko. Ajaline ajatu üheskoos. Tublid tudengid ja õppejõud Tuuli ja Heli.

4. Jätkub igapäevane töö. Akrediteerimise mainin ära. Palju tähelepanu läheb juba lõputöödele. Teeme koosolekuid ja arutame tulevikku suunatud muutuste üle osakonnas. Tudengite ja eelmise aasta vilistlaste näitus võeti hästi vastu. Tänan tudengeid ja Pillet ning Indrekut. Fotodel tööd Lai 36, Imat Suuman tudengeid juhendamas ja ERM-i külastus, kus Reet Mark tegi andis meile hea ülevaate Miljard Kilgi töödest ning tegemistest.

5. Edith sai mu niikaugele, et paljastasin ennast raamatukogus. Õnneks raamatute kaudu. 22.03.2022, kell 16.30 räägin sellest lähemalt. Emakeelepäeval sai ette kantud paar luuletust.

6. Tudengitöö kirjanduspreemiate jagamise taustamaaliks. Tallinnas Musta laega Saalis.
https://epl.delfi.ee/artikkel/96155823/fotod-kultuurkapital-jagas-musta-laega-saalis-kirjanduspreemiaid

7. Eerik Haameri kunstipreemia üleandmine Kuressaares. Auhinna sain Aksel Haagensen https://www.eaa.ee/eerik-haameri-kunstiauhinna-palvis-aksel-haagensen
Samas avati ka Enno Halleki tööde näitus.

8. Isiklikku.
Sõit Saaremaale Haameriga seoses. Looduse tehtud kubism.

Sel nädalal jõuab lõpule minu norra keele täienduskursus. Tänan Pallast toetuse eest.

Kiirvisiit Saudi-Araabiasse. Pealinn, Ar-Riyāḑ, kus elab 7,5 miljonit. Kokku riigis 33 000 000 elanikku. Õpetaja palk 3000 dollarit ja gümnaasiumis kohustuslikeks võõrkeelteks inglise ja hiina. Kaameleid peetakse iludusvõistlusteks. Nende asemel džiibid. Inimesed sõbralikud ja avatud. Minu ilmapilt muutus ja laienes. Kollased pildid kõrbe liiva/tolmutorm. Pöörake tähelepanu kuule.

Loe lisaks

Tekstiiliosakond
Aet Ollisaar: Seekordne infokiri võtab kokku pika ja muutuste rohke perioodi. Ja nagu ikka, on kõik sündmused korraga – rektori ja õppeprorektori vahetuse aja teine kihistus tekstiiliosakonnas on suur rahvusvaheline näitus galeriis Pallas, väliskülalised Rootsist ja Lätist, NordPluss intensiivnädal koos külalistega Norrast, Rootsist ja Soomest ning tänasega lõppev välisõppejõud Jon Petterseni žakaartehnika kursus tudengitele. Lisaks kõigele muule mahub sellesse perioodi ka kevade saabumine! Päikeseigatsus on kogu väsitava talve olnud väga suur.

Rahvusvahelise näituse Kasvatatud/Grown avamisel. Foto Marilyn Piirsalu

VEEBRUAR
17. veebruar. Tudengid annavad Vallo Nuustile üle semestritööna valminud vaiba.
Kavandatud rektori juubelikingist sai hoopis teatepulga üleandmise kingitus – Pallase uueks rektoriks valiti Piret Viirpalu ja Vallo sai kingituse kätte varem kui plaanitud.
Teise kursuse tudengite vahel korraldati idee- ja kavandikonkurss, sõelale jäi Kaia Zuppingu kavand Rännakul läbi sõnamaastike. Taftingvaiba semestriprojektis osalesid Kaia Zupping, Liisa Hanvere, Ülle Järv, Eliise Järve, Kirke Kirikall, Karl Olaf Kolla, Grete Maruste, Caroliina Ladva. Ettevõtmise idee autor oli Aet Ollisaar, tudengeid juhendas Liina Kool.

18. veebruar. Toimub Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ja Pallase tekstiiliosakonna koostöös korraldatava tootekonkursi žürii.
Juba kolmandat korda toimus Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ja Pallase tekstiiliosakonna tootekonkurss. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit pani välja kaks võrdset 1000 eurost preemiat, mis katavad ka autorite esimese tooteseeria teostamise kulud. Esimesed väikeseeriad välja valitud toodetest jõuavad ostuhuvilisteni kevadel 2022. Žürii koosseisus Liivi Soova (ERKL), Liina Veskimägi-Iliste (ERKL), Aet Ollisaar (Pallase tekstiiliosakonna professor), Kairi Lentsius (Pallase moe valdkonna lektor) ja Liina Kool (Pallase tekstiiliosakonna õppejõud, villa rakendusuuringute ekspert) otsustas 2022. aasta konkursil tunnustada stipendiumiga kahte tekstiiliosakonna tudengit: Merily Mikiver ja Johanna Mauer.


Merily Mikiver MÜTSIK

Merily Mikiveri disainitud praktiline ja stiilne aksessuaar MÜTSIK on selge disainikeele ja tugeva hele-tumeduskontrastiga müts, mis pakub kasutajale neli erinevat kandmisvõimalust. Žürii tõstis esile ka toote neutraalsust, mis muudab selle sobivaks erinevast soost ja erineva vanusega kasutajatele ning annab võimaluse kombineerida toodet väga erinevate rõivastega.
Johanna Maueri toode Kraelus ühendab endas krae ja kaeluse funktsiooni ning on praktiline villane aksessuaar, mis hoiab kaela ja selle ümbruse soojas. Olenevalt ülerõiva kaeluse sügavusest jääb paistma kas kõrge krae või suurem osa tervest kaelusest. Loodushõngulise puidumustrit meenutava disainiga Kraelus lisab kandja rõivastusele värvi ja karakterit.


Žürii tudengite esitlusi kuulamas. Toode Kraelus, disain ja teostus Johanna Mauer.

Rohkem infot siit: https://pallasart.ee/tudengid-laiendavad-eesti-villa-kasutamise-piire/
21. ja 22. veebruar. Valdkonnapõhine lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine
Tänavune lõpetajate arv ja juhendajate ring on muljetavaldav: tekstiiliosakonnas on 12 lõpetajat, juhendajad Kadi Pajupuu, Kairi Lentsius, Aet Ollisaar, Vilve Unt, Anu Samarüütel, Signe Kivi, Larissa Kondina, Eva Jakovits, Maarja Tamjärv, Kristi Kuusk ja Kristina Paju. Tõotab tulla põnev!
23. veebruar. Tekstiiliosakonna õppejõudude ruumi kööginurga paigaldus.
Nüüd on taas mõnusam tööd teha ja julgem külalisi vastu võtta. Aitäh Madis Liplap!


Foto Madis Liplap
MÄRTS
1.-4. märts Piret Valgu juhendatud Kangakujundustehnikate kursus 1. kursusele
Tsükliõppenädalal jätkasime villa rakendusuuringu teemat – esimese kursuse tudengid töötasid nii telgedel kootud kui silmuskoelise villase kangaga ja katsetasid erinevaid kanga manipuleerimise viise. Ootame põnevusega!
1. märts. Avatud uste päev Pallases
Tekstiiliosakonna avatud uste päeva peoperemehed olid traditsiooniliselt neljanda kursuse tudengid Eesti kaasaegse tekstiili õppeaine raames Kairi Lentsiuse ja Aet Ollisaare juhendamisel. Tänavune kursus on suur ja jaksu jagus kõikjale! Põhjalikult ette valmistatud näitus, sotsiaalmeediakajastused, kvaliteetfotod ja videointervjuud tudengitega – siin on palju materjali ka tulevikuks. Suurepärane!

Fotod avatud uste päevast Lisette Laanoja
3. märts. Tekstiiliosakonna neljanda kursuse tudengite õppereis Tallinnasse – EKA avatud uste päev ja magistriprogrammi tutvustus ning näituste külastamine.
Päevakavas oli TALI disainipoe tutvustus ja koostöövõimalused, EKA disaini ja rakenduskunsti magistriõppekava tutvustus, kohtumine tekstiiliosakonnas, kohtumine Moedisaini magistrandi/Pallase tekstiiliosakonna vilistlase Liisa Kanemäega, valik näitusepaiku: ETDM, Tallinna Kunstihoone, KUMU, Tallinna Jaani Kirik jm.
Tore seik oli ka – kui TALI disainipoe tutvustuse ametlik osa oli läbi, siis kuulsime et meile tutvustust teinud noor müügispetsialist oli eelmisel päeval käinud Pallase lahtiste uste päeval ja nähtuga väga rahule jäänud! Nii et mine tea, äkki saime kokku tulevase sisseastujaga! (Selguse mõttes olgu öeldud, et peamine huvi oli meie giidil maaliosakond).

EKA disaini ja rakenduskunsti õppekava tutvustus. Vaade maaliosakonna vilistlase Kristi Kongi ekspositsioonile Tallinna Kunstihoones.
7. märts. Mood-Performance-Tants konkurss, žürii töö. Palju põnevaid ideid! Vaatamata tihedale sõelale pääseb osalema ka tekstiiliosakonna kolmanda kursuse tudengite kollektsioon. Ja kümme tekstiiliosakonna lõpetajat!!
8. märts. Juba traditsiooniks muutunud tekstiiliosakonna neljanda kursuse tudengite külaskäik Aet Ollisaare ja Kairi Lentsiuse ateljeesse Aparaaditehases.
9. märts. Pallase Galeriis avatakse rahvusvaheline näitus Kasvatatud/Grown.
Näituse kujundas Madis Liplap.
Näituse kuraator Kadi Pajupuu: „Kasvatatud” näituse teemana viitab millegi laienemisele, arenemisele, elule, mille arengut inimene püüab juhtida. Peenrad ja plaanid, külvikorrad ja pookimine. Näitus on ühe leiutise lugu. See, et leiutamine on lõbus ja loov tegevus, aga selle levitamine ja tutvustamine aega ja kannatlikkust nõudev protsess, mis kulgeb üle kivide ja kändude, sai viimaste aastatega tõestatud.
2016. aastal osalesin oma unistusega 3D-printerist, mis ehitaks lõngast struktuure, Tallinnas Skeemipesa häkatonil. Napilt sain kokku meeskonna, kes multitalent Anna Jõgi juhtimisel ehitas kolme päevaga esimese töötava prototüübi. Seda nunnut vineerist ja sahtliliuguritest ehitatud arvutiga juhitavat 3D-printerit, mis laotab koelõnga eeltoestatud lõimelõngade vahele, näeb video vahendusel ka näitusel. Järgnesid aastad, kui projekt edenes Pallase rakendusuuringu toel. Tähtsündmusteks on aga sellel teekonnal ikka olnud see, kui idee tudengite arendamisel uutesse kõrgustesse suundub: 2019. Liisi Tamm ja Anett Niine kollektsioon WEAVE oli see, kui MultiWeave tõestas oma eluõigust käsitöötehnikana, mis võimaldab luua omapäraseid tekstiilistruktuure.
2021 sügisel kaasasime õppejõud HDK-Valandist, Aalto Ülikoolist ja Läti Kunstiakadeemiast, kes korraldasid meie saadetud töövahendite ja õppevideote abil tudengitele MultiWeave töökodasid (Covidi ajal ainuvõimalik viis). Selle protsessi tulemusi näebki nüüd värvikal näitusel, kus autorid avavastavad MultiWeave võimalusi skulpturaalsete, installatiivsete ja disainlahenduste loomisel. Tulemas on ka trükis.
Näituse avamisele eelnes seminar, kus tutvustati osalevaid kõrgkoole ja näitusetööde autoreid. Esinesid HDK-Valand, Läti Kunstiakadeemia ja Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakondade esindajad Matilda Dominique, Maja Gunn, Ieva Krumina, Kadi Pajupuu ja Aet Ollisaar.


Foto Marilyn Piirsalu
Näitusel osalevad oma töödega Kõrgema Kunstikooli Pallas, Läti Kunstiakadeemia ja HDK-Valand üliõpilased, õppejõud ja kutsutud kunstnikud.
Autorid:
o Rootsi: Emilia Elfvik, Elise Westin, Josefine Lundgren, Lea Firus, Moira Nilsson
o Läti: Ginta Kristjansone, Kate Putniņa, Una Valtere, Ilona Valaine-Blekte, Dace Grīnberga, Šarlote Baškevica, Selīna Paula Sproģe
o Soome: Laura Lindström
o Eesti: Marilyn Piirsalu, Kadi Pajupuu, Liisi Anderson, India Maria Kiisler, Sofia Lanman, Liisi Tamm, Anett Niine, Lisette Laanoja, Olga Hoch, Andrea Martha Teesaar, Maria Pilm, Maarja Kaasik, Arabella Lippur, Marge Allik


Fotod näituselt Lisette Laanoja
Näituse korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital
Rohkem infot siit: https://pallasart.ee/rahvusvaheline-koostooprojekt-kasvatatud-grown-galeriis-pallas/
14.–18. märts. Toimus TÜ Viljandi kultuuriakadeemias rahvusvahelise käsitöövõrgustiku „NordTradCraft“ sümpoosion, kus osales 60 käsitöö erialade üliõpilast ja õppejõudu Eestist, Soomest, Rootsist ja Norrast.
Aet Ollisaar: Osalesime Liina Kooli ja kahe tudengiga novembris 2019 Viljandis rahvusvahelisel pärandtehnoloogia konverentsil Rahvusliku käsitöö uurimine: sihid ja meetodid kõrghariduses – Studying Traditional Crafts: Goals and Methods in Higher Education. Tookord esitasime posterettekannetena Siiri Noole ja Mari-Triin Kirsi lõputööd ning kuulasime põnevusega tõstatatud teemasid käsitöö õpetamisest Põhjamaade kõrgkoolides. Kuuldes, et algatamisel on NordPluss projekti rahastuse taotlemine järgnevate tegevuste jaoks, avaldasime soovi Pallase tekstiiliosakonnaga üritusega liituda. Aitäh, Ave Matsin, et pardale võtsid! Järgnes loomulikult peatus ja teadmatus – koroona-aastad. Õnneks on maailm taas järjest enam avatud, sügisel 2021 käisid Liina Kool ja Riina Gendrikson Uppsalas sümpoosioni ettevalmistaval üritusel ning intensiivnädalal Viljandis osales viis kolmanda kursuse tudengit, Liina Kool, Kadi Pajupuu, Aet Ollisaar ja Riina Gendrikson. Mis jäi kõige olulisemana meelde? Inimesed! Uued kontaktid ja kohtumised ning plaanid tulevikuks. Ja sundimatus ja rõõm, nii töötubades kui õhtusel peol!
Tore oli võõrustada osalenud kõrgkoolide õppejõude ka Pallase tekstiiliosakonnas, aitäh ka teistele osakondadele kes külalistele oma uksed avasid! Lootus on, et mõnel järgmisel samalaadsel sümpoosionil õnnestub kaasata ka Pallase teiste erialade tudengeid. Järgmine kohtumine on kavas aasta pärast Mariestadis.

Kadi Pajupuu: Kooli tutvustusega esinesid värvikalt Johanna Mauer ja Brigitta Kasemets. Meie osakond pakkus kahte MultiWeave töötuba, mida juhendasid Brigitta Kasemets, Kristiina Saaron, Marion Mölder, Merily Mikiver. MultiWeave on oma uudsete võimalustega ajast ees, huvilisi oli vähe, aga seetõttu kasutasime võimalust tehnika piire laiendada ehitades kohapealsetest vahenditest uusi pööraseid MultiWeave telgi. Helsingi ülikooli õppejõud Päivi Fernström oli üks aktiivsemaid osalejaid meie workshopis ja saime aru, et tegime ajalugu. Suur tänu meie tudengitele! Põhjamaade koolide õppejõudude programm tõi nad 17. märtsil kooli, galeriisse ja ERMi.
Huvitav oli, et keegi külalistest uuris: “Kuidas te seda MultiWeave kursust ja näitust saite üldse teha, kuidas see õppekavasse mahtus?” Ma ei saanud algul isegi küsimusest aru, aga tõsiasi on see, et projektid lähevad käima eelkõige sõprade toel. Rahvusvahelistes sündmustes osalemine neid sõprussidemeid loob. Suur tänu osakonnale ja Riina Gendriksonile!

Fotod NordTradCraft intensiivnädalalt Merily Mikiver, Liina Kool, Aet Ollisaar, Aet Seil
Liina Kool: Nordplus võrgustiku raames toimuvat rahvusvahelist sümpoosioni sai üle poole aasta koos põhjamaade kolleegidega ettevalmistatud nii interneti teel Teamsis kui Uppsalas silmast silma ja lõpuks sai see teoks! Eelmisel nädalal 14.-18. märtsini toimuski kuue põhjamaade kõrgkooli üliõpilaste ja õppejõudude osavõtul esimene „Craft Symposium“ Viljandis TÜVKA-s. Kohal oli palju tudengeid ja õppejõude ning neid ühendas huvi käsitöö vastu.
Tudengid said kuulata loengut „Sustainable craft – practice, theory, and concept“ by Niina Väänänen ja osaleda paralleelseminaridel „Consumption“, „Craft skills and knowledge supporting sustainability“ ja “ What is wearable? Recycling and reusing textiles in historical and modern context“.
Sümpoosioni töökeel oli inglise keel. Kõik osalevad koolid pakkusid mitmeid töötubasid, millest tudengid ja ka õppejõud said osa võtta. Töötubade teemad olid palkmajade ehitamisest kuni vasest sõrmuse tegemiseni ja MultiWeave`ist peene tikandini. Katsetasin ka ise elus esimest korda MultiWeave`i tehnikat Pallase särasilmse õpetaja Kadi Pajupuu juhendamisel. Tudengitel oli võimalus ka käia ekskursioonil Olustvere lossis, Heimtalis ja Loodi mõisas. Terve nädal oli täis põnevaid ettevõtmisi.

Terve nädal oli ilus ilm ja jõin ka esimese kohvi Viljandis välikohvikus.


www.facebook.com/koduKOHVIK/
Rohkem infot sündmuse kohta siit https://sisu.ut.ee/craftsymposium2022/start
21.-25. märts. Tekstiiliosakonnas õpetab Norra disainer ja õppejõud Jon Pettersen
22.03 kell 12.15-13.10 toimub osakonnas ka avatud loeng, mida kuulama on oodatud kõik huvilised. Nädala jooksul tutvustab Jon Pettersen tudengitele digitaalsel žakaarteljel töötamise erinevaid võimalusi läbi oma pikaajalise kogemuse disaineri ja õppejõuna, Jon Petterseni kursust assisteerib Liina Kool.
Mis järgmiseks? Tahaks loota et peale intensiivseid rahvusvahelisi nädalaid saame aja maha võtta. Aga mis seal salata – tavaliselt on see lootus petlik. Sahtlisse ja arvutisse tõrjutud akrediteerimisdokumendid ootavad endiselt täiendust ja ootamatult on kätte jõudnud aeg uue õppeaasta koormuste jagamiseks. Sekka veel lõputööde kaitsmiste teemad, õppekava muudatused ja rakendusuuringud. Rääkimata tundidest ja muust igapäevasest põnevast arendustööst.

Loe lisaks

Nahadisaini osakond

Rene Haljasmäe: ´Erioperatsiooni´ ähvardavad pilved olid juba varasemalt Ukraina taevas… 24.02.2022 algas reaalselt vene vägede sõjaline sissetung üle demokraatliku riigi piiri. Enneolematu olukord ning mitte vastuvõetava situatsiooniga kaasnenud tunded ja mõtisklused on saatnud kõiki – ei lepi kurjaga! Mis on kurjus? Kurjus on inimese juures teiste suhtes moraalselt halb, rikutud, hoolimatult destruktiivne, isekas ja õel olek. Käisin Kiievis Maidani järgselt ajal restauraatorite atesteerimiskomisjonis, kolleegid teietasid omavahel… Kindel on – ka nüüd ukrainlased ei alistu ja meie kohus on toetada neid! Õppetöö toimus osakonnas praktiliselt kohapeal ja loengute vormis virtuaalselt. Oli eelmise aasta tegevusaruande tegemise aeg – kuigi mullu olid piirangud, jõuti teha väga palju ja edukalt. Vallo tänas kaasteelisi Armastuse saalis.

Nahadisaini osakonna õppejõud on eksponeeritud Raamatukogude aasta ürituste raames köitekunsti näitustel Riisiperes aprilli lõpuni. Osakonnajuhataja käis üles panemas, veel osalevad Maila Käos, Rein Maantoa, Rutt Maantoa ja õppeprorektor Lennart Mänd:
https://www.raamatukogudeaasta.ee/sundmus/koitekunstinaitus

Teine näitus “Mets mühiseb köitekunstis” on avatud samuti aprilli lõpuni Harju Maakonnaraamatukogus Keilas: https://keilaraamatukogu.ee/naitused/
Osalevad Rene Haljasmäe ja Lennart Mänd.

Ilmus Helerin Väroneni artikkel Raplamaa Sõnumites: https://sonumid.ee/2022/02/23/muinasjutuline-koitekunst/

Rahvusarhiivis toimus 16. märtsil paberikonserveerimise aine, mida viis läbi Küllike Pihkva ja mille alateemaks oli hallituskahjustused, viimane tund ja hindamine.

Jaan Lehtaru tutvustas raudgallustindi tuvastamist.

Viimasel kahel nädalavahetusel toimus nahaosakonnas täiendkoolitus “Romaani köide” mis sai läbi viidud prof. Rene Haljasmäe poolt. Juhendaja rõõmustas osalejate argimaailma unustava süvenemise eest ja tundmas huvi köitemaailma detailide vastu!

Järgmisel sügisesel koolitusel liigume köiteajaloo algusesse – koodeksi vormis raamatu juuri uurima.

Tänuavaldused: puiduvormistus – Annes Hermann, korraldus – Salme Kulmar, fotokaader – Jaanika Leiter. https://www.facebook.com/KorgemKunstikoolPallas/posts/7259201210788983

Põhjala tehase galeriis näha EKA aksessuaari ja köite osakonna 105. juubelinäitus-konkurss ‘’Perspektiivid’’. Sealsamas on võimalik tutvuda Pallase Nahadisaini ja restaureerimise eriala õppekavaga ja väljas on valik lõputööde postritest – teretulemast uudistama märtsi lõpuni!

Konkurss “Roheasi” ootab kuni 22. maini 2022. ideid https://www.edl.ee/konkurss#15

Loe lisaks

Skulptuuriosakond
Anne Rudanovski: Õppetöö skulptuuriosakonnas jätkub.
IV kursus asus lõputöid tegema. Meie lõpetaja Liina Kinks loobus oma esialgsest lõputöö teemast reageerides toimuvatele sündmustele Ukrainas ja kureerib lõputööks skulptuuriosakonna üliõpilaste näituse „Jää inimeseks/Stay Human”. Kui keegi on huvitatud, võtke Liinaga ühendust.

II kursus külastas puitskulptuuri kursuse raames koos õppejõud Dmitri Gorbušiniga ja Anne Rudanovskiga skulptuuriosakonna vilistlast Karl Purgat. Võime uhkust tunda, meie vilistlastest on saanud oma ala tunnustatud meistrid, kellelt on, mida õppida. Aitäh, Karl!
Karl Purga on spetsialiseerunud puitskulptuurile ja juunis avaneb võimalus Pallases tema juhendamisel puidunikerdamist õppida.

Loe lisaks

Meediadisaini osakond
Professor Raivo Kelomees külastab Erasmuse stipendiumiga Hannoveri rakenduskõrgkooli Hochschule Hannover (Hanover University of Applied Sciences and Arts). Arendus- ja koostööprojektidega alustatakse sellel kevadel. R. Kelomehe külastus toimub käesoleva aasta kevadel.
Professor Marko Kekišev tegeleb veebruarist Haapsalu Graafilise Disaini Festivali 2022 ettevalmistusega ja nagu ikka aruannete esitamise ja uute taotluste kirjutamisega. Avalik osalemiskutse on üle ilma välja saadetud.

HGDF avanäitus toimub Haapsalu Linnagaleriis 28.05-26.06. 2022. Näituse teema on ENNUSTAMATUS/UNPREDICTABILITY. Antud festivaliga tähistame maailmakuulsa semiootiku, kirjandus- ja kultuuriteadlase Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva.
Trükitehnoloogia meister Ardo Sägi tegeleb meediadisaini osakonna graafikanäituse „Sõlm“ ettevalmistamisega.
Digitaaltehnoloogia meister Mart Männik aitas Taanist saabunud välisõppejõul Mihkel Pajustel läbi viia loengut ja videomappingu praktilisi projekte. Installatsiooni video link: https://bit.ly/3wopPAE
Osakonna juhataja Jaanus Eensalu tegeleb meediadisaini osakonna graafikanäituse „Sõlm“ ettevalmistamisega. Samuti on alanud lõpetamisega seonduv aktiivne tegevus, kohtumised, ettevalmistused. Tulemas on personaalnäitus Tartu Ülikooli Trepi galeriis. Näitus avatakse aprillis.
III ja IV kursuste (Me-18 ja Me-19) vaatluspraktika toimub 18.04.2022, väljasõit kooli juurest kell 9:00, tagasi orienteeruvalt 19:00. Praktika käigus minnakse KUMU-sse ja/või Fotografiskasse ning erinevatesse reklaamibüroodesse. Juhendajad, professor Marko Kekišev ja professor Raivo Kelomees, ühinevad tudengitega Tallinnas.

Loe lisaks

Mööbliosakond
Aivar Habakukk: Jääb veidi segaseks ja täpselt ei ole enam tuvastatav, kuidas kõik alguse sai. Fakt on, et Teet tegi kunagi tudengina ühe kitarri. Päris valmis ei saanud, aga käsi jäänud sügelema. Siim tegi tudengina ka kitarri. Ja Andre. Või oli see vastupidi. Said valmis, aga käsi jäänud ikka sügelema. Igal juhul need kolm meest panid käima kitarride valmistamise kursuse.
Nagu sellistel puhkudel ikka, oli algul huvilisi rohkem kui lõpusirgele jõudnuid. Loomulik, kuna pillivalmistamine on aeganõudev ja meisterlikkust eeldav tegevus. Masinad huugasid pikki õhtutunde, omavahel suheldi ainult asjaomastele arusaadavas keeles, sekka kostus kuskilt pillihäält. Kõrvaltvaatajale jäi mulje, et tegemist on mingi oma asja ajava sektiga, mille tegevusse ei ole mõtet eriti sekkuda, veel vähem kahtluse alla seada. Pill oli püha üritus!

Osakonna näitus PILL TULEB PIKA ILU PEALE avati reedel, 11.03 Pallase galerii keldrikorrusel ja jääb avatuks kuni 02.04.2022. Oma töid eksponeerivad Grete Lehemaa, Iris Eller, Teet Papson, Siim Hendrikson, Andre Maisväli, Kristen Jüriväli, Gert Christjanson ja Maario Palumäe.
Video: Robi Zuts. Fotod; Robi Zuts ja Kristen Jüriväli. Näituse kujundamist juhendas Kristjan Bachman.
Avamisel musitseeris Madis Orr

Fotod on näituse avamiselt, mis täna tundub kauge ja teistmoodi. Vist sellest, et pill tuligi…

Loe lisaks

Infokirja kaanefotol on tekstiiliosakonna väljapanek lahtiste uste päeval. Foto autor Lisette Laanoja.