Pallase rektori oktoobrikuu ülevaade

3. ja 4. oktoobril toimusid Pallases seitsme akadeemilise töötaja atesteerimised.
Atesteerimine on üks osa Pallase kvaliteedikindlustamise süsteemist ning selle peamine eesmärk on õppejõudude arengu ja karjäärivõimaluste toetamine. Atesteerimiskomisjoni koosolekutel said õppejõud anda ülevaate oma viimase viie aasta tegemistest nii õpetamise, loome- kui arendustöö alal. Minu jaoks olid just need silmast-silma kohtumised ja meie õppejõudude kuulamine väga olulised ja huvitavad. Taaskord pidin tõdema, kui põnevad ja võimekad isiksused meil tegutsevad. Loodan, et oma tegemistest kokkuvõtte koostamine ja eneseanalüüs olid kasulikud ka atesteeritavatele endile.

6. oktoobril osalesin Eesti Maaülikooli aastapäeva aktusel.
Akadeemiline aktus on maaülikooli akadeemilise aastaringi tähtsaim sündmus. Rektor Ülle Jaakma sõnul oli see sel aastal tavapärasest veelgi pidulikum, sest tähistati ka maaülikooli juubelit, mis on seotud Tartu kõrgema veterinaariakooli asutamisega 1848. aastal.

EMÜ aktus, Pallase rektori infokiri

7. oktoobril toimus Vanemuise Kontserdimajas aasta õpetaja gala. Suur heameel oli näha nii palju õnnelikke ja oma tööd armastavaid õpetajaid, õppejõude, hariduse sõpru ja toetajaid, häid kolleege ja tuttavaid. Palju õnne Tartu Kunstikooli direktorile Kadi Kreisile, kes oli üks aasta õppeasutuse juhi kolmest nominendist!
Tartu Kunstikooli eestvedamisel toimus kultuuriklubis Salong ka spontaanne gala järelpidu, kuhu korraks sisse astusin ja mille sõbralik, vaba ja boheemlaslik atmosfäär vanu häid aegu meelde tuletas.

11. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Raamatukogus Kurmo Konsa ja Meelis Friedenthali raamatu „Alkeemia ajaloost“ esitlus. Kurmo on Pallase restaureerimise/konserveerimise professor ja TÜ arhiivinduse (säilitamise) kaasprofessor, Meelis Friedenthal mõtteloo kaasprofessor ning raamatukogu teaduskeskuse Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor.
Ostsin esitluselt raamatu ja küsisin ka Kurmo autogrammi sisse. Uurisin Kurmolt, et kuidas ta seda kõike jõuab. Vastus oli, et kui teed tööd, siis tee, ära moluta niisama 😊.
Pikemalt saab raamatust lugeda Eesti Ekspressist.

Alkeemia ajaloost, Pallase rektori infokiri

12. oktoobril toimus ERM-s näituse „Konrad Mägi. Seninägemata maalid“ pidulik avamine.
Näitus „Konrad Mägi. Seninägemata maalid“ toob vaatajate ette ligi nelikümmend teost Konrad Mägi (1878–1925) loomingust, mida varem pole kordagi või on väga harva publikule näidatud.
Avamisüritustel on alati ka suur lisaväärtus kohata häid tuttavaid, keda mõnikord väga kaua näinud ei ole. Minul õnnestus kohtuda oma Tartu Kunstikooli kursusekaaslase Angelika Schneideriga, kes juhtumisi oli avatud näituse kataloogi kujundaja. Me lõpetasime 1995. aastal koos Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala, Angelika läks edasi õppima Eesti Kunstiakadeemiasse, mina Tartu Ülikooli maaliosakonda. Oli väga südantsoojendav kohtumine.

13. oktoobril leidis Eesti Teaduste Akadeemias aset Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri tunnustussündmus. Hindamatu panuse kristallõunaga tunnustati neid, kes on olnud aastate jooksul agentuurile usaldusväärsed partnerid ning Erasmus+ programmi säravad elluviijad. Kõrghariduse kristallõuna sai meie Riina Gendrikson. Riina kohta toodi välja, et: ,,Tema kirjutatud taotlused ja elluviidud projektid on olnud silmapaistva kvaliteediga. Nii tema koostatud projektitaotlus kui lõpparuanne on hindamisel saanud 100 punkti 100st. Suhtlemisel Riinaga tuleb esile tema pühendumus, põhjalikkus ja sõbralikkus.“ Olen väga õnnelik, et just Riina selle tunnustuse sai, sest ta on seda igati väärt. Kahju on aga sellest, et Riina meilt ära läheb. Soovime talle tuult tiibadesse ja palju uusi ja huvitavaid kogemusi.

Foto autor: Karoliine Aus

17. oktoobril toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgkoolide visioonipäev, mille fookuses oli kõrghariduse kvaliteet ja selle hindamine.
RKRNi visioonipäev tõi kokku kõrgkoolide, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur – HAKA, Haridus- ja Teadusministeeriumi, üliõpilaskonna, tööandjate ja mitmete teiste esindusorganisatsioonide esindajad, et ühiselt arutleda kõrgkoolide kvaliteedihindamise olukorra ja tuleviku vajaduste üle.
Pallasest osalesid visioonipäeval veel õppeprorektor Lennart Mänd, personalijuht Anu Ulp ja meie jaanuarist tööleasuv kvaliteedijuht Katri Kütt.

RKRN visioonipäev, Pallase rektori infokiri
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor ja RKRN esimees Ulla Preeden visioonipäevi avamas. Foto autor: Elen Kontkar
RKRN visioonipäev, Pallase rektori infokiri
Visioonipäeval oma töörühma arutelust kokkuvõtet tegemas. Arutlesime kõrghariduse kvaliteedi hindamise objektiivsuse üle – kuidas seda saavutada? Foto: Anu Ulp

RKRN visioonipäeva salvestus on kättesaadav siin:
RKRN visioonipäeval esitletud podcastide täisversioonid: üliõpilaskonna esindaja Kristel Jakobson-Pallo, Mait Palts, Grete Arro ja Veljo Konnimois .

19. oktoobril toimus Pallase teadus-, arendus- ja loometöö nõukogu koosolek.
Meie teadusnõunik Matthias Sildnik andis ülevaate, millised teadus-, arendus- ja loometöö projekte on meie töötajad esitanud ning valisime välja käesoleval ja peagi algaval 2024. aastal elluviidavad projektid ja tegevused. Kõik need arendused on võimalikud tänu rakenduskõrgkoolidele eraldatud teadus- ja arendustegevuse võimekuse arendamise sihttoetusele.

20. oktoobril toimus ERM-s ehtenäituse „Mets vastab, allikas kõnetab“ avamine. Näitusel näeb nelja temaatilist väljapanekut, mis aitavad mõtestada Eesti ehtekunsti ajalugu muinasajast tänaseni. Eksponeeritud on XX Roman Tavasti nimelise stipendiumikonkursi võidutöö, ehtekunstnik Katrin Veegeni ehtekomplekt „Õnne säng“.

25. oktoobril avasime Pallase galeriis Eesti Akvarellistide Ühenduse näituse „Mitmekesine akvarell“.
Näitusel on väljas 27 erineva kunstniku teosed, mis üllatavad nii suure formaadi, kaasaegsuse kui isikupäraga. Loodan väga, et kõik Pallase üliõpilased ja õppejõud seda näitust vaatama lähevad.

Akvarellistide ühenduse näitus galeriis pallas, Pallase rektori infokiri
Pallase rekAkvarellistide ühenduse näitus galeriis pallas, Pallase rektori infokiritori infokiri
Fotode autor: Reet Pulk-Piatkowska

Neljapäeval, 26. oktoobril toimus Pallases tehisintellekti teemaline koolitus
Riin Saadjärv andis ülevaate sellest, mis on tehisintellekt, missuguseid võimalusi on selle kasutamiseks õppetöös, kuidas tunda ära tehisintellekti loodut jne. Lisaks saime nõuandeid selle kohta, kuidas tehisintellekti õppetöösse kaasata. Järgmiseks sammuks on soovituste koostamine tehisintellekti kasutamiseks Pallases nii õppe-, loome- kui teadustöös.

27. oktoobril osalesin Pallase galeriis kahe näituse avamisel. Oma isikunäituse „Sanctus Päivulus, valede valikute kaitsepühak“ avas meie maaliosakonna tudeng Kadri Kalve. Oma näituse „Vaiksus / Tranquility“ avas meie värske nahadisaini osakonna vilistlane Helen Strom.
Enda näituse saatetekstis kirjutab Kadri Kalve nii: „Sanctus Päivulus (tuntud ka kui Püha Päivälas või Päivoolios) esmamainimised pärinevad 21. sajandi esimesest poolest, kus ta hakkas populaarsust koguma põrandaaluse salapühakuna, kelle kaitse all olid valede valikute tegemine, otsustamatus ning täielik läbikukkumine. Tolleaegne gigantsetesse mõõtmetesse kasvanud sotsiaalmeedia oli loonud viljaka pinnase uut moodi ühiskondliku mastaabiga enesehävituslikeks käitumismustriteks nagu pidev enesearengu jahtimine, mõtestamatu produktiivsuse kasvatamine ja peaaegu arutu edukuse poole pürgimine.“
Väga mõtlemapanev… Ma südamest loodan, et Pallas on turvaline koht, kus loomingulisi katsetusi teha, eksida, otsida, ennast leida ja kaotada ning et Püha Päivälas meid kõiki seda tehes kaitseb.

Kadri Kalve näitus galeriis Pallas, Pallase rektori infokiri
Vaade Kadri Kalve näitusele. Foto autor: Liina Kinks
Helen Strom näitus galeriis Pallas, Pallase rektori infokiri
Vaade Helen Stromi näitusele. Foto autor: Liina Kinks
Näitus galeriis pallas, Pallase rektori infokiri
Foto autor: Liina Kinks

30. oktoobril toimus Pallase üliõpilasesinduse poolt korraldatud vaimse tervise nädala avasündmus – meie raamatukogus sai tutvuda teraapiakoeraga. Võin kinnitada, et tutvumine oli väga teraapiline. Aitäh korraldajatele!

Vaimse tervise nädal, Pallase rektori infokiri
Foto autor: Aita Ambos
Teraapiakoer vaimse tervise nädalal, Pallase rektori infokiri

Piret Viirpalu
Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor

03.11.2023