Pallase rektori kõne avaaktusel 28.08.2023

Head üliõpilased, kolleegid, sõbrad! Algamas on 2023./2024. akadeemiline aasta Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Mida see aasta meile toob? Millised väljakutsed Pallase ees seisavad? Elame keerulisel ja väljakutseid täis ajal. Maailmas toimuv mõjutab paratamatult meid kõiki. Alates 24. veebruarist 2022, kui algas sõda Ukrainas, ei ole maailm enam sama paik, mis enne. Sõjad, viirused, hinnatõusud, polariseerumine ja konfliktid, vaimse tervise probleemid, tehisintellekti tulekuga kaasnevad ohud… Kuidas kõige sellega hakkama saada?
EV president Alar Karis ütles oma selleaastases parimatele koolilõpetajatele peetud kõnes nii:
„Ent kui milleski kindel saab olla, siis just selles, et hea haridus on kõige parem tagatis kiirelt muutuvates oludes toime tulemiseks. Eesti keelde on jõudnud selline sõna nagu „tulevikukindel“ ja see tähendab just seda – mis ka ei juhtuks, me oleme valmis, me saame hakkama. Meie, see tähendab tark ja haritud rahvas.“
Aga milline on hea haridus?
Strateegias Tark ja tegus Eesti 2035 on ühe kõrghariduse ees seisva väljakutsena kirjas vajadus oma tegevuste fookustamise ning kvantiteedi asemel kvaliteedile keskenduda. Pallase eesmärgid on sellega väga hästi kooskõlas – on ju kvaliteetsele kunstikõrgharidusele omane just individuaalne lähenemine õppijale; väga heade praktiliste oskuste kombineerimine nii teoreetilise teadmise kui kaasaegse infotehnoloogiaga, traditsioonilise ja innovatiivse seostamine. Anname oma lõpetajatele hariduse, mis võimaldab nii sisenemist tööturule kui oma õpingute jätkamist magistriõppes.
Pallase jaoks on oluline oskus kohaneda, kuid jääda seejuures iseendaks ja omanäoliseks. Siit tulenevad ka Pallase põhiväärtused: julgus, loomingulisus, avatus, vastutus ja vabadus.

2023. aasta märksõnaks on aga AVATUS
See tähendab avatust: -muutustele, -muutumisele, -koostööle, -erinevustele,-maailmale
Oma eesmärkide täitmisel peame silmas KUVA 2021-2025 kunstivaldkonna arendamise üht kõige olulisemat lähtekohta:
Kunst on väärtus. Kunst loob väärtust, seda nii riiklikul, kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kunst aitab mõista ja peegeldada, kunst harib ning selgitab, kunst loob uut ainest nii kodanikele kui ka meie ühisele elukeskkonnale. Kunst ulatub sügavamale meelelahutusest, kunst on keel, mida targad ühiskonnad tundma õpivad. Kunsti mõistmata oleme vaesemad, nii vaimult kui varalt.

Täna alustavad oma õpinguid Kõrgemas Kunstikoolis Pallas 76 esmakursuslast.

Head esmakursuslased – mul on väga hea meel, et olete teinud oma valiku just Kõrgema Kunstikooli Pallase kasuks. Just siin, Tartus ja Pallases on parim paik kunsti õppimiseks.

1924. aastal sai Pallase kunstikoolist kõrgem kunstikool Pallas, seega on eesseisev 2024. aasta väga mitmes mõttes oluline aasta. Möödub 100 aastat kunstialase kõrghariduse andmise algusest Tartus ning Tartu on Euroopa kultuuripealinn. Head tänased pallaslased, meil kõigil on unikaalne võimalus olla Pallase näo kujundajad just neil aastatel.

Tõnn Sarv, 1949- on Eesti muusikapedagoog, esseist ja ettevõtja on öelnud:
„Sain muuhulgas aru, et tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha.“
(“Peksta ja kallistada. Arvamuslugusid Eestist ja eestlastest”, 2010)
Soovin teile avatust ja vastuvõtlikkust, julgust ja püsivust. Pallase töötajate nimel saan lubada, et anname kõik endast parima, et luua teie õppimiseks parim võimalik keskkond.
Ja lõpetuseks teile veel maalikunstnik Peeter Mudisti soovitus:
„ Ärge tehke kompromisse sellega, mida tõeliselt tahate. Plaanige, eksige, parandage, puhake, kuid kui tõeliselt midagi tahate, ärge võtke vähemat kui see. Mina tahan küll, et seda, mida ma tahan, et ma seda ka tõeliselt tahaksin, ja kui see on käes, siis poleks mage, kuidas ta kätte sain.“ (Mudist 2002: 126)
Palju õnne, oma vigadest õppimist, kordaminekuid, märkamist, hoolimist, äratundmist algaval akadeemilisel aastal meile kõigile!

Foto autor Piret Kaevats