Pallas ja Tartu Linnamuuseum jätkavad koostööd

Kolmapäeval, 10. mail allkirjastasid Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor Piret Viirpalu ja Tartu Linnamuuseumi direktor Risto Lehiste koostöölepingu. Lepingu eesmärk on tõhustada ja arendada omavahelist koostööd ning toetada loovust, innovatsiooni ja kultuuripärandi kaasaegset keskkonnahoidlikku kasutust.

Pallase rektor Piret Viirpalu sõnul seovad kahte asutust erinevad koostööprojektid aastaid. „Pallase tudengid on nii lõpu- kui ka kursusetöödena konserveerinud Tartu Linnamuuseumi kogusse kuuluvaid objekte. Samuti on Tartu Linnamuuseum hea praktikabaasina toetanud üliõpilaste tutvumist muuseumi töö ja tegemistega,“ ütles Piret Viirpalu.

Koostööd on tehtud erinevates valdkondades. Näiteks valmis käesoleva aasta alguses muuseumi ja Pallase täienduskoolituskursuse „Säästlik ja säästev näitus“ koostööna näitus „Kui karbid räägiksid…”, mis oli koostatud säästliku „näitus näituses“ printsiibil.

Uuendatud koostöölepingus on kirjeldatud soov tihendada omavahelist koostööd pärandi- ja kultuuriuuringutes, disaini, kunsti ning konserveerimise/restaureerimise valdkonna õpetamisel. Ühiseid koostöökohti on plaanis ka edaspidi otsida lähtuvalt Pallase õppekavade eesmärkidest ja muuseumi kompetentsist.

Leping Pallase ja Tartu Linnamuuseumi vahel on sõlmitud viieks aastaks.

Foto Liisi-Reet Reinet

11.05.2023