HINDAMISED

2019/20 õa sügissemestri erialaainete hindamised komisjoniga


 

Praktiliste üldainete hindamised

Maaliosakonna erialaainete hindamised

Nahadisaini osakonna erialaainete hindamised

Fotograafia erialaainete hindamised

Meediadisaini osakonna erialaainete hindamised

Skulptuuriosakonna erialaainete hindamised

Tekstiiliosakonna erialaainete hindamised

Mööbliosakonna erialaainete hindamised

 

Kui üliõpilasel ei ole mõjuval põhjusel võimalik põhihindamisel osaleda ning ta on sellest õppejõudu teavitanud, siis on tal võimalik osaleda järelhindamisel. Järelhindamised toimuvad järeleksamite/-arvestuste ajakavas välja toodud kuupäevadel.