<     ALGAVAD KURSUSED

ÕLIMAALI KURSUS EDASIJÕUDNUTELE

Oktoobris algab neli nädalat kestev õlimaali kursus, mis sobib juba varem õlimaalimisega kokkupuutunud huvilistele. Õlimaali kursuse eesmärk on kinnistada õlivärvidega maalimise põhitõdede rakendamist praktikas ning maalioskust ja isikupärast käekirja edasi arendada. Kursust juhendab Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik. 

Toimumisaeg: Teisipäeva õhtud: 19. oktoober – 9. november 

Ajakava:

18.00 – 20.30

Erandina 9. novembril 18.00 – 21.00 (viimased 30 min kokkuvõte)

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 kuni 10 osalejat

Maksumus: 85 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, aluspapp, molbert, tops, palett. Palume osalejatel ise kaasa võtta pintslid (üks peenem, paar keskmist ja paar suuremat), maalinuga, värvid, lahusti (ilma lõhnata!), linaõli, maalilapp. Saadame täpsema info värvide ja materjalide kohta osalejatele meilile.

Sihtgrupp: Kõik õlimaalihuvilised, kellel on varasem kokkupuude õlimaaliga vähemalt algtasemel (näiteks on läbitud algkursus või on osaleja iseseisvalt õlivärvidega maalinud). Kursus ei sobi täiesti algajatele.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Osalejal peavad olema algelised teadmised maalimisest (st kuidas käsitseda pintslit, kuidas segada värve, mis töövahendeid maalimiseks vaja läheb, lihtsamad teadmised valguse-varju, proportsiooni ja perspektiivi kujutamise kohta).

Kursuse sisukirjeldus:

Kursusel keskendutakse praktiliste maalimisharjutuste abil isikupärase käekirja arendamisele, kompositsioonile, vormikäsitlusele ja värvikäsitlusele ning mõeldakse sõnumile, mida maalija oma visuaalsete või mõtteliste valikute kaudu maaliga edasi annab. Teemade seas on ka värskuse hoidmine maalimisel. Maalitakse natüürmorte, veidi räägitakse inimese kujutamisest. Koolitaja annab osalejale praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid, mida õlivärvidega maalimisel kasutada.
Koolitaja annab lisaks üldistele nõuannetele individuaalset tagasisidet lähtuvalt osaleja vajadustest.

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud õppija:

  • maalioskuses on toimunud märgatav areng, õppija kasutab vähemalt mõnda võtet või lahendust, mida varem tema töödes ei esinenud;
  • teab, kuidas vastavalt töö eesmärgile valida sobivaid töövahendeid ja paletti;
  • tunneb end õlivärviga maalimisel ja ideede teostamisel enesekindlamalt

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, aluspapp, molbert, tops, palett. Palume osalejatel ise kaasa võtta pintslid (üks peenem, paar keskmist ja paar suuremat), maalinuga, värvid, lahusti (ilma lõhnata!), linaõli, maalilapp. Saadame täpsema info värvide ja materjalide kohta osalejatele meilile.

Õppevorm: Praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: Osaleja peab olema tagasisidestamiseks esitanud ühe suurema töö, võrdluseks esitanud fotosid varasematest töödest (väiksemate tööde puhul võib ka originaale näidata) ning esitanud õnnestunumad kursuse raames tehtud visandid (vähemalt 5). Osaleja on kursuse edukalt läbinud, kui tema töödest nähtub 1. õpiväljundi saavutamine, st pintsli käsitlemine, värvide kasutamine, valikud vormikäsitluses ja kompositsioonis on eesmärgipärasemad ja enesekindlamad kui varem. Vestluses põhjendab osaleja loogiliselt töövahendite valikut ning tunnetab tänu eesmärgipärasematele otsustele enesekindluse kasvu maalimisel.

Õppekeskkonna kirjeldus: Maaliosakonna maaliklass

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Tunnistusega lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine vähemalt 70% kontakttundides ja õpiväljundite saavutamine

Juhendaja: Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik

 

COVID-19 piirangud
Koolitusele pääsemiseks on vaja esitada üks kolmest:

  • vaktsineerimistõend
  • tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (mitte vanem kui 6 kuud)
  • negatiivne COVID-test, milleks on 2 varianti:
    – PCR-test (ei tohi olla tehtud varem kui 72h tagasi);
    – antigeeni kiirtest, mis tuleb ise kaasa võtta ja teha kohapeal. Antigeeni kiirtesti kehtivusaeg on 48h. 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud