<     ALGAVAD KURSUSED

ÕLIMAAL EDASIJÕUDNUTELE

 

Koolitusel jätkatakse sealt, kus “Õlimaali baaskursusel” pooleli jäädi – maalitakse natüürmorte ning keskendutakse valgusele-varjule ja hele-tumedustele. Töötatakse limiteeritud paletiga. Kursus toimub Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonnas, juhendab Pallase maaliosakonna vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi.

Väike, kuni 8 osalejaga grupp võimaldab palju individuaalset juhendamist!

 

Toimumisaeg: 02. märts – 27. aprill, 2024
Laupäevad, kell 12:00-15:15
NB! Kursus ei toimu 30. märtsil.

Koht: Pallase maaliosakond, Lev Tolstoi 4

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi 
Auditoorne: 2 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 30 akadeemilist tundi
Kursus ei sisalda iseseisvat juhendamata tööd.

Grupi suurus: 6 – 8  osalejat

Maksumus: 220 €
Koolituskursuse hinna sees on õlimaali paberid, maalriteibid, paletid, õlivärvid, lahustitopsikud.
Palume osalejatel kaasa võtta: pintslid (üks peenem, paar keskmist, paar suuremat), maalinuga, väike peegel, lõhnatu lahusti (tärpentiin, soovitame soetada kunstipoest).

Sihtgrupp: hobimaalijad, kunstihuvilised; maali varemalt õppinud, kes soovivad on teadmisi-oskuseid värskendada; Pallase “Õlimaali baaskursuse” läbinud maalihuvilised.

Osalemise eeldused: õlivärvidega natuurist maalimise kogemus; õlimaaliks vajalike vahendite ja tarvikute kasutamise kogemus; baasteadmised värvi ja valguse-varju käsitlemisest (pooltoon, vormihari, peegelduv valgus/refleks). Kasuks tuleb Pallase „Õlimaali baaskursuse“ eelnev läbimine.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu:
— teab maalimise staadiume, õlivärvidega maalimise tööprotsessi;
— eristab valguse ja varju komponente;
— valdab valguse ja varju komponente: segab toonid, oskab toone neutraliseerida, tuleb toime ka hajusa valgusega.

Õppe sisu:
— Tööprotsess.
— Õlimaali ülesehitus (staadiumid).
— Kompositsioon.
— Palett ja valguskäsitlus: limiteeritud palett, värvide võrdlemine värvitemperatuuri alusel.

Õppevorm: auditoorne, praktiline töö

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Pallase Tolstoi hoone maaliosakonna maaliklassis. Kohapeal on olemas muudetava kõrgusega molbertid kuni kaheksale osalejale. Koolituskursuse hinna sees on õlimaali paberid, maalriteibid, paletid, õlivärvid, lahustitopsikud. Palume osalejatel kaasa võtta: pintslid (üks peenem, paar keskmist, paar suuremat), maalinuga, väike peegel, lõhnatu lahusti (tärpentiin, soovitame soetada kunstipoest).

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused:
Täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes osales tundides vähemalt 70 %, esitles kursuse käigus valminud tööd ning saavutas õpiväljundid. Juhul kui isik ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse isikule täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine: tööde ülevaatus, arutlemine, suuline tagasiside.

Juhendaja:
Silver Laadi: Kõrgem Kunstikool Pallas, rakenduskõrghariduse diplom; Pallase täienduskoolituste koolitaja aastast 2021; vabakutseline maalikunstnik, Tartu Kunstnike Liidu liige. Portfoolio: www.silverlaadi.com

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee