Mikrokraadiprogramm Pallases

Kõrgem Kunstikool Pallas pakub mikrokraadiprogrammiga paindlikku, uute erialapädevuste omandamise võimalust tasemeõppeainetes ka neile, kel pole soovi ega võimalust tulla täiskoormusega õppima.

Mikrokraad (ka mikrokvalifikatsioon) on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas. Õpe toimub eesti keeles ning programmi maht on 10-25 ainepunkti.

 
Mikrokraadiprogramm: „Pärandi säilitamine kui tulevikuloome“
Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on pärandi säilitamise vajadused ja võimalused tänapäeval ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Tulevikku on raske ette näha, küll aga on seda võimalik luua. Üks olulisemaid, meile kättesaadavaid materjale tuleviku ehitamisel on minevik. Mikrokraad annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused nii pärandi säilitamisest laiemalt, kui ka oskused pabermaterjalide (dokumendid, raamatud) ning plastikobjektide konserveerimisest. Konserveerimine on tänapäeval muutunud pelgalt objektide tehnilisest töötlemisest kultuuri loomise ja uuestiloomise viisiks. Oluline ei ole mitte ainult see, mida konserveerimisega saavutatakse, vaid ka see, kuidas seda tehakse, ning kuidas see inimesi mõjutab.
 
Programmi õpiväljundid ja lisainfo leiab siit.
Kandideerimiseks on vaja saata lõputunnistuse koopia aadressile piret.magiste@pallasart.ee ja täita avaldus siin.