TERVISEAMETI KKK KOROONA KOHTA
KOROONAVIIRUSE ABC

Rektori 01.01.2021 korraldus nr 1-3/1

1. Üldised juhised

1.1 Õppehooned
04.01.2021–08.01.2021 avatud kl 8-18 (üldainete eksamisessioon)
09.01.2021-10.01.2021 suletud ja valve all
11.01.2021–15.01.2021 avatud kl 8-18 (erialaainete eksamisessioon)
16.01.2021-17.01.2021 suletud ja valve all
18.01.2021-22.01.2021 avatud kl 8-18 (talvevaheaeg; 21.01.2021 üldainete järelhindamised; 22.01.2021 erialaainete järelhindamised)
23.01.2021-24.01.2021 suletud ja valve all
25.01.2021 kevadsemestri algus – õppetöö korraldatakse vastavalt Vabariigi valitsuse juhistele.

1.2 Raamatukogu on alates 04.01.2021 avatud kl 10–15.

1.3 Kohvik on avatud alates 11.01.2021.

1.4 Pallase territooriumile pääseb ainult uksekaardiga.

1.5 Galerii Pallas on avatud alates 07.01.2021.

1.6 Õppehoonetes ja galeriis on kohustuslik kanda isikukaitsevahendeid (mask, visiir), järgida hügieeninõudeid ja vältida lähikontakte.

2. Õppekorraldus 04.01.2021–24.01.2021
– kontaktõpet gruppides ei toimu;
– lubatud on praktilise õppe, personaalsete konsultatsioonide ning eksamite/hindamiste läbiviimine;
– üliõpilaste viibimist õpperuumides koordineerib hajutatuse põhimõtet ning rangelt 2+2 reeglit järgides erialaosakonna töötaja, kes registreerib kohalviibijad; registreerimislehed eelmise nädala kohta esitatakse esmaspäeval kantseleisse (pallasart@pallasart.ee);
– hindamised toimuvad vastavalt akadeemilisele kalendrile, kuid õppejõud võib võimalusel korraldada hindamise ka muul ajal, leppides selle eelnevalt kokku erialaosakonna ja aines osalevate üliõpilastega;
– nii õppejõududel kui ka üliõpilastel tuleb olukorra muutudes valmis olla virtuaalseks eksamisessiooniks/õppetööks;
– tervislikel või Terviseameti ettekirjutustest tulenevatel põhjustel distantsil olevale üliõpilasele peab olema tagatud võimalus sooritada arvestused/eksamid virtuaalselt.

3. Töökorraldus
04.01.2021–24.01.2021 rakendatakse maksimaalses võimalikus ulatuses kaugtööd

Valeri Nuust

Rektor


Välisministeeriumi nõuded Euroopast saabujatele. 

Palume kõigil üliõpilastel informeerida oma välisreisidest osakonnajuhatajat.

Viirusele viitavate sümptomite puhul võtan ühendust oma perearstiga ja vajadusel läbin COVID-19 viiruse testi. Haigena ravin ennast, mitte ei õpi ega tööta!

Haigestumise korral COVID-19 viirusesse teavitan koheselt osakonnajuhatajat, et oleks võimalik vältida viiruse edasist levikut koolis.