TERVISEAMETI KKK KOROONA KOHTA
KOROONAVIIRUSE ABC

 

Õppetöö Pallases toimub kontaktõppes, rakendatakse ka hübriidõpet ja vajadusel distantsõpet, kuid arvestame, et nakkusohu kasvades võib olukord muutuda.

Et õppetöö Pallases saaks kulgeda ohutult, tõhusalt ja jätkuda kontaktõppena koolis, siis palume järgida nii üliõpilastel kui õppejõududel järgmisi reegleid:

Kooli tulen ja auditoorses õppetöös osalen ainult tervena, halva enesetunde või viirusekahtluse korral jään koju.

Kui enesetunne seda võimaldab, saan üliõpilasena ka kodus viibides õppetöös osaleda e-õppes, virtuaalselt, iseseisvalt vastavalt õppeainele ja aineprogrammile. Vajadusel võtan ühendust õppejõududega. Õppejõuna saan vastaval juhul jätkata kursuse läbiviimist virtuaalselt, vastavalt kursust planeerides valitud viisil ja keskkonnas.

Viirusele viitavate sümptomite puhul võtan ühendust oma perearstiga ja vajadusel läbin COVID-19 viiruse testi. Haigena ravin ennast, mitte ei õpi ega tööta!

Haigestumise korral COVID-19 viirusesse teavitan koheselt osakonnajuhatajat, et oleks võimalik vältida viiruse edasist levikut koolis.


Välisministeeriumi nõuded Euroopast saabujatele. 

Palume kõigil üliõpilastel informeerida oma välisreisidest osakonnajuhatajat.


Rektori korraldus 26.10.2020 nr 1-3/38

Juhised COVID-19 levikuga seotud võimalike mõjude vähendamiseks Pallases Kõrgema Kunstikooli Pallas (Pallas) põhimääruse paragrahvi 7 punkti 18 alusel ning arvestades koroonaviiruse laienenud levikut maailmas kehtestan Pallase üliõpilastele ja töötajatele järgmised välisriikidesse reisimise juhised

1 Üldised juhised töötajatele

1.1 Reisimisel järgida Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusi ning välisministeeriumi kodulehel toodud soovitusi ja reisihoiatusi. Võimalusel tuleb välisriikidesse reisimist vältida.

1.2 Töötajad peavad kõik välislähetused eelnevalt kooskõlastama rektoriga.

1.3 Välislähetusest naastes tuleb sõltumata sihtriigist teha haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmane test. Testi negatiivse tulemuse korral on töötajal lubatud asuda tööle, juhul kui Terviseamet ei ole kehtestanud rangemaid nõudeid.

1.4 Vajadusel kompenseeritakse töötajale testi tegemise maksumus.

1.5 COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi tegemata peab töötaja olema välisriigist naastes 14 päeva kaugtööl, juhul kui töö iseloom seda võimaldab ja otsene juht selleks nõusoleku annab.

1.6 Eraviisiliselt välisreisilt naastes tuleb sõltumata sihtriigist teha haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmane test. Testi negatiivse tulemuse korral on töötajal lubatud asuda tööle, juhul kui Terviseamet ei ole kehtestanud rangemaid nõudeid.

1.7 COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi tegemata peab eraviisiliselt välisreisilt naasnud töötaja olema 14 päeva kaugtööl, juhul kui töö iseloom seda võimaldab ja otsene juht selleks nõusoleku annab.

1.8 Juhul kui kaugtöö pole võimalik, peab töötaja võtma 14 päevaks palgata puhkuse.

2 Üldised juhised üliõpilastele

2.1 Välisreisilt naastes tuleb sõltumata sihtriigist teha haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmane test. Testi negatiivse tulemuse korral on üliõpilasel lubatud osaleda kontaktõppes, juhul kui Terviseamet ei ole kehtestanud rangemaid nõudeid.

2.2 COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi tegemata peab välisreisilt naasnud üliõpilane olema 14 päeva distantsõppel.

 

Rektori 08.09.2020 korraldus nr 1-3/27

Juhised COVID-19 levikuga seotud võimalike mõjude vähendamiseks Pallases

Kehtestan Pallase üliõpilastele ja töötajatele järgmised juhised

1 Üldised juhised

1.1 Pallase õppehooned on avatud E–L kl 8–21.30 ja P kell 10–20. Alates kl 18 pääseb õppehoonetesse uksekaardiga.

1.2 Pallase õppehoonetesse võib tulla vaid haigustunnusteta, seega ka kergete viirushaiguse sümptomitega tuleb jääda koju.

1.3 Koroonaviirusele viitavate haigustunnuste puhul tuleb võtta ühendust oma perearstiga ja vajadusel teha test.

1.4 Koroonaviiruse kahtlusest ja/või testi positiivsest tulemusest peavad töötajad viivitamatult teavitama oma otsest juhti ning üliõpilased osakonnajuhatajat, kes edastavad saadud info rektorile.

1.5 Õppehoonetes tuleb järgida hügieeninõudeid (sh kasutada kätepesu- ja desinfitseerimisvahendeid) ja vältida lähikontakte (sh tagades ruumides isikute paiknemise võimalikult hajusalt).

1.6 Kaitsemaskide ja -visiiride kasutamine on vabatahtlik, kuni kõrgkool pole saanud muid suuniseid. Töötajad saavad maske kantseleist, raamatukogust ja majandusjuhi ruumist ning visiire erialaosakonnast. Üliõpilased kasutavad oma maske. Kasutatud maskid tuleb suletud kilekotis panna olmeprügisse.

1.7 Õppehoonetes välditakse tööülesannetega mitte seotud kogunemisi.

1.8 Galeriis Noorus ei toimu näituste avamisi. Muud üritused (sh avalikud loengud) toimuvad eelregistreerimise alusel.

1.9 Pallase kohvikus tuleb järgida kohvikus olevaid juhiseid.

2 Õppe- ja töökorralduslikud juhised

2.1 Õppetöö Pallases toimub nii kontakt- kui ka e-õppena, kuid tuleb valmis olla õppegrupi, osakonna või üldiseks distantsõppeks. Õppetöö toimumise viisi muutumisest teavitab õppejõud ainesse registreerunud üliõpilasi.

2.2 Ennetamaks võimalikku viiruse levikut, on suurte gruppide puhul soovituslik kasutada e-õppe võimalusi (videoloengud jm). Kontaktõpet viia läbi pigem väikestes gruppides.

2.3 Auditoorsel õppetööl kohalviibijad tuleb õppejõul registreerida. Pärast tunniplaanijärgset õppetööd osakonnas viibijate registreerimise eest vastutab osakonnajuhataja.

2.4 Töökorralduses rakendatakse senisest enam kaugtöö vorme. Töökoosolekutel on võimalik osaleda ka virtuaalselt. Võimalusel vältida otsekontakte ja eelistada suhtlemist e-kirja, telefoni või veebi vahendusel.

2.5 Reisimisel järgida Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusi ning välisministeeriumi kodulehel toodud soovitusi ja reisihoiatusi. Võimalusel tuleb välisriikidesse reisimist vältida. Välisreisidest peavad töötajad teavitama oma otsest juhti ning üliõpilased osakonnajuhatajat, kes edastavad saadud info rektorile.

2.6 Väliskülaliste kutsumine tuleb kooskõlastada juhtkonnaga.

Käesoleva korralduse täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid.

Käesolev korraldus kehtib selle vastuvõtmisest alates kuni 2020/2021. õa sügissemestri lõpuni või kuni uue korralduseni.