>     KOOSTÖÖ

PRIMUS


Programm Primus on ajavahemikus 2008-2015 struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet. Primuse eelarve on 228 miljonit krooni, milles 95% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja 5% partnerite eelarvest.

Programmi tegevusvaldkonnad:

Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine

Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) rakendamise kvaliteedi arendamine

Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine kõrgkoolides

Uuringute ja analüüside läbiviimine

Õppija toimetuleku toetamine

Lisainfo Primus koduleheküljel.