Kõik algab ruumist: Pallase tudengid loovad Stockholmi mööblimessil mängulise keskkonna PROJECT 301

Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiili- ja mööblidisaini tudengite väljapanek PROJECT 301 loob Stockholmi mööblimessil keskkonna, mille objektid pakuvad võimalusi nii keskendumiseks kui suhtlemiseks. Projektiga saab tutvuda 6.-10. veebruaril messi disainikoolide Greenhouse alal.

Kuidas ühendada vastakaid vajadusi – ühelt poolt avatud ja kaasav õpperuum, teisalt rühmatööks või vaikseks süvenemiseks võimalusi pakkuv keskkond? Pallase tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna tudengite projekti lähteülesanne oli mõtestada enda jaoks lahti, milline on õppimiseks ja töötamiseks hea keskkond. Projektis osalejad pakkusid välja erinevaid lahendusi lähtuvalt Pallase auditooriumist Tä-301, mis on neile õppekeskkonnana tuttav, kuid mille võimalusi saaks nutikate lahendustega veelgi edasi arendada. Õppijate vajadusi analüüsides jäid peamiste mõjuteguritena kõlama ruumi akustikaga seonduvad teemad, samuti ruumis olevate esemete funktsioonide muutmise vajadus erinevate õppemeetodite kasutamiseks. Disainitiimidena töötavate tudengite eesmärgiks oli ühe konkreetse ruumi põhjal jõuda välja universaalsete ja laiemat edasiarendamist võimaldavate ideelahendusteni.

Projekti tulemusena valminud objektid on mängulised, sageli mitut erinevat funktsiooni ühendavad ning pakuvad lahendusi ootamatu nurga alt. Prototüüpide loomisel otsisid üliõpilased jätkusuutlikke lahendusi ning objektide teostamisel on kasutatud valdavalt jääkmaterjale. Analüüsides, ühendades ja täiendades materjalide omadusi ning nende kasutamise võimalusi, valmisid erineva iseloomuga objektid, mille toimimist saavad kasutajad messialal ka ise katsetada.

SHIFT

Martin Soome ja Brigitte Mihkelsoni koostöös valminud akustiline paneel SHIFT summutab ruumis tekkivat müra ja hajutab liigset päevavalgust. Paneeli siinil liigutades või seda akna eest ära keerates saab muuta valguse mõju ruumis.

KLAPP

Egel Talve ja India Maria Emilia Kiisleri koostööna valmis reguleeritav lauaplaat KLAPP, mida saab kasutada akustilise vaheseina ning märkmetahvlina. Ühtlasi loob see võimaluse teha avatud ruumis tiimitööd. Kirjutusplaadi materjaliks on liimpuitplaat, milles on kasutud ära ka kõige väiksemaid puidujääke ning akustilise paneeli valmistamiseks on loodud eksperimentaalne uus materjal.

PLANTshh

Isabel Mündeli ja Sofia Lanmani tekstiilijääkidest objektid “PLANTshh” tutvustavad keskkonnasõbralikku interjöörilahendust. Pehmete lehemotiivide erinevad variatsioonid sobivad ilmestama nii avalikku kui ühiskondlikku ruumi.

RYNK

Boris Pakk ja Marite Rikkas on loonud kergest materjalist objekti RYNK, mis neelab heli nii lae all rippudes kui tumbana, mille igale asümmeetrilisele tahule saab istuda.

TUUST

Märt-Kaarel Petseri, Mark Drõgini ja Kristiin Kuuslapi materjalikatsetuste eesmärk on tekitada võimalus eraldada kasutajat mürast, kuid anda samas võimalus ka suhtlemiseks. Tulemuseks on täpiline kirju tugitool ja tumba TUUST. Tugitooli seljatoe saab muuta eraldavaks kapuutsiks, mille sisse saab pageda nii visuaalse kui helilise müra eest.

Projektis osalevad: Boris Pakk, Brigitte Mihkelson, Egel Talv, India Maria Emilia Kiisler, Isabel Mündel, Kristiin Kuuslap, Marite Rikkas, Mark Drõgin, Martin Soome, Märt-Kaarel Petser, Sofia Lanman.

Projekti juhendasid: Madis Liplap ja Aet Ollisaar.
Tootefotod: Andrus Kannel, autorid.
Täname ettevõtteid Paragon Sleep ja KIUD packaging

Materjal: kask; polüestrijäägid

Tudengite osalemist messil toetab Eesti Kultuurkapital.

Rohkem infot projekti kohta on leitav Instagramis ja Facebookis: @pallas_stckhlmfair .

Kõrgema Kunstikooli Pallas messiboks Stockholmi Mööblimessil on leitav Greenhouse paviljonis asukohaga C03:38.

Lisainformatsioon:
Prof Aet Ollisaar
Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja
aet.ollisaar@pallasart.ee

Fotod: Andrus Kannel ja autorid