<     ALGAVAD KURSUSED

KIVILITOGRAAFIA

 

Kevadel toimub Pallases uus graafikatehnika kursus! Pallase meediaosakonna trükitehnoloogiate meistri Ardo Sägi juhendamisel õpitakse tundma haruldaseks muutunud kivilitograafia tehnikat. Kursusel omandame tehnikast esmased teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused – osalejal valmib kolm ühevärvilist kivilitograafia tõmmist, suuruses 30 x 40 cm. 

NB: Kivilitograafia eeldab osalejalt joonistamise kogemust, valmisolekut joonistamiseks. Osalejal võiks olemas olla esialgne käsitsi joonistatud kavand, mida soovitakse kivilitograafia tehnikas teostada.

 

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Toimumisaeg: 27.-28. aprill, 2024
10:00-12.15 koolitus
12.15-13:00 lõunapaus (45 min)
13:00-16:00 koolitus

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi
Auditoorne: 1 akadeemiline tund
Praktiline töö: 10 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: 3 akadeemilist tundi

Grupi suurus: 4-5 osalejat

Maksumus: 200 €
Kursuse maksumuse sees on kõik töövahendid ja materjalid.

Sihtgrupp: kunstihuvilised, joonistamishuvilised, kunstikoolides õppijad või vilistlased, kunstiõpetajad.

Tingimused kursusel osalemiseks: kursus ei eelda graafikatehnikate-alaseid eelteadmisi, kuid osalejal peaks olema joonistamise harjumus, valmisolek joonistamiseks. Selleks, et teostada kursusel oma ideed parimal võimalikul moel, võiks osalejal olemas olla esialgne käsitsi joonistatud kavand.

Õppe sisu:  
— Sissejuhatus: kivilitograafia kui graafikatehnika tutvustus.
— Litokivi ettevalmistamine kavandi pealekandmiseks (praktiline töö).
— Kavandi loomine – joonistamine (iseseisev töö, 3 ak. tundi). 
— Kavandi kandmine litokivile ja trükkimine koos juhendajaga (praktiline töö). 

Õpiväljundid: 
Kursuse läbinud osaleja:

— omab baasteadmisi kivilitograafiast, tunneb tehnika tööpõhimõtet; 
— oskab eristada kivilitograafiat teistest graafikatehnikatest; 
— teab ja suudab litokivi ette valmistada ja oskab kavandit kivile kanda. 

Õppevorm: auditoorne: praktiline töö, iseseisev töö 

Hindamise viisid: koolituskursus ei lõppe õpiväljundite hindamisega. Kursuse juhendaja tagasisidestab protsessi kohapeal suuliselt.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse osalejale tõend, kuhu märgitakse koolitusel käsitletud teemad (õppe sisu). Tõendit ei väljastata, kui õppija osales vähem kui pooltes (auditoorsetes ja praktilise töö) tundides. 

Juhendaja: Ardo Sägi: ERKI, graafika kateeder, vabagraafika MA; Kõrgem Kunstikool Pallas, trükitehnoloogia meister, lektor; Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige. 

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee