<     ALGAVAD KURSUSED

KERAAMIKA TÖÖTUBA

 

Kevadel algab Pallases taaskord keraamika töötuba, kus õpitakse erinevaid käelisi savi vormimise ning dekoreerimise võtteid. Kursusel valmivad kõrgkuumuses põletatud (ning nõudepesumasinas pestavad) keraamilised tarbeesemed ja dekoratiivvormid. Tutvutakse erinevate saviliikide, glasuuride ja tööriistadega. Kursust juhendab Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik Kersti Kals.

NB! Kursusel tegeldakse uute projektidega, seega tegevust ja avastamisrõõmu on kindlasti ka neil, kes osalesid eelmises keraamika töötoas!

 

Toimumisaeg: 22.02-21.03
Neljapäeva õhtud, kell 17:00-20:00

Koht: Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakond, aadress Eha 41, Tartu. 

Õppekavarühm: käsitöö

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi 
Auditoorne: 2 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 18 akadeemilist tundi
Koolituskursus ei sisalda juhendamata iseseisvat tööd.

Grupi suurus: 6-8 osalejat

Maksumus: 180 €
Maksumuse sees on kõik töövahendid ja materjalid. Palume osalejatel kaasa võtta põll või vana pikkade varrukatega triiksärk tolmu kaitseks.

Sihtgrupp: keraamikahuvilised, käsitööhuvilised, kunstihuvilised

Osalemise tingimused: kursusel osalemine ei eelda keraamika-alaseid eelteadmisi. Kursus on sobilik nii algajale kui ka keraamikaga tuttavale inimesele – põnevat ja jõukohast tegelemist on kõigile. Saviga töötamisel võivad takistuseks saada pikad küüned.

Õppe sisu:
Proovime erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks:
— mudeli toppimine;
— savipalli tehnika;
— savilehe tehnika;
— pisiplastika;
— pindade dekoreerimine: mustrite ja reljeefi pressimine ja ehitamine, pinna kraapimine;
— glasuurimine.

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
— tunneb peamisi töövõtteid savimaterjaliga tegelemiseks;
— tunneb ja kasutab keraamika töövahendeid;
— valib sobiva tehnika vastava ülesande täitmiseks;
— valmistab esemeid savitombust;
— valmistab saviplaate rullimise teel;
— valmistab saviplaadist eseme ja esemeid saviplaatide vormimise ja liitmise teel;
— valmistab esemeid savi vormidesse vajutamise teel;
— oskab savieset dekoreerida (voolimispulgaga, silmusraudadega, templitega, eraldi vormitud detailidega, muude materjalidega (tekstiil, taimed jms.));
— viimistleb savieset;
— dekoreerib eset angoobide ja glasuuridega.

Õppemeetodid: praktiline töö, ühine ja individuaalne juhendamine

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine, kursusel valminud tööde ülevaatus ning suuline tagasiside.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: tunnistus väljastatakse isikule, kes osales vähemalt 70 % tundidest ning saavutas õpiväljundid.  Juhul, kui osaleja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendaja: Kersti Kals, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik. Uuri lisa Kersti Kalsi Facebookist!

 
REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee