<         ALGAVAD KURSUSED

KERAAMIKA TÖÖTUBA

Sügisel toimuvad Pallase skulptuuriosakonna saviklassis keraamika töötoad.

Eesmärk on proovida erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks. Loome erinevaid tarbeesemeid ja dekoratiivvorme.

Kursuse lõpuks on osaleja tutvunud kasutatavate saviliikide, glasuuride ja tööriistadega. Lõpetanu oskab kasutada erinevaid käelisi keraamikatehnikaid ning kasutada esemete dekoreerimisel erinevaid võtteid. Kursuse lõpuks saab kaasa oma loodud, kõrgkuumuses põletatud ja igati kasutusvalmis esemed. Infoks, et kursusel valminud tööd on ka nõudepesumasinas pestavad.

Kursust juhendab Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik Kersti Kals. 

Toimumisaeg: teisipäeva õhtuti, 5. september – 10. oktoober (NB! 26.09 tundi ei toimu), kell 17.00 kuni 20.00.

Koht: Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakond, aadress Eha 41, Tartu. 

Koolituse maht: 18 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: kuni 8 osalejat

Maksumus: 180 €. Kohapeal on kõik materjalid ja töövahendid. Palume osalejatel kaasa võtta põll või vana pikkade varrukatega triiksärk tolmu kaitseks.

Sihtgrupp: keraamikahuvilised

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Kursusel osalemiseks eelnevaid oskusi pole vaja. Võiks osaleda lühikeste küüntega (saab hakkama ka pikkade küüntega).

Õppe sisu:

Proovime erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks (mudeli toppimine, savipalli tehnika, savilehe tehnika, pisiplastika savitombust, mustrite ja reljeefi pressimine ja ehitamine, pinna kraapimine). Igal kohtumisel voolime erinevaid tarbeesemeid ja dekoratiivvorme. Viimasel kohtumisel glasuurime kursuse jooksul valminud esemed.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

  • tunneb peamisi töövõtteid savimaterjaliga tegelemiseks;
  • kasutab keraamika töövahendeid;
  • valib sobiva tehnika vastava ülesande täitmiseks;
  • valmistab esemeid savitombust;
  • valmistab saviplaate rullimise teel;
  • valmistab saviplaadist eseme ja esemeid saviplaatide vormimise ja liitmise teel;
  • valmistab esemeid savi vormidesse vajutamise teel;
  • dekoreerib eset voolimispulgaga, silmusraudadega, templitega, eraldi vormitud detailidega, muude materjalidega (tekstiil, taimed jms.);
  • viimistleb savieset;
  • dekoreerib eset glasuuridega.

Õppemeetodid: praktiline töö, individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Kersti Kals, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik. Juhendaja portfoolio on leitav siit

 
REGISTREERI