Kandideeri Pallase mööbliosakonna juhatajaks!

Kõrgem Kunstikool Pallas kuulutab välja konkursi korralise ametikoha täitmiseks alates 01.09.2021 kuni 31.08.2026

MÖÖBLIOSAKONNA ÕPPEJÕUD-OSAKONNAJUHATAJA (1,0)  

 

Nõutav on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Eeldame:

  • erialast tegevust disaini või konserveerimise/restaureerimise valdkonnas;
  • pedagoogilist kogemust kõrgkoolis;
  • juhtimiskogemust.

Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 30.04.2021  pallasart@pallasart.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus;
  • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  • osakonna arenguvisioon 2021–2026;
  • kandidaadi soovil või Pallase nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist).
  • Kandidaat esitab avaliku loengu teemal “Mina ja tool.”

 

Täpsem info: personalijuht Maire Arbus, tel 730 9812.

 


Lisalugemist:

Vaata tööpakkumise kohta lähemalt

Fotol maketid Mo60 näituselt (2020. a)