<     ALGAVAD KURSUSED

JOONISTAMINE. PLASTILINE ANATOOMIA.

Aprillis juhendab Pallases plastilise anatoomia joonistuskursust Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor, kunstnik ja tarbegraafik Rauno Thomas Moss. Kursus eesmärk on õpetada teadlikult märkama, kuidas kujutada inimest ja vastavaid kehaosasid lähtudes anatoomilisest ehitusest ja funktsioonist, kuidas tajuda kehavormi sisemist vormiloogikat ja harmooniat. 

Toimumisaeg: Laupäeviti, 15. aprill – 6. mai, kell 13.00 – 16.00

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 kuni 12 osalejat

Maksumus: 130 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, grafiitpliiats. 

Sihtgrupp: Intensiivkursus neile, kes soovivad õppida tundma ja kujutama inimese kehavorme ja plastikat läbi anatoomia ning proportsiooni õpetuse.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevaid oskusi vaja ei ole, oskuste arendamine toimub osaleja olemasolevate teadmiste baasil.

Kursuse sisukirjeldus:

Kursusel viiakse harjutused läbi kasutades inimkeha skeletti, kipsmulaaži ja modelli. Kursus arendab teadlikult märkama, kuidas kujutada inimest ja vastavaid kehaosasid lähtudes anatoomilisest ehitusest ja funktsioonist, kuidas tajuda kehavormi sisemist vormiloogikat ja harmooniat. 

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Kujutab iseseisvalt figuuri ja oskab seda paigutada paberil;
  • tunneb inimkeha proportsioone, oskab neid mõõta ja omavahelises suhestuses võrrelda;
  • nimetab peamisi lihasgruppe ning olulisemaid luid, mis omavad inimkeha kujutamisel olulisemat rolli.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, grafiitpliiats. 

Õppevorm: praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: Kursuse jooksul valminud tööde esitamine

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor, kunstnik ja tarbegraafik Rauno Thomas Moss

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud