<     ALGAVAD KURSUSED

JOONISTAMINE – PLASTILINE ANATOOMIA

Plastilise anatoomia intensiivkursuse eesmärk on õppida kujutama inimest, lähtudes inimese anatoomilisest ehitusest, tajuda kehavormi sisemist vormiloogikat ja harmooniat. Kursust juhendab Pallase lektor, kunstnik ja tarbegraafik Rauno Thomas Moss.

NB: kursus sobib hästi Pallase meediaosakonda ja maaliosakonda sisseastujatele. Oodatud on muidugi kõik joonistushuvilised!

 

Toimumisaeg: 03.04-24.04.2024. Kolmapäevad, kell 17-20.

Koht: Pallase maaliosakond, Lev Tolstoi 4, Tartu

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi 
Auditoorne: 2 akadeemilist tundi
Praktiline: 14 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Grupi suurus: 8-12 osalejat

Maksumus: 135 €
Kursuse hinna sees on kõik vajalikud vahendid: paber, grafiitpliiats, teip, kustutuskumm.

Sihtgrupp: kunstihuvilised, joonistamishuvilised, kunstiõppesse sisseastujad

Õpingute alustamise tingimused: kursusel osalemine ei eelda inimese anatoomia alaseid teadmisi. Joonistamisoskuse arendamine toimub olemasolevate teadmiste baasil.

Õppe sisu: kursusel tehakse joonistusharjutusi, kasutades inimkeha skeletti (mudel), kipsmulaaže ja modelli. Õpe arvestab osalejate oskuste ja joonistuskogemusega – kogu grupp ei pea tegelema sama ülesandega, alustatakse jõukohasemast ja liigutakse keerulisemate ülesanneteni.
— Modell ja kolju.
— Modell ja kips-lihaspea.
— Modell ja Müncheni torso (eestvaade).
— Modell ja Müncheni torso (tagantvaade).

Õpiväljundid:
— Kujutab iseseisvalt figuuri ja oskab seda paigutada paberil;
— tunneb inimkeha proportsioone, oskab neid mõõta ja omavahelises suhestuses võrrelda;
— nimetab peamisi lihasgruppe ning luid, mis omavad inimkeha kujutamisel olulisemat rolli.

Õppekeskkonna kirjeldus: kursus toimub Pallase Tolstoi hoone joonistamisklassis. Kohapeal on reguleeritava kõrgusega molbertid ja joonistamisalused kuni 12 osalejale.

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine: kursuse raames teostatud tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Nõuded õpingute lõpetamiseks: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendaja: Rauno Thomas Moss, TÜ maalikunst BA, TÜ semiootika MA. Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor, kunstnik ja tarbegraafik. Eesti Kunstnike Liidu ja Tartu Kunstnike Liidu liige.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee