Huvi Pallasesse õppima asumise vastu on suur

 

Lõppes selleaastane uute üliõpilaste vastuvõtt Kõrgemasse Kunstikooli Pallas. Seitsme osakonna 78 õppekohale kandideerimiseks esitati 342 avaldust. Kandidaatide tase oli ühtlaselt kõrge.

Jätkuvalt on suurim konkurss meedia- ja reklaamidisaini erialale (9,75 avaldust õppekohale), järgnesid tekstiil (4,60) ning maal ja restaureerimine (4,50).

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata. Teist aastat toimusid kõik vastuvõtueksamid virtuaalselt, mis andis sisseastujatele võimaluse paindlikumalt oma aega planeerida ning ennast võib-olla ka natukene pingevabamalt tunda.

Pallases saab õppida rakenduskõrghariduse õppekavadel disaini, konserveerimise, restaureerimise ja kunstide suunal seitsmel erialal: fotograafia, maal ja restaureerimine, meedia- ja reklaamidisain, mööblidisain ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ja tekstiil.

 

Pallase 2021. õ-a avaaktus esmakursuslastele toimub 1. septembril. Lisainfo aktuse kohta lisame augusti viimastel nädalatel.

 

 


Kaanefoto Kristel Sergo joonistus Pallase majadest