<     ALGAVAD KURSUSED

 

GRAAFILINE DISAIN EDASIJÕUDNUTELE (tasuta koolitus)

 

Kordame üle graafilise disaini alused: vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, trükitehnoloogiate erinevused. Seejärel õpime keerulisemaid raster- ja vektorgraafika töövõtteid, kasutades Adobe Photoshopi, Illustratori ja InDesign programmide võimalusi: mustvalge foto värviliseks tegemine, detailide taustast välja lõikamine, animeerimine, vektor- ja rasterillustratsioonide loomine, mustrite kasutamine. Süüvime trükiste disainimisse ja trükiettevalmistusse. Disainime logo ning räägime logoga kaasneva juhendi koostamisest.

 

Toimumisaeg: 12.11–17.12.2024 (kokku 10 koolituspäeva). Teisipäeviti ja kolmapäeviti (välja arvatud 26.11), kell 17:00-20:00.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu.

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
Auditoorne (teoreetiline osa, loeng): 10 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 30 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: koolitus on osalejatele tasuta

Grupi suurus: kuni 13 osalejat

Sihtgrupp: erialase tasemehariduseta või aegunud erialaste oskustega täiskasvanud, kes soovivad end täiendada kujundusgraafika-alaste teadmiste ja oskustega, tagamaks paremad võimalused tööturul. Disainerid, turundajad, sisuloojad, (väike)ettevõtjad, kultuurikorraldajad.

Õppe alustamise tingimused: raster- ja vektorgraafika programmide (eelistatult Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator) kasutamise kogemus või Pallase täienduskoolituse “Graafilise disaini baaskursus” läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk: koolituse lõpetanu mõistab Adobe Photoshopi, Illustratori ja InDesign-i põhilisi kasutusvõimalusi, tööriistu ja -protsesse, et kujundada trükiseid, logosid, illustratsioone ja lihtsamaid liikuvaid pilte.

Õppe sisu:
— Kordamine: graafilise disaini põhitõed. Vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, tüpograafia ja kompositsiooni põhitõed, trükitehnoloogiate erinevused.
— Adobe Photoshop: kollaažimine, foto värvid, maskimine, animeerimine.
— Adobe Illustrator: mustrid, mesh tool, illustratsiooni loomine, trükise disain.
— Sissejuhatus küljendusprogrammi Adobe InDesign.
— Trükiettevalmistus.
— Õigete töövahendite valimine vastavalt vajadusele ja eesmärgile.
— Logo, logoraamat ja brändiraamat.
— Disaineri suhtlus kliendiga, briifimine (lähteülesande sõnastamine).

Õpiväljundid: 
— kasutab eesmärgile sobivaid vahendeid ja tehnikaid, mõistes Adobe Illustratori ja Photoshopi kasutusvõimalusi;
— oskab kasutada RGB ja CMYK värvisüsteeme;
— loob keerukamaid illustratsioone Photoshopis ja Illustratoris;
— loob lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
— omab põhiteadmisi trükiste loomiseks;
— teab logodisaini ning logoraamatu koostamise põhimõtteid.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Tähe hoone arvutiklassis. Osalejate kasutada on Adobe programmidega varustatud Windowsi operatsioonisüsteemiga lauaarvutid kuni 13 osalejale.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine: kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, osales vähemalt 70% tundides ning saavutas õpiväljundid.
Juhul, kui isik ei osalenud tundides nõutud mahus ning ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni kirjeldus: Katrin Leement, reklaamikujundaja (Teater Vanemuine), Pallase meedia- ja reklaamidisaini osakonna vilistlane, Pallase kujundusgraafika ja küljendamise külalisõppejõud.

 

REGISTREERI

 

Koolitust viiakse läbi ESF programmi “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” raames.

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee