<     ALGAVAD KURSUSED

ETTEVALMISTUSKURSUS: MAALIMINE

Maalikursuse eesmärk on valmistada ette kunstikõrgkooli sisseastujaid. Kursus toetab Pallase maaliosakonna sisseastumiseksamiteks ettevalmistumist.
Kursus keskendub natuurist maalimisele, erilist tähelepanu pööratakse värvi ja valguse käsitlemisele. Igal kohtumisel valmib üks (A3-suuruses) maal ning kursuse viimasel päeval tegeldakse maalide ülespildistamisega. Kursust juhendab Pallase vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi.

 

Toimumisaeg: 11.05-08.06.2024
Laupäevad, kell 12:00-15:30. Saame kokku 5 korral.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas. Maaliosakond, Lev Tolstoi 4.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi
Auditoorne: 2 akadeemiline tund
Praktiline töö: 18 akadeemilist tundi
Kursus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: 145 €
Hinna sees on: A3 paberid, maalriteip, lahustitopsikud, paletid.
Palume osalejatel kaasa võtta: käsipeegel, pintslid (peenem ja laiem), maalinuga; kattevärvid: õli, akrüül või guašš (piisab kui on olemas valge, kollane, punane, sinine), õlivärvide korral ka lahusti (lõhnata tärpentin).
NB: viimasel toimumispäeval palume maalide pildistamiseks kaasa võtta fotoaparaat või nutitelefon.

Grupi suurus: 6-8 osalejat

Sihtgrupp: abituriendid jt kunstikõrgkooli sisseastujad.

Õpingute alustamise tingimused: varasem kokkupuude maalimisega ning oskus kasutada oma töövahendeid algtasemel.

Õppe sisu:
— Tööprotsess, valguse ja varju käsitlemine. Monokroomne kompositsioon, kontrastsed esemed.
— Visuaalsed elemendid. Monokroomne kompositsioon, erinevad materjalid.
— Värvid ja värvikaart. Värvikaardi tegemine ja lihtne värviline kompositsioon.
— Töötamine hajusa valgusega. Värviline kompositsioon.
— Ülevaade maalide pildistamisest (kodustes tingimustes), maalide pildistamine.

Õpiväljundid:
— Oskab iseseisvalt läbi viia maalimise tööprotsessi;
— teab, kuidas maali süsteemselt üles ehitada (tunneb staadiume);
— oskab kasutada valguse ja varju komponente;
— kasutab värve värvitemperatuuri alusel;
— omab baasteadmisi maalide pildistamises.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö toimub Pallase Tolstoi hoone maaliklassis. Kohapeal on muudetava kõrgusega molbertid kuni kaheksale osalejale.

Väljastatav dokument: tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituses osalemise või selle lõpetamise kohta väljastatakse tõend, kuhu märgitakse õppe sisupunktid. Tõend väljastatakse isikule, kes osales auditoorsetes ja praktilise töö tundides vähemalt 50%.

Juhendaja: Silver Laadi, Kõrgem Kunstikool Pallas, rakenduskõrghariduse diplom; Pallase koolitaja aastast 2021; vabakutseline maalikunstnik, Tartu Kunstnike Liidu liige.
Portfoolio: www.silverlaadi.com

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee