<     ALGAVAD KURSUSED

ETTEVALMISTUSKURSUS: JOONISTAMINE

Joonistamise ettevalmistuskursus on suunatud kunstikõrgkooli sisseastujatele.
Kursus toetab kõikide Pallase osakondade sisseastumiseksamiteks ettevalmistumist.
Kursuse eesmärk on arendada ja kinnistada joonistamise alusteadmisi ning põhilisi kujutamisega seotud oskusi.

 

Toimumisaeg: 11.-12.05 ja 18.-19.05.2024 (kaks järjestikust nädalavahetust).
Kell: 10:00-13:45.
Koolituspäevade sees on lühikesed pausid.

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas. Maaliosakond, Tolstoi 4.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Koolituse maht: 18 akadeemilist tundi
Auditoorne: 4 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 14 akadeemilist tundi
Kursus ei sisalda iseseisvat tööd.

Grupi suurus: 8-12 osalejat

Maksumus: 140 €
Hinna sees on: A3 paber, A4 paber, maalriteip, harilik pliiats, kustukumm, söepulgad.
Palume osalejatel kaasa võtta: harilikud pliiatsid ja/või (soovi korral) mõned muud joonistusvahendid, visandiplokk/märkmik.

Sihtgrupp: abituriendid jt kunstikõrgkooli sisseastujad.

Õpingute alustamise tingimused: huvi joonistamise/kunsti vastu, varasem kogemus kunstiringidest või omal käel katsetamisest, valmisolek sihikindlalt harjutada.

Õppe sisu:
— Ruumilised kehad (6 ak tundi): joonistusvahendi hoidmine, pinna katmine, vaatlemine. Vorm, valgus ja vari, proportsioonid, perspektiiv.
— Portree (6 ak h): paigutus, näo anatoomia ja isikupära, valgus ja vari, proportsioonid ja perspektiiv. Tekstuur, viimistlus.
— Natüürmort (6 ak h): kompositsioon (paigutus), proportsioonid, perspektiiv, valgus ja vari. Sügavus, toonid, tekstuurid, viimistlus.

Õpiväljundid:
— Omab baasteadmisi joonistamisest: joonistusvahendi hoidmine, objekti vaatlemine, objekti paigutus paberil, pinna katmine ja tekstuurid;
— kasutab erineva tugevusega grafiitpliiatseid jm joonistusvahendeid;
— suudab baastasemel edasi anda proportsioone, vormi ja perspektiivi, kasutades valgust ja varju ja jälgides tervikut;
— tabab visualiseeritava objekti (ning portree puhul modelli) üldist olemust, isikupära;
— oskab oma joonistamise alast arengut hinnata, tundes joonistusel ära elemendid, mille kujutamisel peab olema tähelepanelikum.

Õppekeskkonna kirjeldus: kursus toimub Pallase Tolstoi hoone joonistusklassis. Osalejate kasutada on muudetava kõrgusega molbertid ja joonistusalused kuni 12 osalejale. 

Väljastatav dokument: tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituses osalemise või selle lõpetamise kohta väljastatakse tõend, kuhu märgitakse õppe sisupunktid. Tõend väljastatakse isikule, kes osales auditoorsetes ja praktilise töö tundides vähemalt 50%.

Juhendaja:
Maarja Nõmmik: maalikunst MA (2016, Tartu Ülikool), täiendanud ennast Łódźi Strzeminski Kunstiakadeemias multimeedia graafika, maalikunsti, eksperimentaalse tekstiili ja digimaali alal. Vabakutseline illustraator ja kunstnik, Tartu Kunstnike Liidu ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige.
Maarja Nõmmiku portfoolio: nommikart.wordpress.com

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee