RAAMATU­KOGU


Kõrgema Kunstikooli Pallas ja Tartu Kunstikooli (TK) kunstiraamatukogu on Lõuna-Eesti suurim kunsti valdkonna raamatukogu, mis sisaldab eelkõige mõlema kooli õppekavadest lähtuvalt kunsti, sh disaini- ja restaureerimise / konserveerimisealast kirjandust ning lisaks erialast välisperioodikat. Enamus raamatukogu teavikutest on inglisekeelsed ja kogusse kuuluvad ka valdkonnaga seotud digitaalsed materjalid. Unikaalse osa moodustavad lõputööde portfooliod ja erialased õppemetoodilised materjalid.

Raamatukogu on avatud kõigile kunstihuvilistele, kes vormistavad end lugejaks, kuid kojulaenutus on eelkõige mõlema kooli (üli)õpilastele ja õppejõududele ning koolide vilistlastele.

Raamatukogus on õdus õppekeskkond 18 lugeja- ning 5 arvutitöökohaga ning grupitööruumi ja avatud fondiga.
Lisaks toimuvad raamatukogus lugejakoolituse- ja infotunnid, raamatunäitused ning temaatilised üritused.

 

Erialaosakondade ja õppesuundade spetsiifikast tulenevalt on kogus fotograafia, meedia- ja reklaamikunsti, tekstiili- ja moekunsti, mööbli ja interjööri, maali ja maalingute, skulptuuri ja nahadisaini ning üldkunstiainetealane kirjandus.

KOGU SISALDAB LIGI

16 750

TEAVIKUT

igal aastal lisandub keskmiselt 40 nimetust erialaseid professio­naalidele suunatud ajakirju.

 

Raamatukogu teavikute kirjed on kättesaadavad elektroonilises kataloogis ESTER.