Continuing education

Pakume vabahariduslikku koolitust enesearengut väärtustavatele inimestele ja tööalast täiendusõpet erialase kompetentsi ning konkurentsivõime tõstmiseks.


Täiendusõppekursused ja koolitused toimuvad kooli hästivarustatud ateljeedes, töökodades ja stuudiotes. Koolitusi viivad läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas vastava eriala õppejõud ja parimad tegevspetsialistid.

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

Vabahariduslik täiendusõpe

Erialane täiendusõpe

Eelõpe
(ettevalmistuskursused kõigile, kes soovivad sooritada sisseastumiseksameid kunstierialadele erinevates (kõrg)koolides

Koolitused tellimisel

 

TASEMEÕPE

Veel on võimalus vabade kohtade olemasolul valida aineid Kõrgema Kunstikooli Pallas erialade taseme­õppe õppe­kavadest. Täiendusõppe 1 EAP maksumus taseme­õppe kursusel on 55 eurot (Pallase vilistlastele 40 eurot 1 EAP).

TUTVU TASEMEÕPPE ÕPPEKAVADEGA

 

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti Töötukassa koolituspartner.