LIBRARY


Kõrgema Kunstikooli Pallas ja Tartu Kunstikooli (TK) kunstiraamatukogu ehk lühidalt Pallase raamatukogu on kaasaegne kunsti valdkonna raamatukogu. Kogu sisaldab eelkõige kahe kooli õppekavadest lähtuvalt kunsti, sh disaini- ja restaureerimise / konserveerimisealast kirjandust ning erialast võõrkeelset perioodikat.

Enamus raamatukogu teavikutest on inglisekeelsed ja lisaks kuuluvad kogusse valdkonnaga seotud digitaalsed materjalid. Unikaalse osa moodustavad lõputööde portfooliod ja erialased õppemetoodilised materjalid.

Raamatukogu on avatud kõigile kunstihuvilistele, kes vormistavad end lugejaks, kuid kojulaenutus on eelkõige mõlema kooli (üli)õpilastele ja õppejõududele, õpetajatele ning koolide vilistlastele.

Raamatukogus on õdus õppekeskkond 10 lugeja- ja 5 arvutitöökohaga lugemissaalis ning kümnekohalise grupitööruumi ja avatud fondiga. Lisaks toimuvad raamatukogus lugejate koolituse- ja infotunnid, raamatunäitused, loengud ning temaatilised üritused.

Erialaosakondade ja õppesuundade spetsiifikast tulenevalt moodustavad kogu fotograafia, meedia- ja reklaamikunsti, tekstiili- ja moekunsti, mööbli ja interjööri, maali ja maalingute, skulptuuri ja nahadisaini, raamatu kujunduse ning valdkonnaga seotud teoreetiliste ainete alased teavikud.

 

 

Erialaosakondade ja õppesuundade spetsiifikast tulenevalt on kogus fotograafia, meedia- ja reklaamikunsti, tekstiili- ja moekunsti, mööbli ja interjööri, maali ja maalingute, skulptuuri ja nahadisaini ning üldkunstiainetealane kirjandus.

KOGU SISALDAB LIGI

16 750

TEAVIKUT

igal aastal lisandub keskmiselt 40 nimetust erialaseid professio­naalidele suunatud ajakirju.

 

Raamatukogu teavikute kirjed on kättesaadavad elektroonilises kataloogis ESTER.