FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


 

Kas avaldust saab esitada kohapeal?
Avaldust saab esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS), erijuhtudel palume pöörduda Pallase õppeosakonda kohapeal.

 

Kas ettevalmistuskursused on kohustuslikud?
Ei. Ettevalmistuskursused aitavad erialaeksamiteks valmistuda ja võimaldavad kõrgkooliga ka eelnevalt tutvuda.

 

Kas riigieksamite tulemus loeb?
Sisseastumisel arvestatakse Pallase erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi ei arvestata.

 

Kui ma saan sisse mõlemale õppekavale, kas on võimalus õppima minna teise eelistuse õppekavale (eelistust vahetada, kui mõtlen ümber)?
Õppekava saab vahetada esimese kursuse teise semestri algusest kuni teise kursuse esimese semestri lõpuni vaba õppekoha olemasolul.

 

Kuidas valmistuda erialaeksamiteks, kas pean midagi kaasa võtma?
Erialaeksamiteks vajalike vahendite nimekiri on leitav SAIS-ist.

 

Kuidas koostada portfooliot?
Portoolio koostamise juhend on leitav siit.

 

Kas portfooliot saab esitada digitaalsel kujul?
Portfoolio tuleb esitada paberkandjal. Vaata juhendit siit.

 

Kuidas leida täpsemat infot erialade kohta?
Infot erialade kohta ja õppekavad on leitavad

Pallase kodulehel.

 

Miks valida Kõrgem Kunstikool Pallas?
Pallas on ainus rakenduslik kunstikõrgkool Eestis, kus saab õppida kunsti, disaini ja konserveerimise/restaureerimise suunal. Rakenduslik kõrgharidus võimaldab erialaste teadmiste kõrval omandada väga head erialaoskused. Peale kõrgkooli lõpetamist on võimalik suunduda kohe tööturule, alustada loomeettevõtlusega või jätkata magistriõpinguid Eestis või välismaal.

 

Missugused on minu võimalused tööturul?
Pallase vilistlased töötavad edukalt loomevaldkonnas, mäluasutustes, on väikeettevõtjad ja oma valdkonna hinnatud spetsialistid. Vilistlaste tagasisideküsitluste põhjal töötab enamik vilistlasi erialaga seotud töökohal, järjest on suurenenud oma ettevõtte loonud lõpetajate arv.

 

Kuidas saan infot sooritatud erialaeksamite tulemuste kohta?
Erialaeksamite tulemused avaldatakse Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). Tagasisidet oma erialaeksamite tulemuste kohta saab küsida erialaosakonnast kuni 03.07.2020.

 

Kuidas toimub õppetöö?
Õppetöö Pallases toimub kursusesüsteemis, õppetöö vormideks on kontaktõpe, praktika ja iseseisev töö. Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00

 

Kas õppida on võimalik ka töö kõrvalt või sessioonõppes?
Sessioonõpet ei toimu. Õppetöö korraldus eeldab igapäevast kohalolu.

 

Kas ma saan aineid valida ka teistelt erialadelt?
Jah. Aineid on võimalik valida nii teistelt erialadelt ja ka teistest ülikoolidest külalisüliõpilasena.

 

Kas kõrgkoolil on ühiselamu?
Pallasel ei ole oma ühiselamut. Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee. ning Eesti maaülikooli ühiselamutesse, info veebilehel.

 

Tudengielu?
Pallasel on aktiivne üliõpilasesindus, kes korraldab erinevaid ülekoolilisi üritusi (peod, filmiõhtud, kunstioksjonid jne.). Üritusi ja ettevõtmisis algatavad ja korraldavad ka erinevate erialade tudengid.

 

Kas õpe Pallases on tasuta?
Täiskoormusega õppides on õpe tasuta.

 

Millal tuleb eestikeelsetel õppekavadel oma õpingute eest tasuda?
Õigus nõuda õppekulude hüvitamist on üliõpilaselt, kes on varem samal kõrgharidusastmel vähemalt pool õppe nominaalajast õppinud riigieelarvelisel õppekohal. Eksternõppes tuleb sooritatud ainepunktide eest tasuda.

 

Õppekeel?
Õppekeel on eesti keel. Nõutav keeleoskustase kandideerimiseks on B1.

 

Kas saab tulla tudengivarjuks?
Kui soovid tulla tudengivarjuks, et kõrgkooli ja soovitud erialaga tutvuda, kirjuta: pallasart@pallasart.ee

 

Missugused on võimalused läbida osa õppekavast väliskõrgkoolides?
ERASMUS+ programmi vahendusel Pallase üliõpilastele väga head võimalused õppida semester või kaks väliskõrgkoolides, kellega Kõrgemal Kunstikoolil Pallas on koostööleping.

RIIGID JA PARTNERKÕRGKOOLID

 

Samuti on võimalus ERASMUS+ programmi raames sooritada praktika välismaal, toetatakse ka lõpetamisjärgset praktikat. Täpsemalt siin