Eesti Kirjandusmuuseum ja Kõrgem Kunstikool Pallas tihendavad koostööd

Foto autor Alar Madisson, EKM

19. detsembril allkirjastasid Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor Piret Viirpalu ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid koostöölepingu. Lepingus rõhutatakse soovi arendada ja tihendada omavahelist koostööd pärandi- ja kultuuriuuringutes, disaini, kunsti, fotograafia ja konserveerimise/restaureerimise valdkonna õpetamisel, toetades loovust ja innovatsiooni ning kultuuripärandi kaasaegset keskkonnahoidlikku kasutust.

Lepingus on sõnastatud ühistöö võimalusi eelkõige õppetöö ning teadus-, arendus- ja loometöö valdkondades. Lepingu üldised suunad hõlmavad õppetööd, teadus-, arendus- ja loometööd ning üldist kultuurialast koostööd. Pallase ja Kirjandusmuuseumi vahelises koostöös on oluline osa üliõpilaste praktikal EKMi-s, lõputööde juhendamisel ning ühiste koostööprojektide korraldamisel vastavalt mõlemapoolsele huvile.

Pallas ja EKM on valmis korraldama ühiseid konverentse, näitusi ning koolitusi. Lisaks kavatsevad mõlemad osapooled koostöös rakendada muuseumi kogusid disainis, kunstiloomingus ning kaasaegse argikultuuri dokumenteerimises.

“Eesti Kirjandusmuuseum ja Kõrgem Kunstikool Pallas on ammused head koostööpartnerid. Meie üliõpilased on olnud kirjandusmuuseumis praktikal, ühiselt on juhendatud lõputöid, korraldatud näitusi, tihe koostöö toimub Eesti Kirjandusmuuseumi ja Pallase raamatukogu vahel. Täna sõlmitud koostööleping annab ühistegevustele uue hoo, andes neile selgema aluse. Kunst ja kirjandus on omavahel nii tihedalt seotud, et koostöökohti kahe asutuse vahel on väga palju. Öeldakse küll, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, siiski ei saa üks ilma teiseta. Ootan põnevusega järgmiseid ühiseid loome-, teadus- ja arendusprojekte kirjandusmuuseumiga”, sõnas koostöölepingu allkirjastamisel Pallase rektor Piret Viirpalu.

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Piret Voolaiu sõnul näeb ta koostöös Kõrgema Kunstikooli Pallasega võimalust siduda kunstimeelseid loomingulisi noori ja nende värskeid ideid Eesti Kirjandusmuuseumi sisutegevustega. Uuenduslikke tulemusi võib oodata kirjandusmuuseumi kultuuriteaduslike alusuuringute ja Pallase rakendusuuringute liitmisel. Kunstiline lähenemine meie unikaalsetele kultuuriloolistele ja pärimuslikele arhiivimaterjalidele väärindab meie kogusid. “Oleme väga rõõmsad, et ametliku koostöölepingu sõlmimist saame tähistada Kirjandusmuuseumis avatava Kõrgema Kunstikooli Pallase üliõpilastööde näituse “Kilplasest ja kratist tehisintellektini: loodus, loovus ja tehnoloogia”. See on koostööle hea alguse märk.”

Kokkuvõttes toetavad Pallase ja EKMi vahelised ühisprojektid mõlema poole teadus- ja arendustegevusi ning loovad aluse pikaajaliseks ja tähendusrikkaks partnerluseks.

Koostööleping allkirjastati Eesti Kirjandusmuuseumis 67. Kreutzwaldi päevade teaduslikul konverentsil “Kilplasest ja kratist tehisintellektini: loodus, loovus ja tehnoloogia”, millega tähistatakse ühtlasi Lydia Koidula 180. ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 220. sünniaastapäeva.