<         ALGAVAD KURSUSED

 

DROONINDUSE ABC (tasuta koolitus)

 

Koolitus keskendub drooninduse seadusandlusele, foto-ja videoprogrammidele ning drooni lennutamisele. Kursusel osalemiseks on vajalik omada isiklikku Dji kaameraga varustatud drooni. Miinimum drooni nõue on Dji Mavic mini.

 

Toimumisaeg: 07.–29.09.2024
L–P, kell 10:00–15:15.
Koolituspäevade sees on paus 45 minutit.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Lev Tolstoi 4. Drooni lennutamine toimub Tartu maakonnas ning Tartu naabermaakondades (Lähte, Taevaskoja, Otepää).

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi
Auditoorne (teoreetiline osa, loeng): 18 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 30 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: koolitus on osalejatele tasuta

Grupi suurus: kuni 8 osalejat

Sihtgrupp: videograafid, fotograafid ja teised drooninduse vastu huvi tundvad inimesed, kes pole üldse või on vähesel määral valdkonnaga kokku puutunud; erialase tasemehariduseta või aegunud erialaste oskustega täiskasvanud, kes soovivad end täiendada drooninduse alaste teadmiste ja oskustega, tagamaks paremad võimalused tööturul.

Õpingute alustamise tingimused: algteadmised fotograafiast (valgetasakaal, ava, säri, ISO). Kursusel osalemiseks on vajalik omada DJI kaameraga varustatud drooni. Miinimum drooni nõue on Dji Mavic mini.

Õppe eesmärk: koolituse lõpetanu teab drooni lendamisega kaasnevaid riske, oskab lennumasinat ohutult käitada, mõistab seadusi, suudab kasutada oma teoste loomisel drooni loomingulisi võimalusi ning omab ülevaadet valdkonna tööturu võimalustest.

Õppe sisu:
TEOORIA. 3 koolituspäeva x 6 akadeemilist tundi. Kokku 18 akadeemilist tundi.
— Sissejuhatus droonindusse.
— Droonide süsteemid, ehitus ja ohutus.
— Seadusandlus ja eetika.
— NOTAM teate lugema õppimine ja lennulubade taotlemine.
— A1/A3 kaugpiloodi algpädevuse eksami sooritamine.
— Koolitaja kogemused droonivaldkonnas: reklaamvideod tuntud autobrändidele, tellimustööd ettevõtetele, põnevad seigad ja võimalikud olukorrad drooniga lennates.
DROONI LENNUTAMINE. 4 koolituspäeva x 6 akadeemilist tundi. Kokku 24 akad. tundi.
— Pre flight checklist (lennueelne kontrollnimekiri).
— Kaameranipid filmimiseks ja pildistamiseks.
— DJI lennusimulaatoriga harjutamine enne lendu.
— Drooni lennutamine.
JÄRELTÖÖTLUS JA KOKKUVÕTE. 6 akadeemilist tundi.
— Video- ja fototöötlusprogrammid. Järeltöötlus.
— Valdkonnaga seotud võimalused tööturul.
— Kokkuvõte ja tagasiside.

Õpiväljundid: 
— Tunneb droonide ajalugu,
— teab drooni põhikomponente ning ehitust,
— käitab ohutult lennumasinat ja on kursis seadusandlusega Eestis,
— analüüsib enne igat lendu potentsiaalseid eetilisi küsimusi,
— omab teadmisi kaugpiloodi algpädevuse eksami A1/A3 kategoorias,
— lennutab iseseisvalt droone ja taotleb lubasid,
— kasutab erinevaid kaamera nippe visuaalselt põnevama sisu tootmiseks,
— töötleb droonifotosid,
— omab ülevaadet valdkonnaga seotud võimalustest tööturul.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Tolstoi hoones esitlustehnikaga varustatud õppeklassis, kus on kohti kuni kaheksale osalejale. Drooni lennutamine toimub Tartu maakonnas ning Tartu naabermaakondades (Lähte, Taevaskoja, Otepää).

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine. A1/A3 kaugpiloodi algpädevuse eksami (valikvastustega test) sooritamine; praktiliste (tehniliste) ülesannete demonstreerimine.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes osales tundides vähemalt 70% ja saavutas õpiväljundid, sealhulgas sooritas A1/A3 kategooria teooria eksami ning tehnilised ülesanded. Juhul, kui isik ei osalenud tundides nõutud mahus ning ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus: Andero Kalju: Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane ja fotograafiaosakonna drooninduse õppejõud, professionaalne droonipiloot ja videograaf. Koduleht: anderokalju.com 

 

REGISTREERI

 

Koolitust viiakse läbi ESF programmi “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” raames.


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee