Distantsõpe Pallases: Rutt Maantoa ja laegaste disain ja teostus. Nahadisaini osakond, 2. kursus.

Õppeaine nimetus: Nahklaegaste disain ja teostus, praegusel hetkel küll pigem laegaste disain.

Eesmärk: Konkreetsest teemast lähtuva vormikarakteri disainimise läbi arendada ruumilist mõtlemist ja proportsioonitaju.

Ülesanne: Käepärastest materjalidest loodud laegas või dekoratiivvorm.

Märksõnad: mälestuste laegas, kinkekarp, relikviaar, lembelaegas, talisman. Palusin tudengitel mõtiskleda, kuidas tähenduslikke asju hoida, kaitsta või kinkida. Lisaks füüsilistele esemetele võivad hoidmist väärida ka mõtted või tarkuseterad. Oodatud olid nii kontseptuaalsed kui ka dekoratiivsed lahendused. Materjalide ja tehnikate osas piiranguid ei olnud. Ootasin fantaasiarikkaid ja põnevaid vormilahendusi, huvitavaid ja ootamatuid materjalide kasutamise võimalusi. Ruumilise kompositsiooni palusin esitada maketina, mitte joonisena. Tööle oli vaja lisada pealkiri ja lühike idee kirjeldus, maketist teha mitmes vaates fotod ja laadida oma kausta.

Uued õpiväljundid, mis arvestasid kodus töötamise võimalustega:
Aine läbinu:

analüüsib laegaste kasutusvõimalusi tänapäeval;

oskab lahendada pinnalisi ja ruumilis-mahulisi kujundusprobleeme;

tunnetab materjalide eripära ja koosmõju;

suudab leida enda ideele kujundusliku lahenduse ning selle käepärastest materjalidest teostada;

oskab oma valikuid põhjendada.

Loengul osales nahadisaini osakonna 2. kursus, 7 tudengit ja laeka valmistamiseks algusest lõpuni oli aega 2 nädalat.

Peamine väljakutse oli, et kiire üleminek koduõppele ei andnud aega ettevalmistusi teha, koolis alustatud tööd tuli ootele jätta ja otsida uusi lahendusi. Nahatööd on kodus võimatu töövahendite ja materjali puudumisel teha, seega keskendusime antud ülesande juures ideede visualiseerimisele. Ma ei tahtnud, et kursus oleks ainult jooniste tegemine ja seetõttu sai ülesandeks makettide tegemine käepäraseid materjale kasutades. Tudengid laadisid oma töödest fotod kausta ja edasi suhtlesime meili teel. Küll aga peab tõdema, et ülesanne sobis ilmselt praegusesse aega: tundus et teema kõnetas ja tudengid olid leidlikud materjalide kasutamisel. Kuna kodused töövahendid on piiratud, soovitasin tudengitel võtta tegevust mängulise loomingulise tegevusena. Rõhutasin, et ei maksa heituda, kui laegast ei õnnestu perfektselt toimima panna. Ülesande lahenduses oli olulisem vormiidee ja materjalide kooskõla, mitte niivõrd funktsionaalsus. Tundub, et vahel on hea anda ülesanne, kus ei pea teostuse korrektsuse pärast muretsema ja saab vabalt katsetada.

Nahadisaini osakonna professor Rutt Maantoa

Postituse fotol oleva laeka autor on Evelin Kõur

 


Aleksandra Kask, raamatulaegas Kullake

 


Marit Must, lembelaegas Kingitus

 


Riina Raudson

 


Stefani Vissel