<     ALGAVAD KURSUSED

 

DIGITAALFOTOGRAAFIA BAASKURSUS

 

Sel kevad-suvel algab Pallases taaskord digitaalfotograafia baaskursus!
Kursusel õpime, kuidas töötab kaamera ning mida kujutavad endast fotograafia põhimõisted ava, säri ja ISO-tundlikus. Kursuse lõpetanu tunneb enda kaamerat ja oskab seda erinevates oludes kasutada; teab kõige olulisemat fototöötlusest; mõistab, mis on kompositsioon ja julgeb enda ideid läbi fotograafia teostada.

NB: kursusel osalemiseks on vajalik isikliku peegel- või hübriidkaamera olemasolu. Telefonikaameraga pole osa õppetööst läbitav.

 

Toimumisaeg: LÜKKUB EDASI! KUUPÄEVAD TÄPSUSTAMISEL.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas. Tähe 38b, Tartu. 

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 44 akadeemilist tundi 
Auditoorne: 32 akadeemilist tundi – teooria, loeng
Praktiline töö: 8 akadeemilist tundi – pildistamisülesanded (sise- ja välitingimustes), fototöötlus arvutiklassis.
Iseseisev töö: 4 akadeemilist tundi – pildistamisülesanded.

Maksumus: 280 € 

Grupi suurus: 7-10 osalejat 

Sihtgrupp: algaja fotograafiahuviline; sobilik ka ettevalmistuskursuseks kunstikõrgkooli (fotograafia õppekavale) sisseastujatele.

Õpingute alustamise tingimused: peegel või hübriidkaamera olemasolu. Telefonikaameraga pole osa õppetööst läbitav!

Õppe sisu:
Sissejuhatus fotograafia ajalukku.
Digitaalse fotoaparaadi ehitus: erinevad kaameratüübid.
Säri, ava ja ISO: mis on ja mida teevad?
Särikompensatsioon ja valgetasakaal.
Objektiivid, statiivid ja muud lisatarvikud.
Fotokompositsioon ja fotokunst.
Pildistamine erinevates olukordades.
Praktilised pildistamisülesanded sise- ja välitingimustes.
Pildistatud materjali järeltöötlus ja tagasisidestamine.

Õpiväljundid:
Teab kaamera tööpõhimõtteid ja ehitust;
oskab kasutada kaamerat erinevates valgusoludes (ava, säri, ISO);
tunneb erinevaid objektiive ja lisatarvikuid;
tunneb ja rakendab fotokompositsiooni põhimõtteid;
teab erinevaid võimalusi, kuidas enda ideid läbi fotograafia teostada;
töötleb fotosid, kasutades Adobe Lightroomi ja Adobe Photoshopi.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö teoreetiline osa toimub Pallase fotoosakonna auditooriumis. Praktilisi ülesandeid lahendatakse nii fotoosakonna ruumides kui ka Pallase õuealal ning läheduses. Järeltöötluseks on osalejate kasutada Adobe programmidega varustatud Windowsi operatsioonisüsteemiga lauaarvutid kuni 10 osalejale.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine – kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% (auditoorsetes ja praktilise töö) tundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõendit ei väljastata, kui õppija osales vähem kui pooltes (auditoorsetes ja praktilise töö) tundides.

Juhendajad: Olev Mihkelmaa – lõpetanud Tallinna Sidekooli fotograafia erialal, töötanud vabakutselise fotograafi ja koolitajana aastast 2009. Pallase fotograafia osakonna viimase kursuse tudeng. Uuri lisa: www.olev.ee

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee