Danel Ülperi lõputöö pälvis RKRNi stipendiumi

Maaliosakonna lõpetaja Danel Ülperi lõputöö “Mahajäetud ja hävimisohus hoonete siseviimistluse dokumenteerimine” (juhendaja professor Kurmo Konsa) pälvis 2023. a Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) rakenduskõrgharidust väärtustava stipendiumi. RKRNi stipendiumi diplom anti üle Pallase lõpuaktusel 16. juunil.

Trafarettmuster mahajäetud elamus Viivikonnas; Foto Danel Ülper

 Eestis on hulgaliselt mahajäetud ja hävimisohus hooneid, mis satuvad harva uurijate pilgu alla ning siis ka pigem läbi ajaloolise või arhitektuuritüpoloogilise vaate. Hoolimata sellest, et valdavalt on tegemist argiste hoonetega, peitub neis sageli tähelepanuväärset informatsiooni siseviimistlus- ja ruumikujundusviiside kohta.

Danel Ülperi lõputöö “Mahajäetud ja hävimisohus hoonete siseviimistluse dokumenteerimine” eesmärk on dokumenteerida seda kaduvat argipärandi osa, mille moodustavad peamiselt trafarettmustrid, rullmustrid ja erinevad seinte värvilahendused. Lõputöös annab autor ülevaate teemaga haakuvatest varasematest uurimustest, projektidest ja ettevõtmistest. Lisaks tutvustab ja analüüsib ta 2021.-2023. aastatel läbi viidud välitööde tulemusi ning asetab need laiemasse ajaloolise interjööri uurimise konteksti. 

Lõputööde hindamiskomisjoni sõnul on tegemist väga hästi kirjutatud, põneva ja mahuka tööga, mille käigus kogutud rikkalik pildimaterjal ja dokumentatsioon loob unikaalse andmepanga, mis pakub sisendit järgnevaks uurimistööks. Danel Ülper pälvis lõputööga ka hindamiskomisjoni kiituse.

Rullmuster Rimmu hüdroelektrijaamas; Foto Danel Ülper

RKRNi iga-aastase stipendiumikonkursi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Kaanefotol Sompa kaevanduse spordisaali maalingutega seinad; Danel Ülperi foto

20.06.2023