Autoriõigus ja fotograafia – Oliver Kuuse täienduskoolitus Pallases

Fotograafide foorumites tuleb tihti teemaks, kes on foto omanik ja kui kauaks, mismoodi seda kuvada ja olla kindel selles, et Su õigused on kaitstud. Nüüd on hea võimalus seda kuulda otse juristi suust. Oliver Kuusk on advokaadibüroo Sorainen jurist, kes konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühma liikmena tegeleb põhiliselt tehnoloogia, meedia, andmekaitse ja intellektuaalomandi küsimustega. 24. septembril teeb Oliver Pallases täienduskoolituse, kus võtab läbi mitmed just fotograafe puudutavad teemad:

– autoriõiguse teoreetilised alused
– autoriõiguse teke, kaitse ulatus ja sisu
– autori varalised ja mittevaralised õigused
– varaliste õiguste teostamine: litsentsilepingud
– autoriõiguse kaitse võimalikkusest digitaalkeskkonnas

Koolituse eesmärk: anda fotograafidele baasteadmised autoriõiguse teoreetilistest alustest, tutvustada autori varaliste õiguste teostamise viise, fotode litsentseerimise praktikat ning õiguste kaitse võimalusi. ülevaade autoriõigustest, kasutusõigustest ja sellega seonduvast, tutvustada fotode litsentseerimist.

Toimumisaeg: 24.09.2020 (kell 13.00 – 16.15)
Maht: 4 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Toimumiskoht: Tartu, Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b

Sihtrühm: fotograafid, hobifotograafid

Õpiväljundid: koolituse läbinu:
– on kursis autoriõiguse põhimõtetega
– teab olulisemaid varaliste õiguste teostamise põhimõtteid
– on teadlik enda õiguste kaitse võimalustest

 

Hind 49 eurot
Registreeru siit: https://tinyurl.com/y6ol8aml

Kontakt: tel 515 6406; riin.kikkas@pallasart.ee