Anu Raua 80. juubelile pühendatud konverents

ERMi Heimtali muuseum koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Kõrgema Kunstikooliga Pallas korraldab Anu Raua 80. juubelile pühendatud konverentsi, mis kannab pealkirja “Pärandvara”.

Konverents toimub reedel, 6. oktoobril kell 11-17 ERMi Heimtali muuseumi rahvamajas Viljandimaal. Konverentsile saab registreeruda kuni 3. oktoobrini.

Anu Raud on oma elu jooksul, erinevate rollide (tekstiilikunstnik, õppejõud, emeriitprofessor, akadeemik, kirjanik, talupidaja, vanavarakoguja, muuseumiarendaja) kaudu inspireerinud ja harinud väga palju erinevaid ja erinevas vanuses tekstiili- ja rahvakultuurihuvilisi, tulevasi ja juba aktiivselt toimetavaid käsitöömeistreid ja kunstnikke, kooli- ja lasteaialapsi. Anu Raua juubelile pühendatud konverentsi teemaks on Anu enda elutööst inspireerituna pärand laiemalt, selle kogumine, tutvustamine ja õpetamine.

Konverentsi kava:
10.30-11.00 Tervituskohv
11.00 Avasõnad
11.05 Anu Raud, Kääriku talu perenaine. Elu Kääriku talus ja Heimtali muuseumis.
11.30 Kadri Tüür, kirjandusteadlane ja semiootik. Pärand ja innovatsioon.
11.55 Meelis Kihulane, rahvapärase puutöö meister ja õpetaja. Millest kõneleb vestupink.
12.20 Mari-Triin Kirs, tekstiilikunstnik ja õppejõud. Kasina maailmavaate kasvatamine Ülenurme ja Prantsusmaa linapõldudel.
12.45 Hendrik Relve, rännumees, loodusajakirjanik ja kirjanik, fotograaf. Loodus ja pärand.
13.10 – 14.00 Lõuna (lõunasöögi eest tasumine kohapeal)
14.00 Kertu Saks, ERMi direktor. Tervitussõnad
14.05 Valdur Mikita, kirjanik ja semiootik. Pärandist kirjaniku pilgu läbi.
14.30 Anu Kannike, etnoloog, ERMi vanemteadur. ERM-i kogemus toidupärandi uurimisel ja arendamisel.
14.55 Evar Saar, võro keeleteadlane, Vana-Võromaa kohanimede uurija. Ametlike talunimede muutumisest.
15.20 Aet Ollisaar, tekstiilikunstnik ja Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja. Kuidas mõista, mida räägivad asjad.
15.45 Ave Matsin, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia programmijuht ja rahvusliku tekstiili lektor. Pärandi mitu palet. Käsitöö uurimisest ja arendamisest TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia erialade näitel.

Konverentsil osalemine on tasuta, lõunasöögi eest tasumine kohapeal.
Osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda (hiljemalt 3. oktoobriks), täites registreerimisvormi ERMi kodulehel: www.erm.ee/et/events/parandvara

25.09.2023