<     ALGAVAD KURSUSED

ADOBE ILLUSTRATORI BAASKURSUS

Aprillis algab Pallases Adobe Illustratori baaskursus, mille raames saab ülevaate Illustratori töökeskkonnast ning rakendusvõimalustest. Õpime selgeks põhilised töövahendid ja -võtted, et luua Illustratoriga lihtsamat vektorgraafikat.

 

Toimumisaeg: 16.04-01.05, 2024
T-K, kell 17:00-20:00. Saame kokku 6 korda.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi
Auditoorne: 8 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 16 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Maksumus: 210 €
NB! Varajase registreerimise soodustus!
Registreerides kursusele kuni 03.03 (kaasa arvatud): kursuse maksumus 180 €.
Registreerides alates 04.03: kursuse maksumus 210 €.

Sihtgrupp: kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad/vajavad hobikorras või tööalaste ülesannete täitmiseks vektorgraafikat kujundada.

Tingimused kursusel osalemisekselementaarsed arvutialased oskused. Illustratori õppimist lihtsustab inglise keele oskus. 

Õppe sisuteemad:  
Illustratori kasutusvõimalused.
Töölaudtööriistad ja loogikad. 
Illustratsioon ühe joonega.
Pildi resolutsioon.
Joonistamise põhivõtete kordamine. 

Õpiväljundid: 
Kursuse lõpetanud osaleja:
omab ülevaadet Adobe Illustratori töökeskkonnast ja Illustratori võimalustest; 
kasutab Illustratori töövahendeid ja –võtteid lihtsama graafika, piktogrammide või logode disainimiseks; 
oskab kombineerida fotot vektorjoonistusega. 

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Tähe hoone arvutiklassis. Osalejate kasutada on Adobe programmidega varustatud Windowsi operatsioonisüsteemiga lauaarvutid kuni 13 osalejale. Olemas on ka tasuta wifi.

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine, kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse läbimise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Kui osaleja ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendaja: Katrin Leement, kujundusgraafik, Pallase meedia- ja reklaamidisaini osakonna vilistlane ja külalisõppejõud.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee