<         ALGAVAD KURSUSED

 

3D MODELLEERIMINE JA PRINTIMINE (tasuta koolitus)

 

Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused 3D mudelite virtuaalseks modelleerimiseks, printimiseks ja viimistlemiseks. Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendada oma oskuseid 3D modelleerimise valdkonnas, et luua oma toodetele 3D mudeleid ja prototüüpe ning tagada paremad võimalused tööturul.

 

Toimumisaeg: 26.–30.08.2024
E–N kell 10:00–18:00; R kell 10:00–13:00.
Koolituspäevade sees on tunniajased lõunapausid (välja arvatud 30.08).

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Eha 41, Skulptuuriosakonna 3D labor

Õppekavarühm: 0212 moe-, sise- ja tööstusdisain

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
Auditoorne (teoreetiline osa, loeng): 10 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 30 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Grupi suurus: kuni 10 osalejat

Maksumus: koolitus on osalejatele tasuta

Sihtgrupp: (toote)disainerid, (väike)ettevõtjad, kujundajad; erialase tasemehariduseta või aegunud erialaste oskustega täiskasvanud, kes soovivad täiendada oma oskuseid 3D modelleerimise valdkonnas, et luua oma toodetele 3D mudeleid ja prototüüpe ning tagada paremad võimalused tööturul.

Õppe alustamise tingimised: arvuti (Windowsi operatsioonisüsteemi) kasutamise baasoskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk: koolituse lõpetanu omab teadmisi ja oskuseid 3D mudelite virtuaalseks modelleerimiseks, printimiseks ja viimistlemiseks.

Õppe sisu:
— Virtuaalne modelleerimine ja visualiseerimine: põhiprintsiibid ja tarkvara. Tehnoloogiate rakendamise võimalused erinevates valdkondades. (14 akad. tundi.)
— 3D printerid ja printimine. 3D skaneerimine. (8 akad. tundi.)
— Materjalide kasutusvõimalused printimisel. Fotogrammeetria lahendused 3D loomisel. (14. akad. tundi.)
— Erinevad viimistlused. (2 akad. tundi.)
— 3D objektide esitlus ja tagasiside. (2 akad. tundi.)

Õpiväljundid: 
— Teab seadmete tööpõhimõtteid, baasparameetreid ja toimimisloogikat;
— arvestab seadmete tehniliste võimalustega loomingulises töös ja projekteerimises;
— on läbinud 3D modelleerimise täistsükli vormist materjalideni;
— skaneerib ja korrigeerib 3D mudelit;
— valmistab ette lihtsa 3D mudeli.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Eha hoone arvutiklassis ja 3D laboris. Osalejate kasutada on 3D tarkvaraga varustatud Windowsi operatsioonisüsteemiga lauaarvutid kuni 10 osalejale ning erinevad 3D printimise seadmed.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviis: mitteeristav hindamine: kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, osales vähemalt 70% tundides ning saavutas õpiväljundid.
Juhul, kui isik ei osalenud tundides nõutud mahus ning ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus: Rasmus Eist, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, Pallase skulptuuriosakonna osakonnajuhataja abi, 3D meister ja 3D programmiõppe õppejõud.

 

REGISTREERI

 

Koolitust viiakse läbi ESF programmi “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” raames.


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee