1. kaugtöö nädal / Rektori tervitused kodukontorist

 

 

Tere kõigile!

Alustame Pallase esimest distantsõppe ja kaugtöö nädalat. Juhtkond on kokku leppinud, et igal hommikul kl 9.30 toimub korraline koosolek – seega mina panin hommikul enamvähem viisakad riided selga, võtsin kohvitassi kaasa ja suundusin kõrvaltuppa arvuti juurde.

Toimib küll. Igapäevased rutiinid on jätkuvalt vajalikud.

 

ÜLDISEST OLUKORRAST

Kindlasti jälgivad kõik meediat, seega ei hakka siin olukorda Eestis üle kordama. Viirus levib kiiresti, haigestumisi tuleb juurde, piirid on kinni ja tänavad jäävad järjest tühjemaks.

Jätkame kokkulepitud kurssi. Kuni vähegi võimalik, peame kinni algsest ajakavast: õppetöö toimub plaanipäraselt, Pallase tugistruktuurid funktsioneerivad – lihtsalt distantsilt ja erinevaid suhtluskanaleid kasutades.

Julgustan kõiki ühinema suletud Facebooki grupiga Pallaslased (ei ole kaugtöö keskkond), et üksteist motiveerida ja meeleolu üleval hoida. Niisamuti saab tegemisi jälgida ja jagada ka Pallase Instagrami kontol. @korgem_kunstikool_pallas #pallaslased

Informatsioon on praeguses olukorras kõige olulisem, seega kutsun kõiki üles seda aktiivselt vahendama.

Töötaja – suhtle oma kolleegidega ja veendu, et nad on olulise teabe kätte saanud.

Üliõpilane – suhtle oma kursusekaaslastega ja veendu, et nad pole infosulus.

Kogu ametlik informatsioon liigub @pallasart.ee meiliaadressil.

 

TERVIS

Pole vist vaja üle korrata, et tuleb püsida kodus ja maksimaalselt vältida otsekontakte.

Seoses eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee tänasest ka ise avada. Endiselt võib küll helistada ka perearstile, kuid nende töökoormuse järsu tõusu tõttu võib kontakti saamine olla raskendatud. Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile. Haigus- või hooldusleht avatakse siis automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.

Tänasest alustab tööd häirekeskuse infotelefon 1247, mis hakkab jagama teavet koroonaviirusega seotu kohta. Telefon töötab ööpäev läbi ja on helistajatele tasuta.

Jälgige oma tervist ja kui on haigustunnused, siis vormistage haigusleht. See on vajalik selleks, et oleksite arstide jälgimise all ja selleks, et riigil oleks informatsioon.

 

LÕPUTÖÖD

Lõputööde kaitsmise protsess jätkub praeguse seisuga ajakava kohaselt. On selge, et kui eriolukord jätkub, siis kõik lõpetajad ei saa kaitsta sellist tööd, nagu nad on kavandanud ja sellega peab arvestama nii lõpetaja, juhendaja, osakond kui ka kaitsmiskomisjon.

Kindlasti ei pea muutma lõputöö teemat, muutuda võib lõplik tulemus (lõputöö kui tervik).

Kui teil ole praegustes tingimustes võimalik praktilist osa edasi teostada, siis keskenduge kirjalikule osale, kavanditele, analüüsile. Ärge oodake midagi, töötage! Kui olukord normaliseerub rutem, siis olete oma tööplaanis asju ümber tõstes niimoodi siiski järje peal.

Kutsuge juhendaja kaasa mõtlema!

See on meie võimalus (ka õppejõudude, juhendajate, osakonnajuhtide jt) mõelda loovalt ja õppida uut ning mõtestada seni õpitut.

 

DISTANTSÕPPE KESKKONNAD

Õppejõududele:

Soovitame kasutada meie Office365 keskkonna võimalusi (failide jagamine, ühised kaustad, grupid jne.)

HITSA Moodle keskkond pakub võimalust õppematerjalide esitamiseks, testide, ülesannete, foorumite jne. loomiseks. Õppeinfosüsteemis TAHVEL saab HITSA Moodle olema ainus toetatud keskkond e-kursuste loomiseks ja õppematerjali lisamiseks voorule.

On õppeinfosüsteemide vahetuse aeg, kuid seoses eriolukorraga taastasime ÕIS-is õppejõudude jaoks üliõpilastele/ voorudele teadete saatmise võimaluse. Üliõpilased näevad ÕIS-is ka seni üles laetud õppematerjale.

Leidke teile sobivaim keskkond, vajadusel küsige nõu erialaosakonnast ja/või õppeosakonnast.

 

Lõpetuseks – käige palju värskes õhus, helistage sõpradele ja tülitage õppejõude!

Vallo Nuust