<     ALGAVAD KURSUSED

 

ADOBE PHOTOSHOP INTENSIIV­KURSUS

Toimumisaeg: 24. jaanuar, 25. jaanuar, 31. jaanuar, 1. veebruar 2020

Kellaajad: reedeti kell 10.00-17.00 ja laupäeviti kell 11.00-18.00

Kursuse kogumaht: 32 akadeemilist juhendatavat tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Hind: 295 eurot

 

Juhendaja Maria Laanelepp on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamkunsti osakonna. Alates 2009 aastast töötab graafilise disainerina. Igapäevaselt juhib disainiagentuuri Faaz, on mitmete alustavate ettevõtjate mentoriks ning disainialaste kursuste lektoriks Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Tartu Kunstikoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses ja TTÜ Tartu Kolledžis.

 

REGISTREERI KURSUSELE

SIHTGRUPP

Inimesed, kes soovivad/vajavad hobikorras või tööalaste ülesannete täitmiseks Adobe Photoshopi õppida. Mingeid eelteadmisi tarvis ei ole. Alustame algusest.

EELNEVAD OSKUSED KURSUSEL OSALEMISEKS

Elementaarsed arvutialased oskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

KURSUSE EESMÄRK

Anda baasteadmised Adobe Photoshopi võimalustest ja oskustest.

KURSUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD

• Photoshopi võimalused
• Töölaud, tööriistad ja loogikad
• Foto- ja värvitöötluse alused
• Retušeerimine
• Maskimine
• Tekst ja efektid
• Kujundite kasutamine
• Filtrid, mustrid ja efektid

ÕPIVÄLJUNDID

• Oskab kasutada Adobe Photoshopi peamisi funktsioone
• Oskab parandada pildi värve ja vigu
• Teab mis on maskimine ja oskab objekti taustast välja lõigata
• Oskab kasutada erinevaid filtreid, mustreid ja efekte fotomanipulatsioonide loomiseks.

ÕPPEVORM

praktiline juhendamine, iseseisev töö

NÕUDED KURSUSE LÕPETAMISEKS JA TUNNISTUSE VÄLJASTAMISEKS

aktiivne osalemine auditoorses töös, kodutöö esitamine.

ÕPPEKAVARÜHM

0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine