<     ALGAVAD KURSUSED

 

GRAAFILISE DISAINI BAAS­KURSUS

Toimumisaeg: septembris, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 17.00 – 20.00. (7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30.09)

Kursuse kogumaht: 32 akadeemilist juhendatavat tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd

Hind: 295 €

 

Juhendaja: Katrin Kelpman, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja

 

 

 

 

REGISTREERI KURSUSELE

SIHTGRUPP

Inimesed, kes vajavad oma igapäevases töös baasteadmisi graafilisest disainist ja Adobe kujundusprogrammidest.

EELDATAVAD OSKUSED

Elementaarsed arvutialased oskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

KURSUSE TUTVUSTUS

Kursuse käigus räägime graafilise disaini alustest: vektor- ja rastergraafika erinevustest, värvisüsteemidest, tüpograafiast, kompositsioonist, erinevate trükitehnoloogiate eelistest ja puudustest ning paljust muust. Teoreetilisi teadmisi rakendame kujunduste loomiseks Adobe Illustratoris. Õpime valima ja õigesti kasutama kirjastiile, vahet tegema trüki- ja ekraanivärvidel, kordame üle põhilised kompositsioonireeglid ning rakendame neid disainiprojektides. Tutvume ka fototöötluse põhivõtetega Photoshopis.
Kursusel omandatud teadmised on väga heaks aluseks, et iseseisvalt nendes valdkondades oskusi täiendada.

PROGRAMM

• Graafilise disaini valdkonnad ja väljundid, elementaarsed reeglid ja visuaalne esteetika.
• Vektor- ja rastergraafika erinevuste mõistmine läbi praktiliste harjutuste. Trükitehnoloogiate võrdlus.
• Kirjastiilide valikul olulised aspektid.
• Lihtsamate trükiste loomine Illustratoris.
• Põhilised võtted fototöötluses.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:
• mõistab vektor- ja rastergraafika erinevusi;
• teeb vahet RGB, CMYK ja Pantone värvisüsteemidel ja oskab neid õigesti kasutada;
• omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
• teab, millised on põhilised trükitehnoloogilised võimalused ja oskab sõltuvalt projektist valida optimaalseima;
• omab baasteadmisi tüpograafiast ning oskab teksti kujundustes õigesti kasutada;
• omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
• oskab iseseisvalt kasutada programme lihtsamate ülesannete lahendamiseks;
• oskab kasutada programme paralleelselt ja valida sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
• oskab kasutada kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

ÕPPEVORM

Teoreetiline sissejuhatus, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine, iseseisev töö.

NÕUDED KURSUSE LÕPETAMISEKS JA TUNNISTUSE VÄLJASTAMISEKS

Aktiivne osalemine auditoorses töös ja iga teema kohta antud ülesannete sooritamine.

ÕPPEKAVARÜHM

0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine