Pallasest saab erialased oskused läbi praktika

Miks valida kunstierialade õppimiseks just rakenduskõrgkool? Kes soovib saada häid erialaseid praktilisi oskusi, sel tasub valida Pallas, sest Pallase kõikides õppekavades on samas mahus ja ühtsetest põhimõtetest lähtuv praktikamoodul mahuga 36 EAP. Praktikamoodul mis moodustab õppekava mahust 15 protsenti, sisaldab praktikaid, projekte ja praktikat töökeskkonnas, mis annavad võimaluse kasutada  õppekava läbides omandatud teadmisi ja oskusi. Õppekavades on peale juhendatavate praktikate ka individuaalne praktika, mis võimaldab arvestada üliõpilaste loomingulisi projekte õppekava täitmise osana.. Praktikate eesmärk on sidustada õppekava reaalse töökeskkonnaga, ning toetada lõpetanute edasist toimetulekut tööturul. Praktika liike Pallase õppekavades on erinevaid: praktika töökeskkonnas, vaatluspraktika, lõputöö praktika, individuaalne praktika ja vastavalt õppekavale muud praktikad või projektid.

Tulenevalt 2014. aastal toimunud kõrgkooli õppekavade reformist ja kõrgkooli eesmärkidest, on Pallases järjekindlalt praktikate süsteemi arendatud, seda just senisest enam töökeskkonnaga sidustamise osas. Töökeskkonna praktika maht õppekavade on vähemalt 15 EAP. Praktikate korraldust Pallases reguleerib praktikakorralduse eeskiri. Pallasel pole kindlaksmääratud praktikabaase, ettevõtetega ja koostööpartneritega tehakse paindlikku koostööd sõltuvalt õppekava valdkonnast (disain, kunstid, konserveerimine/ restaureerimine). Erialaosakondadel on välja kujunenud kindlad koostööpartnerid, kuid üliõpilased võivad praktikakoha ka ise välja pakkuda.

Meie praktikantide oskusi hinnatakse. Kahel viimasel aastal on meie praktikapartnerid esitanud oma ettevõttes praktiseerinud pallaslasi Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud „Praktik Cum Laude“ konkursile. Pallase praktikasüsteem pälvis tunnustuse SA Innove poolt läbi viidud 2019. aasta praktikasüsteemi tunnustamise projektis. 2020. aastal Praktik Cum Laude konkursile esitatud üliõpilased:

Kelin Kuznetsova, Pallase nahadisaini osakonnast

 

Iris Järg Pallase nahadisaini osakonnast

 

Claire Pixie Aunison Pallase tekstiiliosakonnast

Pallases tegeletakse praktikate arendamisega nii erialaosakondades uusi koostööpartnereid kaasates, huvitavaid restaureerimisobjekte otsides, kunstiprojekte või disainialaseid väljakutseid vastu võttes kui erialadeüleselt.  Praktikasüsteemi parendamiseks saadi 2018. aastal toetust Euroopa struktuurifondidest ja projekti “Praktikasüsteemi arendamine Kõrgemas Kunstikoolis Pallas”. Projekti raames koolitati muuhulgas praktikajuhendajaid ja analüüsiti koostööpartnerite tagasisidet. Vaatluspraktika juhendajate koolituse saime läbi viia kunstisuuna tudengite vaatluspraktikal Veneetsia biennaalil.

Pallaslased Veneetsia biennaalil vaatluspraktikal ja koolitusel 2019. aasta mais.

Innove toetab õpilasi, õppeasutusi (kutse- ja kõrgkoole) ja ettevõtteid praktikasüsteemi rakendamisel ja arendamisel, et praktikakorraldus õppeasutustes oleks ühtlustatud, läbipaistev ja vastaks osalejate vajadustele. Erasmus+ projekti läbi on üliõpilastel võimalik oma praktikat läbi viia ka Euroopa-sisestes riikides ja juba ka kaugemal.

 

„Õppe seostamine tööturu vajadustega tegevuse “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine”. Projekt “Praktikasüsteemi arendamine Kõrgemas Kunstikoolis Pallas” nr 2014-2020.1.05.18-0382

Kaanefoto: Fotograafiaosakonna üliõpilane Agnes Müürsepp teostas 2020. aasta suvel praktikat filmifestivali Tartuff fotograafina.