Pallase Üliõpilasesinduse esimees sai EÜL-i tunnustuse

Eesti Üliõpilaskondade Liit pidas veebi vahendusel oma 29. sünnipäeva. Kuigi sünnipäevapidustused leidsid esmakordselt aset virtuaalsel kujul, sai traditsiooniline tunnustamistseremoonia sellegipoolest edukalt läbi viidud. Aukirjadele ja teenetemärkidele sai kandidaate esitada igaüks nii organisatsiooni kui eraisikuna ning tunnustamine toimus EÜL-i tunnustamise statuudi alusel.

Lõpliku valiku tegi EÜL-i tunnustamise komisjon, kuhu kuulusid käesoleval aastal Eleri Pilliroog, Allan Aksiim, Lea Einpalu, Kristiina Omuk ja Eimar Veldre. Sel aastal otsustati välja anda üks aasta esindaja ning kaks aasta tudengisõbra aukirja, samuti üks kuld- ja üks hõbemärk. Lisaks anti välja üks aukiri erikategoorias aasta tegevusetus ning üks eraldi tänuavaldus aktiivse sisulise panuse eest.

Aasta esindaja 2020: Andre Maisväli

(Aasta esindaja – üliõpilasaktivist, kes on panustanud märkimisväärselt üliõpilaskondade ja/või EÜL kui esindusorganisatsiooni toimimisse ja arengusse.)

Andre Maisväli on oma üliõpilasesinduse aktiivne liige, alates 2019. aastast tegev oma kõrgkooli nõukogus ning 2020. aastast ka üliõpilasesinduse esimees. Kõrgkoolis olulised teemad tuuakse tema juhtimisel esile, kaasates üliõpilaste arvamusi kõikidest osakondadest. Ettepanekuid kõrgkooli juhtkonnale esitab Andre konstruktiivselt ja lahendusi pakkudes. Viimastel aastatel on tänu üliõpilasesinduse tegevusele tõusnud näiteks üliõpilaste vastamisaktiivsus õppeainete tagasisideküsitlustele, aktiivselt tehakse ettepanekuid kõrgkooli keskkonnasõbralikumaks toimimiseks jpm. Võib julgelt öelda, et tänu tema initsiatiivile on üliõpilaskonnas saanud oluliseks sport. Tudengid tõmbavad varasemast hoopis tihemini selga spordisärgi ja suunduvad teiste kõrgkoolide tudengitega või omavahel mõõtu võtma.

Praegu on Andre eestvedamisel valmimas kõrgkooli teklite kujundus, sealjuures on üliõpilaskonna ühtne sümboolika just üliõpilaskonna soov ja initsiatiiv ning viitab tugevale kogukonnatundele, mille loomisel on üliõpilasesindus teinud palju tööd. Noore disainerina disainib ta julgelt Pallase üliõpilaselu, julgeb alati sekkuda üliõpilaskonna huvide nimel positiivselt kõrgkooli arengusse ja juhindub väärtustest, mis hoiavad Pallase kogukonda koos.

Teised laureaadid:

Aasta tudengisõber 2020: Akadeemilised Ametiühingud

Aasta tudengisõber 2020: Andi Hektor

EÜL-i kuldmärk 2020. aastal: Britt Järvet

EÜL-i hõbemärk 2020. aastal: Eva Liina Kliiman

Erikategooria: Aasta tegevusetus 2020

Lisaks tunnustustele andis EÜL üle tänusõnad Marge Vaikjärvele tugeva sisulise panuse eest.