Pallase restaureerimise suuna õppejõud Annes Hermann on Oskar Kallase stipendiumi laureaat

Kõrgema Kunstikooli Pallas mööbliosakonna restaureerimise suuna õppejõud Annes Hermann pälvis Oskar Kallase stipendiumi, mis anti üle Eesti Rahva Muuseumi 114. aastapäeval.

ERM Oskar Kallase stipendium Pallase õppejõud Annes Hermann Foto autor Arp Karm

Annes Hermann asus ERMis puidurestauraatorina tööle 1975. aastal. 1980. aastatel võttis ta kunstnikuna osa mitmest Eesti ja soome-ugri ekspeditsioonist. Konservaatorina on ta aidanud päästa meie kultuuri jaoks olulisi mööbliesemeid ja museaale.

Oskar Kallase stipendiumi asutas ERM 2015. aastal, et tunnustada muuseumile ja Eestile olulisi inimesi silmapaistva professionaalse ja loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal, mis on aidanud ERMil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.

Stipendiumi on varem pälvinud Aet Maatee (2015), Mart Laar (2016), Marju Kõivupuu (2017), Silvia Allimann (2018), Tiit Hennoste (2019), Mall Hiiemäe (2020), Art Leete (2021) ja Kristi Salve (2022).

ERM Oskar Kallase stipendium Pallase õppejõud Annes Hermann Foto autor Arp Karm

Fotode autor Arp Karm

17.04.2023