Pallase rektoriks valiti Piret Viirpalu

15. veebruaril kogunes Kõrgema Kunstikooli Pallas rektori valimiseks valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Piret Viirpaluga.

Piret Viirpalu on möödunud sügisest saati Pallase õppeprorektor. Alates 2008. aastast töötas ta Tartu lastekunstikoolis õppealajuhataja ja õpetajana ning 2017. aastast direktorina. Varasematesse aastatesse jäävad erinevad ametikohad Tartu Ülikoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Piret Viirpalu on omandamas doktorikraadi Tartu Ülikoolis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti erialal, omandanud samas õpetajakutse ning kaitsnud magistrikraadi pedagoogikas.

Uue rektori ametiaeg kestab viis aastat.

Rektorit valis seitsmeliikmeline valimiskogu, kuhu kuulusid kaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajat, kaks esindajat nii kõrgkoolist kui kooli nõunike kogust ning üks valdkonna tööandjate esindaja.

Piret Viirpalu sõnas: “Olen väga motiveeritud panustama järgmised viis aastat Pallase arengusse rektorina. Minu otsus sellele vastutusrikkale ametikohale asuda tugineb viimase viie kuu kogemusel, kui olen saanud töötada Pallase õppeprorektorina, saanud väga hea kontakti kõigi kõrgkooli töötajatega, ülevaate kooli õppekavadest ja õppekorraldusest. Olen sukeldumas huvitavasse, vastutusrikkasse ja väljakutseid pakkuvasse Eesti ainsa rakendusliku kunstikõrgkooli juhtimisse ja koostöösse teiste loomekõrgkoolide, kunsti- ja haridusvaldkonna organisatsioonidega.”

Palju õnne Pallase uuele rektorile ja usume, et tulemas on väga toimekad aastad!