Pallase õppejõu hinnatud väikegraafikat näeb näitustel Argentiinas ja Eestis

5. novembril 2021, avati Argentinas, Entre Riose pealinna Parana linna kultuurikeskuses rahvusvaheline minigraafikakonkursi näitus, millel osaleb ka Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud Eve Eesmaa. Konkursi teemaks oli käesoleval aastal “Agua, Fuego, Tierra, Aire, Diversidad/Vesi, Tuli, Maa, Õhk, Mitmekesisus”. Näitusel osaleb 185 kunstnikku maailma eri paikadest.
Pallas õppejõud Eve Eesmaa pälvis konkursil žürii tunnustuse graafikateose “Once in the Rain/ Ükskord vihmas” eest. Äramärgitud töö on valminud kombineeritud sügavtrüki ja kõrgtrükitehnikates.
Konkursi korraldas organisatsioon “Grupo Humano Parana”, kuhu kuuluvad humanitaarteaduste õppejõud ja kunstnikud, kes soovivad kunsti kaudu kaasa aidata sotsiaalse teadlikkuse tõusule. Oma visioonide ja seisukohtade väljendamiseks korraldatakse mitmesuguseid tänava-aktsioone ja performance´id, et jõuda rohkemate linnaelanikeni. Alates 2017. aastast kutsutakse kunstnikke osalema rahvusvahelistes minigraafika konkurssides, mille teemad kutsuvad mõtlema kultuuride, tavade, keskkondade jms mitmekesisusele, eesmärgiga puudutada võimalikult paljusid inimesi.
Kõiki käesoleva minigraafika konkursi žürii poolt premeeritud ja äramärgitud töid saab näha siin.

Pallase õppejõu Eve Eesmaa tunnustuse saanud graafikateost ja tema teisi väikegraafikatöid saab lähemalt näha näitusel ka Eestis trüki ja paberikunstikeskuse TYPA paberikunsti saalis  (Tartu, Kastani 48f). 

Pallase raamatukogus on 8.-27. novembril avatud väljapanek “Printed matter. No commercial value!” rahvusvaheliste graafikanäituste kataloogidest. Lisainfo siin.

 

Lisainfo:
Eve Eesmaa
eve.eesmaa@pallasart.ee

Kaanefotol Eve Eesmaa minigraafikateoses “Once in the Rain”