Pallase galeriis praegu olevad näitused on vaadatavad virtuaalselt

Galerii Pallas on 3.03 – 11.04.2021 suletud vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele. Galeriis praegu üleval olevad näitused on tehtud virtuaaltuurideks, et ka eriolukorra ajal oleks võimalik hingele kosutust saada ja kaunist kunsti nautida.

Kvaliteet. Pallase maaliosakonna virtuaalnäitus

Kui palju võib leivataignasse segada tsementi, et seda võiks veel endiselt nimetada ebakvaliteetseks leivaks, mitte telliseks? Kas kvaliteet on kokkuleppeline või puhtalt subjektiivne väärtus? On seismograaf, dosimeeter, nurgik, nihik, sirkel, lood, joonlaud, sammulugeja või spidomeeter abiks kvaliteedi mõõtmisel? Kas kvantiteet ja kvaliteet vastanduvad alati või on need sama mündi kaks külge? Pallase maaliosakonna tudengid koos õppejõududega mõtestavad, otsivad ja loovad kvaliteete vabalt valitud vahendite ning mõõtudega.

Näitusel osalevad: Talia, Joel Vedru, Maris Paal, Silver Laadi, Heli Tuksam, Indrek Aavik, Tuuli Puhvel, Sirje Petersen, Katrin Maask, Maarja Pettai, Olga Gubskaja,, Anni Liina Mets, Polina Richter, Pille Johanson, Ingmar Roomets, Margus Meinart, Mia Melanie Saar, Angeliina Liivlaid, Caroliina Luhamets, Aleksandra Vlasova, Anna Mérédith Maquet, Kadri Sooberg,

Kuraator: Pille Johanson

 

“Nagu tema seda näeb.” Evita Goze, Vika Eksta, Kristine Madjare ja Diana Tamane virtuaalnäitus

Näitus “Nagu tema seda näeb” toob kokku nelja samast põlvkonnast Läti kunstniku teosed, mis kujutavad, õõnestavad ja taasesitavad maskuliinsust fotograafia ja filmimeediumi kaudu. Läbi kunsti- ja fotograafiaajaloo on peamiselt ainult ühel soopoolel olnud privileeg teist vaadelda ja kujutada. See näitus keerab aga objektiivi ümber ning annab hääle neljale naiskunstnikule: Vika Ekstale, Evita Gozele, Kristine Madjarele ja Diana Tamanele. “Nagu tema seda näeb” vaatleb, kuidas maskuliinsust praegusel ajal sotsiaalselt konstrueeritakse, õpetatakse ja esitatakse, mõtestades seda kui voolavat, aja jooksul ning kultuuriti muutuvat ideed, mitte kui kindlat omaduste komplekti. Selline lähenemisviis võimaldab kunstnikel uurida maskuliinsust seisundeis nagu üksindus, abitus, õrnus, lähedus ja kehaline haprus, kuhu tavapärane ettekujutus mehelikkusest ei küüni.

Kuraator: Diana Tamane