Pallas otsib finantsjuhti ja personalijuhti

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS FINANTS- JA HALDUSJUHT

Töö eesmärgiks on Kõrgema Kunstikooli Pallas haldus- ja majandustegevuse korraldamine ja arendamine.

OOTAME SINUGA KOHTUMIST, KUI:

· Sul on vähemalt 3-aastane inimeste, projektide või protsesside juhtimise kogemus.
· Sul on kõrgharidus tööd toetaval erialal (soovitavalt haldusjuhtimise või finantsjuhtimise valdkonnas).
· Sul on analüüsioskus ning organiseerimis- ja algatusvõime.
· Oled hea argumenteerimisvõimega ning orienteeritud tulemuste saavutamisele.
· Oskad näha suurt pilti, kuid pöörad tähelepanu ka detailidele.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

· Kõrgkooli eelarve koostamine, muutmine ning täitmise arvestus.
· Raamatupidamise arvestus ning sellekohase aruandluse korraldamine.
· Kõrgkooli jaoks vajalike tugifunktsioonide toimimise tagamine.
· Varade ning hoonete haldamine.
· Valdkonna lepingute sõlmimine.
· Hangete läbiviimise korraldamine.

OMALT POOLT PAKUME:
· Võimalust aidata kaasa Eesti kunstihariduse arengule.
· Mitmekülgset ja huvitavat tööd värvikas kollektiivis.
· Mõnusat töökeskkonda Tartus.
· Arengu- ja enesetäiendamise võimalusi ning tervise toetamist.
· Põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.

LISAINFO:

· Tööle asumise aeg jaanuar 2023.
· Kandideerimiseks palume saata CV ja palgaootus hiljemalt 15.12.2022 e-postile pallasart@pallasart.ee
· Lisainformatsiooni jagab rektor Piret Viirpalu, piret.viirpalu@pallasart.ee, tel 5698 5486.

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS PERSONALIJUHT

Töö eesmärgiks on tagada Kõrgema Kunstikooli Pallase tegevust toetav personalitöö korraldus ja areng.

OOTAME SINUGA KOHTUMIST, KUI:

· Sul on kõrgharidus personalijuhtimise valdkonnas või muu kõrgharidus ja läbitud personalitööalane täienduskoolitus või kutsetunnistuse omamine.
· Omad töökogemust personalitöö valdkonnas.
· Oled iseseisev, kiire otsustusvõimega ja suurepärane suhtleja.
· Näed takistuste asemel võimalusi, oled koostööle avatud ning ei pelga vastutust.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

· Koordineerid töötajate värbamist ja valikut.
· Vormistad ja haldad personalidokumente.
· Haldad personaliandmebaase ning tagad personaliarvestuse ja aruandluse.
· Toetad töötajate arengut, sh korraldad sisekoolitusi.
· Rakendad ja kommunikeerid motivatsiooni- ja tasusüsteemi.
· Täidad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid.
· Organiseerid töötajate ühisüritusi.
· Arendad personalivaldkonda ja hoiad vajalikud regulatsioonid ajakohasena.

OMALT POOLT PAKUME:

· Võimalust aidata kaasa Eesti kunstihariduse arengule.
· Mitmekülgset ja huvitavat tööd värvikas kollektiivis.
· Mõnusat töökeskkonda Tartus.
· Arengu- ja enesetäiendamise võimalusi ning tervise toetamist.
· Põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.

LISAINFO:

· Tööle asumise aeg jaanuar 2023.
· Kandideerimiseks palume saata CV, palgaootus ja lühiessee (1-2 lk) teemal “Personalijuhi roll kunstikõrgkoolis” hiljemalt 15.12.2022 e-postile pallasart@pallasart.ee
· Lisainformatsiooni jagab rektor Piret Viirpalu, piret.viirpalu@pallasart.ee, tel 5698 5486.