Pallas jagas stipendiume

Pallases jagati välja kahe kategooria stipendiumid. 

Tekstiiliosakonna 3. ja 4. kursuse tudengid saavad kandideerida Tartu Valla ja Kõrgema Kunstikooli Pallas sihtstipendiumile, mille koostöö ulatub juba 15 aasta taha. Komisjoni kuuluvad: Valeri Nuust (Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor), Piret Viirpalu (Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor), Aet Ollisaar (Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja) ja Jarno Laur (Tartu vallavanem). 

Seitsme väga tugeva kandidaadi portfooliote hulgast valiti välja Anett Niine, kes toob taotluses välja eesmärgi leida traditsioonilistes tekstiilitehnikates uusi võimalusi. Autor on osalenud mitmetes projektides, esindades Pallase tekstiiliosakonda muljetavaldavalt erinevatel siseriiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel ja näitustel. Samuti toob portfoolio esile koostöö teiste disainitudengitega ning erialased saavutused väljaspool Pallast. Komisjoni hinnangul on tegemist väga tugeva potentsiaaliga disaineriga, kes on keskendunud kohaliku materjali kasutamisele uudses kontekstis. Portfoolio on väga hästi koostatud ning annab  taotleja senisest tegevusest selge ülevaate.

Välja otsustati anda ka Tartu valla sihtstipendiumi eristipendium jätkusuutliku disaini edendamiseks Lisette Laanojale.

Lisaks annab Pallas juba 3. aastat välja ka valdkonnastipendiume, mis jagatakse iga valdkonna (kunstid, disain ja restaureerimine) silmapaistvatele tudengitele. 20 avalduse hulgast valiti välja 6 stipendiaati:

Restaureerimine
Triinu Meresaar, kes esitleb portfoolios oma erialaseid tugevusi. Motivatsioonikiri on hästi koostatud ja seletab hästi, milleks ta plaanib kasutada stipendiumi.

Kunstid
Elariin Kruusamägi, kes kirjeldab motivatsioonikirjas oma lõputööd ning soovib kasutada stipendiumi selle tegemiseks vajalike vahendite ostmiseks. Samuti soovib kasutada stipendiumi välismaal praktikal osalemiseks ja kulude katmiseks. Lõputöö projekt on väga hea. Tegemist on tõsise sotsiaalse taustaga ning isikliku projektiga, mille teema on ühtlasi ka intrigeeriv. Ta on visuaalselt võimekas ning koolitööna tehtud materjale sobiks eksponeerida ka personaalnäitusena.

Liina Salonen on teinud neli isikunäitus ja kolm ühisnäitust jm. Soovib järgmisel aastal teha uue näituse Tenerife maastikust.
Stipendiumi eesmärk on rahastada lõputöö projekti, mille raames loob dokfilmi oma isast. Motivatsioonikirjas on kirjeldatud planeeritava dokumentaalfilmi inspiratsiooniallikaid ning tegevuse põhjuseid. 

Disain
Anett Niine on osalenud konkurssidel Eesti ja välismaal ning teinud ka kooliväliselt erialaseid projekte. Nt on osalenud õppetöö väliselt moekollektsioonide loomises. Motivatsioonikiri annab hea ülevaate Anetti tegevustest. Pärast kooli soovib luua oma brändi ning soetada silmuskudumismasina.

Maarja Kaasik, kes on õpingute ajal teostanud mitmeid huvitavaid disaini- ja kunstiprojekte ning osalenud näitustel. Huvitub sisustustekstiilide valdkonnast sh eriti vaipadest. Oli ka praktikal vaibafirmas. Lõputöö on seotud vaipade disainiga ja stipendiumi kasutaks lõputöö projekti jaoks materjali soetamiseks. Soovib end täiendada ka praktikal välismaal.

Stefani Vissel tegeleb materjalide väärindamisega matkavarustuses. Praktika raames valmis tal matkakotidisain. Disainesemel on kasutatud originaalgraafikat. Stipendiumi soovib kasutada tallenahkade väärindamise ja parkimise jaoks, et teha matkavarustust nendest. Selge eesmärgiga.

Palju õnne stipendiaatidele!