Pallas ja Eesti Rahva Muuseum uuendasid koostöölepet

Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor Piret Viirpalu ja Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks allkirjastasid koostöölepingu. Leping sõlmiti koostöö edendamiseks nii õppetöö kui ka teadus-, arendus- ja loomevaldkonnas.

Pallast, ERMi ja selle Heimtali muuseumi liidab juba mitmeid aastaid edukas koostöö õppetöö läbiviimisel ja eriti üliõpilaste praktika näol. 8. mail sõlmitud lepinguga väljendatakse head tahet ühiste tegevustega jätkamiseks ja nende mitmekesistamiseks.

Lepingus sõnastatakse ühine huvi arendada ja tihendada koostööd pärandi- ja kultuuriuuringutes ning disaini, kunsti ning konserveerimise ja restaureerimise valdkonna õpetamisel. Läbivalt rõhutatakse loovuse, innovatsiooni ning kultuuripärandi kaasaegset ja keskkonnahoidlikku kasutamist. Koostöö lisavõimalusi nähakse haridusalaste ning uurimuslike projektide käivitamises.

Rektor Piret Viirpalu sõnul annab koostöö jätkumine Pallase tudengitele võimaluse kasutada muuseumi unikaalseid kogusid ja ekspertteadmisi. „Koostöö muuseumiga avardab oluliselt meie tudengite silmaringi ning toob kaasa uusi ja põnevaid projekte, mis aitavad kaasa meie kultuuripärandi tutvustamisele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,“ rõhutas Viirpalu.

„Koostöö Pallasega on heaks näiteks, kuidas muuseumi kogud elavana hoida ja meie teadustöö õppetöösse lõimida,“ lisas ERMi juht Kertu Saks ja jätkas: „Üliõpilased tutvuvad ERMis pärandi uurimise ja konserveerimise põhitõdedega, meie omakorda ootame neilt aga põnevaid disainlahendusi, kultuuripärandi mõtestamist uudsel ja keskkonda hoidval moel ning aktiivset osalemist loovuurimuslikes projektides.“

Leping Pallase ja ERMi vahel sõlmiti viieks aastaks.

Foto: Arp Karm / ERM

09.05.2023