ÕPPETÖÖ KORRAL­DUS

Õppeinfo edastamiseks on üliõpilastel kohustus jälgida Pallase ametlikku e-posti.

Oleme loovad!


2020/2021 ÕPPEAASTA KALENDERPLAAN

Akadeemiline kalender õppeinfosüsteemis Tahvel

 

ÕPPETÖÖ AJAD

KONTAKTTUNNID
PAUSID
9.00-10.30 10.30-10.40
10.40-12.10 12.10-12.50
12.50-14.20 14.20-14.30
14.30-16.00 16.00-16.10
16.10-17.40

 

ÕPPEAINETELE REGISTREERIMINE

Täiskoormusega õppiv üliõpilane ei pea õppekavas toodud kohustuslikele õppeainetele registreeruma (deklareerima). Kohustuslikes õppeainetes osalejate nimekirja kantakse üliõpilane automaatselt.

Valik- ja vabaainete mooduli õppeainetele on kohustus registreeruda ÕIS-i kaudu. Õppeainele registreerumisega (deklareerimisega) võtab õppur kohustuse õppeaine läbida. Vaba- ja valikainete mooduli õppeainetega seotud infot vahendab ning registreerimist korraldab õppeosakond.

Osakoormusega õppiv üliõpilane on kohustatud õppekavas toodud kohustuslikele õppeainetele registreeruma (deklareerima). Õppeainete valik tuleb kooskõlastada erialaosakonna ja/või üldainete keskuse juhi ning õppeosakonnaga.

Eksternid, külalisüliõpilased, väliskülalisüliõpilased ning üliõpilased, kes soovivad osaleda õppeaines mis ei ole nende õppekavas, peavad õppeainetele registreeruma (deklareerima). Õppeainete valik tuleb kooskõlastada erialaosakonna ja/või üldainete keskuse juhi ning õppeosakonnaga.

 

ÕPPEKORRALDUSEESKIRI